Tuesday, December 4, 2007

AUDIO: THAO LUAN VE VIEC DAT TEN LITTLE SAIGON TAI SAN JOSE (Website http://www.tamthucviet.com)

http://www.tamthucviet.com/

Kính thưa quý đồng hương,

Little Saigon rõ ràng không chỉ là một cái tên mà chính là một biểu tượng tinh thần và một sự khẳng định chính trị của những người Việt Nam hải ngoại không chấp nhận chế độ cộng sản trên đất nước.

Những ý kiến của một số các cư dân tham dự và đã ghi nhận được những lời phát biểu rất cảm động, tất cả đều nói lên tình cảm thiết tha đối với dân tộc và lập trường rõ rệt trong ý niệm tự do dân chủ.

Kính mời quý vị cùng lắng nghe âm thanh sau đây:

http://www.tamthucviet.com/play.aspx?catId=3&artId=255

Bàn Chuyện Thời Sự BS Trần Xuân Ninh, Phương Loan, Tuệ Vân (30/11/2007)