Thursday, January 17, 2008

Hình ảnh về cuộc Biểu Tình Thầm Lặng gây nhiều chú ý cho giới truyền thông Việt Mỹ trong lúc thị trưởng Sanjose Chuck Reed nói về ngân sách thành phố


Hình ảnh về cuộc Biểu Tình Thầm Lặng gây nhiều chú ý cho giới truyền thông Việt Mỹ trong lúc thị trưởng Sanjose Chuck Reed nói về ngân sách thành phố năm 2008 tại McEnery Convention Center, San Jose ngày 16/1/2008 • www.vietnamdaily.com

http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2008/20080116_05.htm

http://www.vietnamdaily.com/