Monday, January 14, 2008

SJVoters4Democracy: Thu+ Ke^u Go.i Tham Du+. Bie^?u Ti`nh Tha^`m La(.ng, Wed. Jan. 16th 2008, lu'c 7:30 AM

Rat mong duoc su pho bien rong rai cua quy' co quan truyen thong bao chi va quy' dong huong SJ:


Phong Trào Cử Tri San Jose Đòi Dân Chủ
P.O. Box O, San Jose , CA 95151 - 0015
Phone: (408) 786-5875 & (408) 608-5632

Thư kêu gọi tham dự biểu tình thầm lặng.

Kính gởi: Quý vị ủng hộ Phong trào Cử Tri San Jose Đòi Dân Chủ

Kính thưa quý vị,

Thành phố San Jose sẽ mời quan khách và cư dân San Jose tham dự bữa Điểm tâm đầu năm tại:

McEnery Convention Center
150 West San Carlos Street, San Jose, CA 95113
Lúc 7 giờ 30 Sáng Thứ Tư, ngày 16 tháng 1 năm 2008


Ông Thị Trưởng sẽ đọc bài diễn văn "Tình trạng của Thành phố" trong bữa Điểm tâm này.

Đây là một buổi họp quan trọng đầu năm của thành phố nói về ngân sách chi tiêu trong năm 2008. Trong buổi họp này sẽ có sự hiện diện đông đảo chính giới cũng như các cơ quan truyền thông, truyền hình và báo chí địa phương. Đây là cơ hội rất tốt để chúng ta nói lên sự phản đối quyết định phi dân chủ của thành phố trong phiên họp tối 20 tháng 11 năm 2007 vừa qua trong việc đặt tên Saigon Business District.

Để những cuộc biểu tình trong thời gian sắp tới thu hút được tối đa sự đồng tình ủng hộ của chính giới, các cơ quan truyền thông và các sắc dân bạn, chúng tôi kêu gọi toàn thể đồng hương tham dự tôn trọng trật tự và ôn hòa. Những khẩu hiệu cũng cần được hô hoặc trình bày thống nhất để chứng tỏ chúng ta có tổ chức. Chúng ta nên biết rằng những người phe Madison đang sắp đặt những âm mưu phá rối nhằm phá hoại chính nghĩa của cuộc đấu tranh từ nửa năm nay của cả cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản. Chúng ta đang ĐÒI HỎI dân chủ nên chúng ta cứ để yên cho những người ủng hộ Madison làm chuyện của họ. Chúng ta sẽ không đến để thuyết phục hay cãi vã với họ để tránh làm phai nhạt cái chính nghĩa đấu tranh của chúng ta. Hình ảnh chỉ có 1, 2 người ủng hộ so sánh với một đoàn cả mấy trăm người chống Madison là một minh chứng rất quan trọng và rõ ràng để các sắc dân khác thấy NV Madison đã mất hết sự tín nhiệm của cử tri Việt Nam. Đây chính là thắng lợi của chúng ta,những nguời có chính nghĩa.

Một lần nữa, chúng tôi tha thiết kêu gọi quý vị hưởng ứng đông đảo buổi biểu tình này và vui lòng phối hợp với sự hướng dẫn của ban tổ chức để chúng ta đạt được một tinh thần đoàn kết, kỹ luật và có kết quả tốt mà mọi người mong muốn là phục hồi dân chủ cho thành phố San Jose.

Xin mọi người có mặt tại địa điểm trên vào lúc 7 giờ 30 sáng ngày 16 tháng 1 năm 2008

Trân trọng

San Jose ngày 12 tháng 1 năm 2008

TM. Phong Trào Cử Tri Đòi Dân Chủ

Đỗ Hùng