Wednesday, December 12, 2007

VIDEO: BIEU TINH "THU BA DEN" LAN THU HAI TAI TIEN DINH TOA THI CHINH SAN JOSE (Website http://www.vietvungvinh.com)


http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp

Thứ Ba, ngày 11 tháng 12 năm 2007

Video: Biểu tình "Thứ Ba Đen" lần thứ hai tại tiền đình Tòa Thị Chính San Jose từ 12PM-2PM vào Thứ Ba ngày 11 tháng 12 năm 2007

• VietVungVinh


Xin bấm vào đây và chờ cho giây lát sẽ tự động xuất hiện hình ảnh

Thứ Ba, ngày 11 tháng 12 năm 2007

Tấm ảnh lịch sử: 2000 cư dân Việt Nam tại San Jose và đại diện các hội đoàn, đoàn thể quốc gia đòi Chuck Reed xin lỗi cộng đồng và Madison từ chức.

• VietVungVinh
Xem hình lớn hơn