Tuesday, December 11, 2007

SJ: Quye^'t Nghi. cua? Phie^n Ho.p Khoa'ng D-a.i Tru+ng Ca^`u Da^n Y' - 09.12.2007


Thứ Ba, ngày 11 tháng 12 năm 2007
Quyết Nghị của Phiên họp Khoáng Đại Trưng cầu Dân Ý
---------------------------------------------------

Quyết Nghị của Phiên họp Khoáng Đại
Trưng cầu Dân Ý

San Jose, Unified Event Center (GI Forum cũ), 5:00PM ngày 9/12/2007

Trước sự hiện diện của:

- Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc California,
- Các Vị Lãnh đạo Tôn giáo và Thân Hào Nhân Sĩ,
- Các Hội Đoàn, Tổ Chức Quốc Gia,
- Ủy Ban Vận Động Chọn Tên Little Saigon,
- Toàn thể trên 2000 đồng hương VN,
- Các cơ quan báo chí, truyền thông Việt-Mỹ.

Ngày 5 tháng 6 năm 2007, Hội đồng Thành phố San Jose chấp thuận và công nhận khu vực thương mại trên đường Story road, kéo dài từ xa lộ 101đến cuối đường Senter và đường Keyes, là trung tâm thương mại của người Việt. Đề án này được thị trưởng Chuck Reed và bà nghị viên Madison Nguyễn đồng bảo trợ và đặt tên là Vietnamese Business District, trong quá trình tiến triển của dự án, bà Madison Nguyễn đã có những thái độ lạ lùng như sau:

1/- Trong tiến trình vận động và đặt tên cho khu vực này, bà nghị viên Madison Nguyễn đã dấu nhiều điều không cho toàn thể cộng đồng Việt Nam biết, bà cũng đã không công nhận những kết quả cuộc trưng cầu dân ý do cơ quan Redevelopment Agency, cư dân và báo chí Mỹ, Việt thực hiện. Bà đã không ghi nhận ý kiến của Cộng đồng Việt Nam với rất nhiều hội đoàn đã đồng ủng hộ cho tên Little Saigon và với hơn 2000 chữ ký do Ủy Ban Vận Động Chọn Tên Little Saigon thu được. Những việc làm của Bà Madison không thể hiện tinh thần dân chủ về những lời mà bà đã phát biểu trong phiên họp ngày 15/8 tại thư viện Tuly khi bà trình bày dự án này trước công chúng lần đầu tiên.

2/- Bà Madison đã không đáp ứng các lời mời đến gặp cư dân Việt trong cộng đồng và cũng không cho Ủy Ban Vận Động Chọn Tên Little Saigon được có dịp tiếp xúc với bà để trình bày những ý kiến của đa số dân chúng muốn chọn tên Little Saigon. Bà Madison đã không lưu tâm đến tiếng nói của người dân.

3/- Bà Madison bất chấp các lời đề nghị của người Việt tị nạn cộng sản và 3 nghị viên khác trong hội đồng Thành Phố để cuối cùng Hội Đồng Thành Phố đã biểu quyết để bắt buộc cả cộng đồng phải chấp nhận một cái tên mà cộng đồng không mong muốn là Saigon Business District. Đây là một việc làm phi dân chủ, để rồi đêm 20/11/2007 trước sự hiện diện và quan tâm của hơn 1000 đồng hương Việt Nam: Bà đã tỏ ra tàn nhẫn và độc tài trái với tư cách một người nô bộc của dân.

4/- Sau đó, ngày 21/11 thì bà Madison lên chương trình VietTV để trả lời phỏng vấn về việc đặt tên phi dân chủ này thì bà Madison đã đưa ra lời phỉ báng những cư dân tham dự phiên họp của Hội Đồng Thành Phố ngày 20/11 là thành phần thất nghiệp và bà ta phải đại diện cho những người làm 2, 3 nghề và bận rộn không đến họp được. Bà vẽ ra những chuyện dối trá để nhục mạ những người không đồng ý với bà. Bà Madison đã có những hành vi đi ngược lại tinh thần phục vụ dân chúng của một người dân cử. Điều này chứng tỏ bà Madison đã cố tình không giữ lời hứa làm việc công bằng và kỳ thị những người ủng hộ chọn tên Little Saigon.

5/- Cư dân Việt tại San Jose đã không còn tin tưởng nơi bà và không chấp nhận bà là người đại diện cho họ trong hội đồng thành phố San Jose.

Căn cứ theo các điều trên Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc California đã dựa theo lời yêu cầu của cử tri và đồng hương Việt Nam tại San Jose, đã tổ chức phiên họp khoáng đại này để lấy ý kiến của người dân.

Theo thỉnh nguyện của dân chúng đến họp, quyết nghị này đã được thành lập để nhằm các mục tiêu sau đây:

1/- Đặt tên cho ngày thứ ba là “Thứ Ba Đen” và sẽ tổ chức những cuộc biểu tình trong các ngày thứ ba 11, 18 và 25/12/2007 để tố cáo sự độc tài và phản dân chủ của Bà Madison cũng như của 7 thành viên khác trong Hội Đồng Thành Phố San Jose.

2/- Đòi hỏi thị trưởng và các nghị viên phải xin lỗi Cộng Đồng người Việt tại San Jose vì họ đã có lời xúc phạm đến danh dự chung của cả Cộng Đồng.

3/- Yêu cầu Bà nghị viên Madison từ chức vì bà không còn được cử tri tín nhiệm.

4/- Nếu Bà Madison không đồng ý từ nhiệm theo ý nguyện của cử tri thì cộng đồng người Việt sẽ tiến hành thủ tục bãi nhiệm bà Madison để chọn người khác đại diện cho cư dân Việt Nam tại khu vực 7 thuộc TP. San Jose.

Quyết nghị này được thành lập theo ý kiến của trên 2000 cư dân Việt Nam tại San Jose đang có mặt trong phòng họp và đại diện các hội đoàn, đoàn thể quốc gia có mặt và đã lên tiếng về những yêu cầu này. Quyết nghị này được tuyên đọc trước toàn thể trên 2000 đồng hương tham dự phiên họp khoáng đại ngày 9/12/2007 tại Unified Event Center vào lúc 5 giờ 39 pm.

Quyết nghị này gồm có hai trang có ghi số thứ tự.

Thơ ký Ký tên: Thomas Nguyễn Lý Tuấn

http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2007/20071211_01.htm