Wednesday, December 26, 2007

VIDEO: BIEU TINH THU BA DEN LAN THU 4 NHAM NGAY LE GIANG SINH PHAN DOI SU PHI DAN CHU TAI THANH PHO SAN JOSE (Website http://www.vietvungvinh.com)


http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp

Video: Biểu tình Thứ Ba Đen lần 4 nhằm ngày lễ Noel 25 tháng 12 năm 2007 Để tiếp tục phản đối sự phi dân chủ tại thành phố San Jose trong việc đặt tên cho khu thương mại người Việt vào ngày thứ Ba 20/11/2007

• (Video) Nhà báo Huỳnh Lương Thiện


Mời quý vị bấm vào đây và xin chờ cho giây lát

Download

http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp

MercuryNews.com Trưng Cầu Dân Ý:
Hội đồng thành phố có nên xem xét lại việc đặt tên cho Khu Thương Mại Việt Nam trên đường Story không?

» Mời bấm vào link đây để Vote

http://forums.mercurynews.com/n/mb/message.asp?webtag=mn-news&tid=5216&vote=1&submit=Vote