Wednesday, January 30, 2008

Video 7'50" Biểu tình thầm lặng Thứ Ba Đen lần 9 trước tiền đình Tòa Thị Chính thành phố San Jose ngày 29/01/2008


Thứ Tư, ngày 30 tháng 01 năm 2008
Video 7'50" Biểu tình thầm lặng Thứ Ba Đen lần 9 trước tiền đình Tòa Thị Chính thành phố San Jose ngày 29/01/2008
• VietVungVinh
Mời bấm xem

http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp