Thursday, January 10, 2008

MercuryNews.com Trưng Cầu Dân Ý

MercuryNews.com Trưng Cầu Dân Ý:

Should Madison Nguyen resign from the San Jose City Council?

Madison Nguyễn có nên từ chức khỏi Hội Đồng Thành Phố San Jose? » Mời bấm Vote:


http://forums.mercurynews.com/n/mb/message.asp?webtag=mn-news&tid=5275&vote=2&submit=Vote


MercuryNews.com Trưng Cầu Dân Ý:

Should the council reconsider its decision on naming the Vietnamese business district on Story Road?

HĐTP có nên xét lại đặt tên cho Khu Thương Mại VN đường Story?» Mời bấm Vote:


http://forums.mercurynews.com/n/mb/message.asp?webtag=mn-news&tid=5216&vote=1&submit=Vote