Thursday, December 13, 2007

VIDEO: MOT NGAY QUA ONG KINH SBTN - HON 2000 NGUOI TU HOP TAI SAN JOSE VE TEN LITTLE SAIGON (09.12.2007)


Tru+o+`ng ho+.p ga(.p tro+? nga.i ve^` da.ng chu+~, ta.i Toolbar xin quy' ddo^.c gia? cho.n:

- Select VIEW
- Select ENCODING
- Select UNICODE (UTF-8)


http://www.sbtn.net/


Một Ngày Qua Ống Kính SB-TN: Hơn 2000 Người Tụ Họp Tại San Jose Về Vấn Ðề Tên Little Saigon

12/11/2007

Tin San Jose - Một buổi họp quy tụ hơn 2000 người đã được tổ chức ngày hôm qua (09-12-2007) về những tranh chấp tên Little Saigon, đã diễn ra tại thành phố San Jose tiểu bang California để bàn về những kế hoạch tranh đấu cho những ngày tới. Thông tín viên SB-TN là Thanh Toàn có mặt và gởi về bản tường trình đặc biệt sau đây (video 3 phút).

Xin mạn phép đài truyền hình SB-TN để được gởi đến quý bạn đọc khắp nơi phóng sự đặc biệt.

Xin quý bạn đọc bấm vào LINK dưới đây:


http://www.sbtn.net/?catid=297&newsid=24116&pid=157