Sunday, December 23, 2007

Đổi tên Ủy Ban Chọn Tên Little Saigon thành Ủy Ban Tranh Đấu Little Saigon trong Giai Đoạn Mới


Đổi tên Ủy Ban Chọn Tên Little Saigon thành Ủy Ban Tranh Đấu Little Saigon trong Giai Đoạn Mới
--------------------------------------------------------

ỦY BAN CHỌN TÊN LITTLE SAIGON

THÔNG BÁO

20 tháng 12, 2007


Xin liên lạc:
Đỗ Hùng 408-679-8902
Lê Mỹ Phương 408-493-3738
Nguyễn Minh Huy 408-515-3478

THAY ĐỔI DANH XƯNG CỦA ỦY BAN
TRONG GIAI ĐOẠN MỚI


Kính thưa quý đồng hương Việt Nam Bắc California,

Đêm 20 tháng 11 năm 2007, hàng ngàn ĐỒNG HƯƠNG đã đổ về tòa thị chính thành phố San Jose, với hơn 200 người, đủ mọi lứa tuổi và ngành nghề, đã phát biểu, yêu cầu Hội đồng thành phố chọn tên “Little Saigon” như danh xưng chính thức cho đoạn đường dài một dặm trên Story Road từ xa lộ 101 đến đường Senter và Keyes. Bất chấp tất cả các trưng cầu dân ý, hàng ngàn thỉnh nguyện thư ở khắp thế giới gởi về, lời yêu cầu trực tiếp của toàn thể cộng đồng Việt Nam tại San Jose vào ngày 20/11/2007, Hội đồng thành phố San Jose đã quyết định sai lầm khi chọn tên Saigon Business District mà Nghị viên Madison Nguyễn đã cố tình áp đặt. Ngoài ra, bà Madison còn có những lời miệt thị đến cộng đồng chúng ta, làm cho rất nhiều đồng hương phẫn nộ.

Trong ngày họp khoáng đại 9/12/2007, hơn hai ngàn đồng hương Việt Nam đã đồng lòng quyết định là chúng ta phải tiếp tục tranh đấu theo tiến trình luật pháp để đòi cho được tên Little Saigon và qua bản quyết nghị, giao cho Ủy Ban Chọn tên Little Saigon phải thực thi các điều sau đây:

1/- Đặt tên cho ngày thứ Ba là “Thứ Ba Đen” và sẽ tổ chức những cuộc biểu tình trong các ngày thứ ba 11, 18 và 25/12/2007 để tố cáo sự độc tài và phản dân chủ của Bà Madison cũng như của 7 thành viên khác trong Hội Đồng Thành Phố San Jose.

2/- Đòi hỏi thị trưởng và một số nghị viên phải xin lỗi Cộng Đồng người Việt tại San Jose vì họ đã có lời xúc phạm đến danh dự chung của cả Cộng Đồng. Đồng thời tiến hành việc thưa kiện hội đồng thành phố vì những lời nói và hành động kỳ thị cộng đồng Việt Nam của ông thị trưởng Chuck Reed, nghị viên Judy Chirco và bà Madison Nguyễn.

3/- Yêu cầu Bà nghị viên Madison từ chức vì bà không còn được cử tri tín nhiệm.

4/- Nếu Bà Madison không đồng ý từ nhiệm theo ý nguyện của cử tri thì cộng đồng người Việt sẽ tiến hành thủ tục bãi nhiệm bà Madison để chọn người khác đại diện cho cư dân Việt Nam tại khu vực 7 thuộc Thành Phố San Jose.

Đứng trước những nhu cầu và tình hình mới này, Ủy Ban quyết định chính thức đổi tên Ủy Ban Chọn Tên Little Saigon thành Ủy Ban Tranh Đấu Little Saigon hay Committee for Little Saigon Advocacy để tiếp tục con đường đấu tranh mới mà hơn 2000 đồng hương đã tín nhiệm và giao phó cho Ủy Ban trong phiên họp khoáng đại ngày 9 tháng 12 năm 2007. Thành phần nhân sự mới của Ủy Ban Tranh Đấu Little Saigon sẽ được công bố trong vào đầu năm 2008.

Nay xin kính thông báo đến toàn thể đồng hương và kính mong quý vị sẽ tiếp tay với Ủy Ban trong cuộc tranh đấu đầy chính nghĩa này. Muôn người như một với hàng ngàn cánh tay đưa lên chúng ta sẽ thắng vì quyết tâm cho chính nghĩa quốc gia.

Trân trọng kính chào đoàn kết.
Nguyễn Minh Huy