Tuesday, December 4, 2007

Thông Cáo Báo Chí ngày 28/11/2007 của Ủy Ban Vận Động Chọn Tên “Little Saigon”


Thứ Năm, ngày 29 tháng 11 năm 2007
Thông Cáo Báo Chí ngày 28/11/2007 của Ủy Ban Vận Động Chọn Tên “Little Saigon”
--------------------------------------------------------------------------------


THÔNG CÁO BÁO CHÍ28 tháng 11, 2007

Xin liên lạc:
Barry Hung Do 408-679-8902
My Phuong Le 408-493-3738
Huy Nguyen 408-515-3478

TIẾNG NÓI CỦA NGƯỜI DÂN BỊ GẠT BỎ

Đêm 20 tháng 11 năm 2007, hàng ngàn người đã đổ về tòa thị chính thành phố San Jose, với hơn 200 người, đủ mọi lứa tuổi, và ngành nghề, đã phát biểu, kêu gọi Hội đồng thành phố chọn tên “Little Saigon” như danh xưng chính thức cho đọan đường dài một dặm trên Story Road t ừ xa lộ 101 đến đường Senter và Keyes. Mặc dù Nghị viên Madison Nguyễn đã đòi hỏi phải có một đợt trưng cầu dân ý do Cơ Quan Tái Phát Triển Thành Phố tổ chức, nhưng kết quả của cuộc trưng cầu dân ý này đã bị dẹp bỏ khi kết quả này không đúng như bà ta mong muốn. Kết quả cuộc trưng cầu dân ý này cùng với vô số những cuộc thăm dò khác thấy rằng tên “Little Saigon” luôn luôn dẫn đầu rất xa so với những danh xưng khác. Bất chấp những điều trên và hơn 2,000 người đã ký thỉnh nguyện thư xin thành phố đặt tên Little Saigon, Hội đồng thành phố San Jose đã chà đạp nguyên tắc dân chủ khi họ bác bỏ danh xưng này với số phiếu 8-3, cho một cái tên gọi là “dung hòa”, Khu thương mãi Saigon, Saigon Business District (SBD), một danh xưng mà NV Madison muốn áp đặt lên cộng đồng người Việt.

Khối cộng đồng người Việt đoàn kết (như NV Oliverio phát biểu) khâm phục và ngưỡng mộ các NV Pete Constant, Kansen Chu, và Pierluigi Olivero vì lòng can trường của các vị đã lắng nghe và ủng hộ cho tiếng nói của đại đa số người dân.

Như lời NV Constant phê bình một cách trung thực, cái gọi là "sự dung hòa" thật sự là không đúng như vậy. Tên Little Saigon dẫn đầu trong khi tên SBD đứng chót với một tỷ lệ 7 trên 1, theo như bản thăm dò của Cơ Quan Tái Phát Triển thành phố; đó là bản thăm dò mà NV Nguyễn đã hứa hẹn với dân chúng rằng sẽ đưa đến quyết định chọn danh xưng nào. Đề nghị của NV Nguyễn cho Hội đồng thành phố thông qua đã cho thấy bà ta hoàn toàn chẳng quan tâm gì đến lời hứa hẹn này. Và hơn thế nữa NV Nguyễn đã ép buộc các cử tri của bà và bóp méo sự thật này cho các NV khác và công chúng không phải người Việt Nam tưởng rằng có 70% người Việt trong cộng đồng muốn đơn giản là có cái chữ Saigon trong tên gọi, như là căn bản cho đề nghị có tính cách dung hòa của bà.

NV Nguyễn đã lường gạt người dân để họ nghĩ rằng bà ta là một người quan tâm đến thiện chí thương thảo và nhân nhượng. Nhưng khi những đề nghị dung hòa đến từ người khác thì bà ta không ngần ngại bác bỏ tất cả. Cộng đồng người Việt đã cảm thấy vô vọng khi họ nhìn thấy thái độ lạnh lùng và tàn nhẫn của bà Madison khi bà gạt bỏ đề nghị của NV Chu đưa thêm chữ “Little” vào tên đã chọn của bà ta như là một sự dung hòa giữa tên Little Saigon và SBD.

