Saturday, December 29, 2007

Video 39 giây: Đồng hương bỏ về khi MAdison xuất hiện trong buổi tiệc gây quỹ ngày 16/12/2007. • (video) NLTV


Thứ Sáu, ngày 28 tháng 12 năm 2007
Video 39 giây: Đồng hương bỏ về khi MAdison xuất hiện trong buổi tiệc gây quỹ ngày 16/12/2007. • (video) NLTV
Mời quý vị bấm vào đây và xin chờ cho giây lát
Huỳnh Hớn phỏng vấn Ô. Nguyễn Phú về Madison bị tẩy chay tại Dinasty
Huỳnh Hớn phỏng vấn Ô. Nguyễn T. Cao về Mad. bị tẩy chay tại Dinasty
Khúc Minh - đài Radio Bolsa phỏng vấn Ông. Nguyễn Phú và Ô. Lý Tống

http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp