Thursday, December 6, 2007

Trực Tiếp qua PALTALK


Trực Tiếp qua PALTALK

Kính thưa quý đồng hương,

Trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự phiên họp khoáng đại của Cộng Đồng Việt Nam Bắc California sẽ tổ chức tại:

G.I. FORUM
765 Story Road, San Jose, CA 95122
(Phía sau chợ Wal-Mart đường Story)
Từ 2:00 giờ đến 6:00 giờ chiều
Ngày Chủ Nhật, 9 tháng 12 năm 2007.


Chương trình được trực tiếp truyền thanh từ 2:00 giờ chiều đến 6:00 giờ chiều ngày Chủ Nhật, 9 tháng 12 năm 2007 qua hệ thống Paltalk tại phòng:

Live CongDong BacCali TranhDau cho Little Saigon

Phòng sẽ mở cửa với các chi tiết giờ giấc sau đây:

* 2:00PM ngày Chủ Nhật, 9 tháng 12 năm 2007 tại California, Washington State, Oregon, Hoa Kỳ, tức là:

* 2:00PM ngày Chủ Nhật, 9 tháng 12 năm 2007 tại Vancouver, Canada

* 5:00PM ngày Chủ Nhật, 9 tháng 12 năm 2007 tại New York, Washington D.C, Virginia, Toronto, Montreal, Quebec.

* 4:00PM ngày Chủ Nhật, 9 tháng 12 năm 2007 tại Chicago Hoa Kỳ.

* 9:00AM sáng thứ Hai, 10 tháng 12 năm 2007 tại Sydney, Melbourne.

* 8:30AM ngày thứ Hai 10 tháng 12 năm 2007 tại Adelaide

* 8:00AM ngày thứ Hai 10 tháng 12 tại Brisbane

* 7:00AM ngày thứ Hai 10 tháng 12 tại Perth

* 10:00PM ngày Chủ Nhật, 9 tháng 12 năm 2007 tại U.K.

* 11:00PM ngày Chủ Nhật, 9 tháng 12 năm 2007 tại Paris, Berlin, Amsterdam, Oslo

* 5:00AM ngày thứ Hai, 10 tháng 12 năm 2007 tại Việt Nam.

Ban Điều Hành Paltalk kính mời quý đồng hương tham gia trong tinh thần tích cực.

Xin quý đồng hương đối chiếu ngày giờ nơi địa phương mình cư ngụ để vào phòng Paltalk kịp giờ.

Trân trọng kính mời.

Ban Điều Hành Paltalk