Tuesday, December 4, 2007

Thư tố cáo luận điệu miệt thị những người tham dự buổi họp đêm 20/11/07 của NV Nguyễn trong trong 1 cuộc phỏng vấn trên truyền hình Việt Nam Thông Tấn

Thứ Bảy, ngày 01 tháng 12 năm 2007

Thư tố cáo luận điệu miệt thị những người tham dự buổi họp đêm 20/11/07 của NV Nguyễn trong trong 1 cuộc phỏng vấn trên truyền hình Việt Nam Thông Tấn--------------------------------------------------------------------------------
• Lê Thị Mỹ Phương,

Thư Phản Đối

Vấn đề: Những lời miệt thị của NV Nguyễn trong một buổi phỏng vấn trên truyền hình Việt nam Thông Tấn về những người tham dự buổi họp ngày 20/11

Kính gởi thị trưởng Reed và hội đồng thành phố San Jose (HĐTP),

Trong một buổi phỏng vấn (bằng Việt ngữ) trên truyền hình Việt nam Thông Tấn, sau khi tên Saigon Business District (SBD) mà bà áp đặt được thông qua một cách phi dân chủ với số phiếu 8-3, khi nhắc đến những người tham dự buổi họp hôm đó, NV Nguyễn đã phát biểu: (1) Bà không thể quyết định chỉ dựa trên những người có quyết tâm, có thời giờ rãnh rỗi, và có quan tâm [để đi họp]; (2) Nếu chỉ quyết định dựa trên số người tham dự không thôi thì ai sẽ đại diện cho những người có việc làm, toàn thời gian, 2-3 jobs đã không đến dự được?

Là một cư dân San Jose, quan tâm đến vấn đề này và đã đến họp ngày 20/11, cùng với hơn cả ngàn người khác, tôi cảm thấy bị xúc phạm nặng bởi lời phát biểu của bà, hàm ý gán cho chúng tôi là những người vô công rỗi nghề. Tôi xin thưa với bà, cũng như toàn thể HĐTP những điều sau:

(1) CHÚNG TÔI CHẲNG AI CÓ THỜI GIỜ RÃNH RỖI, CŨNG KHÔNG PHẢI LÀ VÔ CÔNG RỖI NGHỀ! Rất nhiều người tham dự, trong số đó có vợ chồng tôi, đã phải xin phép nghỉ nửa ngày, và phải kể đến rất nhiều người đã phải vượt qua những trở ngại giao thông khó khăn để có mặt đúng giờ trong buổi họp tối hôm đó sau khi làm việc 1-2 jobs.

(2) Lời đường mật của bà có vẻ như là bà quan tâm đến những công dân khác (những người đã không đến được) nhưng thật ra nó càng cho thấy rõ bà vẫn tiếp tục muốn lừa dối dư luận. Bà khăng khăng nói rằng quyết định của bà (cho việc chọn cái tên SBD) là để đại diện cho một khối lớn những cử tri (trong khu vực 7) của bà đã không lên tiếng nói về vấn đề này. Nhưng nếu họ không lên tiếng thì làm sao bà biết được quan điểm của họ về vấn đề này? Nếu và nhất là khi họ lên tiếng và lựa chọn của họ là tên Little Saigon (như kết quả thăm dò trên mạng của tờ báo San Jose Mercury News (SJMN) đã cho thấy hơn 90% trong hơn 4.000 người tham dự đã chọn tên Little Saigon), bà có sẽ nhanh chóng bỏ ngoài tai và gán cho họ là “to mồm, nhưng không nhất thiết là đa số” như ông thị trưởng đã phát biểu trên tờ SJMN sau cuộc họp báo ngày 15/11 của bà không? Hơn thế nữa, với lời phát biểu này, bà NV Nguyễn đã phỉ báng một cách rất hiểm độc những người tham dự buổi họp ngày 20/11 rằng họ là những cá nhân không nghề nghiệp (không có việc làm, toàn thời gian, 2-3 jobs như bà đã nói!)

Từ những điều trông thấy trong buổi họp ngày 20/11, NV Constant đã cảnh báo rằng rất nhiều vị NV đã vào phòng họp tối hôm đó mà đã có quyết định từ trước rồi, điều này hoàn toàn đi ngược lại với mục đích của các buổi họp thành phố (như là nơi xảy ra những cuộc bàn thảo để dẫn đến những quyết định.) Giờ đây, thêm lời lăng mạ của NV Nguyễn, có rất nhiều câu hỏi đang được đặt ra trong chúng tôi: “Phải chăng chương trình Sunshine Reform và chính quyền mở rộng mà thị trưởng Reed đã hô hào một cách mạnh mẽ và đã dùng làm cương lĩnh nền tảng của cuộc chạy đua vào chức thị trưởng vừa rồi, chẳng qua chỉ là một trò đùa? Chuyện gì đã xảy ra cho vấn đề khuyến khích người dân tham gia vào việc chính quyền? Chuyện gì đã xảy ra cho những người dân quan tâm đến vấn đề của thành phố để đến góp tiếng nói, phải chăng chỉ để bị gạt bỏ ngoài tai, và tệ hại hơn nữa, là bị phỉ báng là một lũ vô công rỗi nghề?”

