Monday, January 21, 2008

Chiến Dịch Lá Phiếu Sức Mạnh Cộng Đồng - The Vote For Community PowerThứ Hai, ngày 21 tháng 01 năm 2008
Chiến Dịch Lá Phiếu Sức Mạnh Cộng Đồng
The Vote For Community Power
----------------------------------------
• Phong Trào Cử Tri San Jose Đòi Dân Chủ


CỬ TRI SAN JOSE ĐÒI DÂN CHỦ
P.O. BOX: O, San Jose, CA 95151-0015 / Thomas Nguyen: (408) 206-2605

Chiến Dịch Lá Phiếu Sức Mạnh Cộng Đồng
The Vote For Community PowerKính thưa quý vị đồng hương cử tri San Jose,

Phong Trào Cử Tri San Jose Đòi Dân Chủ xin được trình bày với quý vị đồng hương một chiến dịch đầu tiên để chuẩn bị cho việc bãi nhiệm bà nghị viên Madison Nguyễn sau đây:

Chiến Dịch Lá Phiếu Sức Mạnh Cộng Đồng

Phong Trào CTSJĐDC kính mời quý vị đồng hương Việt Nam từ 18 tuổi trở lên ở trong thành phố San Jose hãy tham gia chiến dịch Lá Phiếu Sức Mạnh Cộng Đồng, nếu quý vị ủng hộ hai việc: Bãi nhiệm nghị viên Madison Nguyễn và ủng hộ “Little Saigon”. Đây là một chiến dịch sẽ đem lại nhiều lợi ích cho cộng đồng chúng ta trong việc tranh đấu cho Little Saigon. Phong Trào CTSJĐDC xin tất cả quý vị đồng hương ở San Jose hãy giúp thực hiện các điều sau đây:

1/-Mỗi người trong gia đình từ 18 tuổi trở lên sẽ lấy một bì thư 3in x 6in, viết họ tên, địa chỉ của người cử tri đó trên góc trái. Nếu là cử tri khu vực 7 thì xin đề thêm district 7 tức là khu vực 7 ở ngay bên dưới của địa chỉ người gởi. Nếu người gởi không phải là khu vực 7 thì đừng viết chữ district 7.

2/-Ghi rõ địa chỉ người nhận là:San Jose Voters For Democracy, P.O.
Box: O, San Jose, CA 95151- 0015


.3/-Bên góc trái phía dưới, mỗi cử tri xin ghi rõ hai câu bằng tiếng Mỹ như sau:

I support the Recall of Madison Nguyen
I support Little Saigon


Nếu quý vị ủng hộ cho một trong hai điều kể trên thì chỉ viết câu mà quý vị ủng hộ.
Nếu quý vị không ủng hộ cả hai điều trên thì xin đừng tham gia chiến dịch này.

4/-Dán một con tem 41 cents vào phong bì và đem bỏ vào thùng thư bưu điện.


Kính mong quý vị làm việc này càng sớm càng tốt trong vòng một tuần lễ từ hôm nay cho đến hết ngày 25 tháng một. Khi Phong Trào (PT) nhận được thư của quý vị, chúng tôi sẽ phân chia thư của quý vị thành 2 danh sách:

1/-Danh sách cử tri khu vực 7 sẽ được chụp lại và gởi cho bà Madison Nguyễn để yêu cầu bà từ chức theo theo lời bà thách thức và cũng là nguyện vọng của cử tri khu vực 7 .

2/-Danh sách thứ hai của các cử tri khu vực khác sẽ gởi cho HĐTP để thông báo cho họ biết toàn thể Cộng Đồng Việt Nam ở San Jose đã quyết tâm muốn bà Madison Nguyễn từ chức để tránh bị bãi nhiệm vì chúng ta không còn tin tưởng ở khả năng làm việc của bà.

Đây là việc làm thiết thực để nói lên sự quyết tâm và sức mạnh đoàn kết của đa số cử tri khu vực 7 và của toàn TP. San Jose. Điều này sẽ cho HĐTP biết những người ủng hộ Little Saigon không phải là thiểu số; Chúng ta không chia rẽ như họ đã chỉ trích sai trái về Cộng Đồng Việt Nam trong việc chọn tên Little Saigon.

Đây là một yêu cầu mạnh mẽ để trả lời cho bà Madison Nguyễn qua lời tuyên bố nếu cử tri khu vực 7 yêu cầu thì bà sẽ từ chức. Những lá thư này là ý dân, “ý dân là ý trời”! Chiến dịch này sẽ đem lại một sức mạnh vô biên cho chúng ta, lần đầu tiên trong lịch sử San Jose và nó sẽ răn đe cả Thị Trưởng và những nghị viên nào làm bậy, coi thường cũng như nhục mạ người dân phải lấy đây làm gương.

Việc tham dự chiến dịch này sẽ áp lực HĐTP phải làm theo đúng luật “Dân Chủ” nếu không thì người dân sẽ xử dụng luật pháp để bãi nhiệm họ. Chỉ một phong bì và một con tem mà chúng ta sẽ xây dựng được một tiếng nói mạnh mẽ cho Cộng Đồng. Sự hăng say này của chúng ta sẽ làm tăng giá trị và tăng sức mạnh cho việc chúng ta đã và đang làm cho những ngày thứ ba đen ô nhục.

PT mong rằng quý vị đồng hương sẽ hưởng ứng đông đảo và kêu gọi con cháu, bạn bè, thân hữu của quý vị hãy tiếp tay làm cho chiến dịch thành công trong vòng một tuần lễ để vượt mọi kỷ lục và để chúng ta còn chuẩn bị những giai đoạn tiếp theo cho việc bãi nhiệm bà Madison Nguyễn đi đến tốt đẹp và thành công. Xin quý vị đồng hương vào web site www.sjvoters4democracy.com để coi mẫu “Lá Phiếu Sức Mạnh Cộng Đồng”.

Kính chào quý vị cử tri San Jose, một phong bì, một con tem vì sức mạnh của Cộng Đồng.

San Jose, ngày 18/1/2008

TM. Phong Trào Cử Tri San Jose Đòi Dân Chủ

Thomas Nguyễn
(408)206-2605
littlesaigon_sj@yahoo.com


Đây là những zip code của Khu 7: 95111, 95122, 95112 và một phần của 95136, 95125, 95121

Down load

Lá Phiếu Sức Mạnh Cộng Đồng (.doc)

Lá Phiếu Sức Mạnh Cộng Đồng (.pdf)


http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2008/20080121_01.htm