Thursday, December 27, 2007

Cuộc biểu tình tại City Hall San Jose và những diễn tiến mới

Cuộc biểu tình tại City Hall San Jose và những diễn tiến mới

Dec 27, 2007

Vào lúc 12 giờ trưa ngày thứ Ba 25/12/07 hàng trăm đồng hương Việt Nam đã tập trung tại city hall San Jose để tiếp tục biểu tình phản đối quyết định của Hội đồng thành phố đăït tên cho khu thương mại người Việt tại đường Story Rd., San Jose không đúng ý nguyện của hơn 95% cư dân Việt trong thành phố.

Mặc dù hôm nay là ngày lễ Giáng sinh, ngày lễ quan trọng của các gia đình công giáo nhưng chúng tôi nhận thấy có rất nhiều gia đình đã ra tham dự cuộc biểu tình. Theo nhà báo Huỳnh Lương Thiện tường trình với đồng hương tham dự con số người hôm nay là 300 người.

Đoàn người biểu tình cầm cờ, Việt, Mỹ và bích chương tuần hành chung quanh sân cờ của thành phố, trong khi di chuyển đã hô lớn các khẩu hiệu đả đảo Madison Nguyễn, Recall Madison Nguyễn.

Cuộc biểu tình kéo dài từ 12 giờ trưa đến khoảng 1:30 chiều, BTC đã tập họp đồng hương thông báo những diễn biến mới của cuộc biểu tình.

Ông Nguyễn Ngọc Tiên, Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam, cho biết cuộc biểu tình sẽ tiếp tục cho đến khi nào đạt được nguyện vọng. Sau đó ông giới thiệu những thành phần mới của BTC.

Hiện nay BTC cuộc biểu tình có sự thay đổi nhân sự, Ông Đỗ Hùng là Trưởng Ban, ông Lê Hữu Phú trưởng ban tài chánh, ngoài ra các nhân sự khác trong Ủy Ban vẫn như cũ. Tiếp theo đó ông Đỗ Hùng thay mặt Ủy Ban cho biết “vì nhu cầu của cuộc đấu tranh trường kỳ và bước vào giai đoạn mới nên BTC thay đổi danh xưng.

Tên mới của ủy ban là “Ủy Ban Tranh Đấu Little Sài Gòn”. Ông Đỗ Hùng xác định sẽ tiếp tục nhận nhiệm vụ của hơn 2,000 đồng hương VN giao phó trong cuộc hội nghị Diên Hồng tại Unify Center vào ngày 9/12/07. Ông Lê Hữu Phú cho biết có nhiều thương gia, nhiều nhà bảo trợ cho cuộc biểu tình và một quỹ pháp lý sẽ được thành lập để thực hiện những quyết định của đồng hương. Cô Lê Mỹ Phương, LS Đỗ Văn Quang Minh, ông Huỳnh Lương Thiện, ông Huỳnh Hơn, ông Nguyễn Vũ Trụ đã lên phát biểu. Những lời phát biểu được đồng bào tham dự hoan hô nhiệt liệt. Tất cả đều biểu lộ quyết tâm tham dự ngày Black Tuesday cho đến thắng lợi cuối cùng. Trong phần phát biểu của mình, cô Lê Mỹ Phương đã chỉ vào tòa nhà 18 tầng và tuyên bố đó là “Ma Town”.

Ông Nguyễn Ngọc Tiên cho biết vào ngày thứ Ba tuần tới nhằm ngày 1/1/2008, tại tòa thị chính Sunnyvale sẽ có buổi lễ thượng kỳ đầu năm nhân dịp thành phố Sunnyvale công nhận lá cờ Vàng là biểu tượng của người Việt tị nạn. Đồng bào sẽ tập trung tại tòa thị chính Sunnyvale vào lúc 11:30 để làm lễ thượng kỳ và sau đó sẽ đến San Jose tiếp tục cuộc biểu tình.

Ông Huỳnh Hơn đề nghị thêm một ngày biểu tình đặc biệt vào thứ Tư 16/1/08, nhân dịp Thị trưởng Chuck Reed đọc bài diễn văn đầu năm gửi toàn thể cư dân San Jose. Đồng hương đã đồng ý tham dự, ông Nguyễn Ngọc Tiên cho biết sẽ ra thông báo về cuộc biểu tình đặc biệt này.

Cuộc biểu tình chấm dứt lúc 2 giờ chiều.

http://www.calitoday.com/news/view_article.html?article_id=b3c0455aef0f028c3e148a4b403963cf