Điều cần phải báo động không chỉ riêng đối với cộng đồng người Việt nhưng cả toàn thể cộng đồng ở San Jose là các buổi hội họp với dân cư không còn là những cơ hội để bàn thảo nhằm mục đích dẫn đến tiến trình quyết định. Như lời nhận xét của NV Constant, tối hôm đó, các NV khi tham dự các buổi họp tại thành phố đã có quyết định từ đầu trước khi tham dự. Thật là điều đáng buồn khi chỉ có 3 NV trong vai trò viên chức dân cử thông hiểu thật sự nhiệm vụ của họ là đại diện dân chúng trong một thể chế dân chủ.

Sau khi quyết định phi dân chủ này được loan báo vào khoảng nửa đêm, Giám sát viên quận hạt Orange County Janet Nguyễn đã phát biểu trước hàng trăm người tham dự đang thất vọng, phẫn nộ cùng tập họp trong nhà lồng kính Rotunda: "Chúng ta phải nhắc nhở cho các nghị viên và người thị trưởng biết rằng chính các lá phiếu của quý vị đã đưa họ lên ngồi trên những chiếc ghế đó, và chính quý vị cũng có quyền thu hồi các lá phiếu đó bây giờ hoặc không cho họ nữa khi họ tranh cử vào nhiệm kỳ mới."

COMMITTEE FOR LITTLE SAIGON
PRESS ADVISORYNovember 28th, 2007

Contact:
My Phuong Le 408-493-3738
Huy Nguyen 408-515-3478
Barry Hung Do 408-679-8902


THE PEOPLE’S VOICE HAD BEEN DISMISSED
On November 20th, 2007, over a thousand showed up and more than 200 speakers--spanning a wide-range of ages, income and profession---asked the Council to designate the 1-mile stretch of Story Road from 101 to Senter/Keyes Road as Little Saigon. Although Council member Madison Nguyen insisted upon a survey conducted by the Redevelopment Agency of the City of San Jose, this survey was dismissed when the result did not reflect her desired outcome. This along with half-a-dozen other surveys and polls all consistently reflected the name Little Saigon as the #1 choice. Despite all that and the signatures of more than 2,000 petitioners, the San Jose City Council ran roughshod over democracy as they rejected the name “Little Saigon” 8 to 3, in favor of the false compromise, Saigon Business District (SBD), which was imposed by Council member Madison Nguyen.

The united (as noted by Council member Oliverio in his address) Vietnamese Community in San Jose would like to commend Council members Pete Constant, Kansen Chu, and Pierluigi Oliverio for their courageous stand in supporting the voice of the dissidents.

As Council member Pete Constant correctly pointed out, the so-called compromise, in fact, is NOT a compromise. Little Saigon came in FIRST and SBD came in LAST, with a ratio of more than 7 to 1, in the survey done by the RDA; the very survey that Council member Nguyen insisted upon as the criteria to lead the decision making process. Council member Nguyen’s motion is in complete disregard of her own commitment. Yet, Council member Nguyen subjugated her Vietnamese constituents and misrepresented this information to the council and the public that 70% of the respondents want some variation of the name Saigon, as a basis for her proposed “new option” compromise.

Council member Nguyen has tricked some of the public into thinking she is a person of compromise. However, when it comes to compromises proposed by others, she was quick to reject. The Vietnamese community was disheartened as we watched her coldly and cruelly rejected Council member Chu’s friendly amendment to add Little to her motion as a compromise between Little Saigon and Saigon Business District.

It is alarming, not only to the Vietnamese American community, but the community-at-large, to see that public meetings are no longer meant for public discussion as part of the decision making process. As noted by Council member Constant that evening, many Council members came to the meeting with their minds already made. It is disappointing to see that only 3 out of 11 members on the Council truly understand that as elected officials of a democratic government, their jobs are to represent the voice of the people.

After this undemocratic decision was announced at almost midnight, Orange County Supervisor Janet Nguyen spoke to hundreds of disappointed attendees gathered in the rotunda, “We must remind those council members and the Mayor that it was your votes that put them in those seats, and you have the right to take those votes back as well as to not give those votes to them in the next term.”

COMMITTEE FOR LITTLE SAIGON


http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2007/20071129_04.htm