Saturday, December 15, 2007

TÂM THƯ của Tập Thể Chiến Sĩ VNCH/Trung Tâm Tây Bắc Hoa kỳ vận động và yểm trợ về tinh thần, vật chất cho UBVĐ chọn tên Little Saigon


Thứ Bảy, ngày 15 tháng 12 năm 2007
TÂM THƯ của Tập Thể Chiến Sĩ VNCH/Trung Tâm Tây Bắc Hoa kỳ vận động và yểm trợ về tinh thần, vật chất cho UBVĐ chọn tên Little Saigon.
---------------------------------------------------

TÂM THƯ

San Jose ngày 12 tháng 12 năm 2007

Tập Thể Chiến Sĩ VNCH/Trung Tâm Tây Bắc Hoa kỳ.

Kính Gửi :

- Ban Đại Diện Cộng Đồng Bắc California
- Ủy Ban Tranh Đấu cho tên Little Saigon.
- Các Chiến Hữu Quân Lực VNCH Bắc Cali


Tham gia các buổi sinh hoạt của Cộng đồng người Việt tại vùng San Jose, chúng tôi vô cùng xúc động trước tinh thần và khí thế đoàn kết tranh đấu cho lẽ phải và đòi hỏi Hội Đồng Thành phố tôn trọng ý kiến của quần chúng với tên gọi: LITTLE SAIGON cho khu sinh hoạt, thương mại tại đường Story.

Chân thành chia sẻ sự hy sinh tận tụy của Ủy Ban Tranh Đấu đòi hỏi tên Little Saigon đã không ngại khó khăn và áp lực của các thế lực tài phiệt trong khi thiếu thốn các phương tiện về truyền thông, tài chánh vẫn quyết tâm đấu tranh để bảo vệ Danh Dự và Lý tưởng Tự Do Dân Chủ của Tập Thể Người Việt Tị Nạn Cộng Sản.

Đây là trách nhiệm chung của chúng ta, là một thành viên của Cộng Đồng sinh hoạt tại vùng Vịnh Cựu Kim Sơn, có cùng chung lý tưởng và mục tiêu tranh đấu, nên Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Vùng Tây Bắc Hoa Kỳ luôn sát cánh và trong khả năng của mình sẽ vận động và yểm trợ về tinh thần, vật chất cho Ủy Ban Tranh Đấu cho Tên Gọi Little Saigon.

Bất mãn về thái độ coi thường nguyện vọng, ý kiến chính đáng của đa số cư dân người Mỹ gốc Việt, chà đạp lên các nguyên tắc dân chủ căn bản, phản bội lại những lời hứa hẹn với cử tri khi ra tranh cử. Lợi dụng vị trí của mình tại Hội Đồng Thành Phố, với mưu cầu tư lợi đã lươn lẹo hướng dẫn các Nghị viên khác hiểu sai lạc ý nguyện của Cộng đồng Người Vịệt tại San Jose không chấp nhận tên LITTLE SAIGON được đa số tuyệt đối trong mọi cuộc thăm dò ý kiến để bỏ phiếu cho danh xưng Saigon Business District là tên chỉ có ít người đề nghị. Nhất là Nghị viên Madison Nguyễn đã có thái độ hống hách, thách thức khi tuyên bố trên đài truyền hình với các ngôn từ hỗn láo, vô ý thức với các vị cao niên, thân hào nhân sĩ khả kính và với cộng đồng người Việt khi họ đến tham dự phát biểu ý kiến và nguyện vọng của mình tại phiên họp Hội Đồng Thành Phố San Jose ngày 20-11-2007.

Đại diện choTập Thể Chiến Sĩ VNCH vùng Tây Bắc Hoa Kỳ chúng tôi xác định sự ủng hộ việc làm chính đáng của Cộng Đồng Người Việt Bắc California, Ủy Ban Tranh Đấu cho tên Little Saigon để yêu cầu Hội Đồng Thành Phố San Jose xét lại việc đặt tên Saigon Business District và đòi hỏi nghị viên Madison Nguyễn phải xin lỗi Cộng Đồng về các việc làm sai trái của mình trước khi biện pháp truất nhiệm được tiến hành theo như quyết định của hơn 2,000 đồng bào tham dự buổi trưng cầu ý kiến tại GI Forum ngày 9 tháng 12 năm 2007.

Trân trọng kính chào đoàn kết.

BĐQ Lương Văn Ngọ
Trung Tâm Trưởng Trung Tâm Điều Hợp/TTCSVNCH/Vùng Tây Bắc Hoa Kỳ

http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2007/20071215_05.htm