NV Chirco nại lý do một số tham dự viên đã có những lời bất kính (đối vớI NV Nguyễn) để ủng hộ cho cái gọi là “dung hòa” của NV Nguyễn. NV Chirco nghĩ gì về những lời phát biểu của một người đồng viện của bà, mang tính chất phỉ báng đối với cư dân San Jose, những người có sự quan tâm và cũng quá thơ ngây để chịu đựng hơn 5 giờ đồng hồ vô dụng, làm trò cho 8 vị NV đáng kính xem, khi mà những NV này đã quyết định trong đầu họ rồi từ trước khi họ bước vào phòng họp tối hôm đó?

Tôi tin rằng văn phòng của ông Thị trưởng cũng như các NV có rất nhiều nhân viên người Việt, xin quí vị hãy xem lại buổi phỏng vấn đó (tại viettvonline.com, ngày 11-22) để xác minh về những điều tôi viết trong thư này.

Trân trọng,
Lê Thị Mỹ Phương,
Cư dân TP San Jose, khu vực 8
Sinh viên toàn thời gian trong Chương trình Tiến Sỹ tại trường ĐH Stanford

CC: các cơ quan truyền thông báo chí Việt Mỹ trong vùngNov. 28th, 2008

Subject: Insulting remarks made by Council member Nguyen in an interview on Vietnam Liberty News, Inc. regarding the attendees at the Nov. 20th city hearing


Dear Mayor Reed and San Jose City Council,

In a television interview (in Vietnamese) with Vietnam Liberty News, Inc., after council Nguyen’s imposed name Saigon Business District (SBD) was passed 8-3 at the expense of democracy, regarding the question of the attendees at that meeting, CM Nguyen stated that: (1) She can not make a decision just based on the people who have some determination, SOME FREE TIME, and some interest [to show up at the city hearing]; (2) If making a decision solely based on the people who attend, who will represent those who hold SOME JOBS, FULL-TIME, 2-3 jobs, that couldn’t find the time to attend?

As a concerned San Jose resident who attended the Nov. 20th meeting together with more than 1000 other individuals, I am very insulted by her remarks, implicitly labeling the attendees as job-less. For her information as well as that of whole city council:

(1) WE NEITHER HAVE “SOME FREE-TIME” NOR ARE JOB-LESS! Many of the attendees, including my husband and I, had to take half-day off from work, as well as many others who had to rush through the traffic after working 1-2 jobs to get to the city hall on time that night.
(2) Her sugar-coated statement sounded like the councilwoman cares for other citizens (who can not attend the meeting), but it further reveals her continued intent to mislead the public. She insisted that her decision (on the name SBD) is to represent the larger portion of her constituents (district 7) who do not speak-up on the issues. But, if they do not speak up, how does she know what their stand on this issue is? If or when they do speak up and their choice is the name “Little Saigon” (as the San Jose Mercury News online poll indicated that Little Saigon was favored by more than 90% with more than 4,000 participants), will she quickly dismiss them as “most vocal but may not be the majority” as the Mayor had stated on San Joe Mercury News after their press conference on Nov. 15th? Furthermore, with this statement, Council member Nguyen had maliciously insulted the attendees of the Nov. 20th city hearing as a bunch of job-less individuals (not holding some jobs, full-time, or 2-3 jobs!)

In light of the November 20th city hearing, CM Constant warned that many council members went in with their mind already made up, which totally defeats the purpose of city hearing (as a place meant for public discussion and decision making). Now with these insulting remarks made by CM Nguyen, many questions are on everyone’s mind: “Are the Sunshine Reform and open government, that Mayor Reed strongly advocated as his platform during his mayoral campaign, some sort of a joke? What happened to the citizens’ encouraged participation? What happened to concerned citizens, showing up to speak at city hearings, just to be quickly dismissed and worse, insulted as a bunch of job-less people?”

Council member Chirco used the excuse of a few attendees’ “disrespectful” remarks (toward council member Nguyen) to support her so-called “compromise”. What does council member Chirco think of these insulting remarks made by her own colleague toward the residents of San Jose, who naively cared enough to endure 5 useless hours, putting up some sort of performance for the fun of the 8 respectable Council members, who already made up their mind entering the council chamber that night?

I believe there are enough Vietnamese staffs in the Mayor’s office, as well as many council members’ office, so please review this interview on viettvonline.com (date Nov. 22) to verify what I have stated here.

Respectfully,
MyPhuong Le
San Jose resident, District 8, Full-time Ph.D. Student, Stanford University

Cc: Local Vietnamese and American media.http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2007/20071201_07.htm

(Cả ngàn người Việt đến toà Thị Chính San Jose để tham dự buổi họp ngày 20/11)