Friday, January 11, 2008

2 Văn Bản Việt Ngữ: 1 gửi Hội đồng Thành phố San Jose và 1 gửi Nghị viên Madison Nguyễn


Thứ Năm, ngày 10 tháng 01 năm 2008
2 Văn Bản Việt Ngữ: 1 gửi Hội đồng Thành phố San Jose và 1 gửi Nghị viên Madison Nguyễn
--------------------------------------------------------------
• Cử Tri San Jose Đòi Dân Chủ


Cử Tri San Jose Đòi Dân Chủ
P.O. Box O, San Jose, CA 95151 - 0015
Phone: (408) 786-5875 & (408) 608-5632

San Jose, ngày 8 tháng Giêng, 2008.


Kính gửi:

Hội đồng Thành phố San Jose
Thị trưởng Chuck Reed
Quý Nghị viên:
- Pete Constant, Khu vực 1
- Forrest William, Khu vực 2
- Sam Liccardo, Khu vực 3
- Kansen Chu - Khu vực 4
- Nora Campos, Khu vực 5 - Pierluigi Oliverio, Khu vực 6
- Madison Nguyen, Khu vực 7
- David Cortese, Khu vực 8
- Judy Chirco, Khu vực 9
- Nancy Pyle, Khu vực 10


Theo sự nhất trí trong buổi họp khoáng đại quy tụ trên 2,000 người Mỹ gốc Việt San Jose đã được tổ chức tại Unified Event Center ở San Jose vào ngày 9 tháng 12 năm 2007. Ủy Ban Cử tri San Jose Đòi Dân Chủ yêu cầu:

1.- Hội đồng Thành Phố San Jose cứu xét lại quyết định phi dân chủ đã đặt tên Saigon Business District trên đoạn đường Story vào ngày Thứ Ba 20/11/2007, nay yêu cầu đổi lại tên LITTLE SAIGON cho đoạn đường này.

2.- Thị trưởng Chuck Reed và Nghị viên Judy Chirco rút lại lời phát biểu không thích đáng đối với những cử tri của họ. Thị trưởng Reed đã miệt thị: “Những người ủng hộ Little Saigon là những người to mồm nhất - nhưng không phải là đa số.”

Nghị viên Judy Chirco đã nói: “tối nay Tôi đã nghe nhiều lời bất kính hơn là tôi đã nghĩ là tôi sẽ được nghe từ phía cộng đồng ViệtNam”

3.- Xét vì các công dân của Khu vực 7 San Jose đã mất sự tín nhiệm và tin cậy vào Nghị viên Madison Nguyễn, chúng tôi yêu cầu bà ấy từ chức khỏi Hội Đồng Thành Phố San Jose ngay lập tức ngỏ hầu tránh sự tổn phí cho những người thọ thuế San Jose và Tòa Thị chính về tiến trình bãi nhiệm.

Cộng đồng người Mỹ gốc Việt đã liên kết với các cộng đồng khác và những viên chức dân cử khác để phản đối Tòa Thị Chính vào mỗi “Thứ Ba Đen” nhằm nhắc nhở mọi người về việc Hội Đồng Thành Phố San Jose đã áp đặt một quyết định phản dân chủ vào đêm 20 tháng 11

Chúng tôi đòi hỏi Hội đồng Thành Phố San Jose có hành động cụ thể về những yêu cầu nêu trên để người dân San Jose có thể trở lại sinh hoạt bình thường, tránh tổn phí không cần thiết, mất thời giờ và ảnh hưởng đến nỗ lực làm việc của Tòa Thị Chính; Từ đó những viên chức của Hội đồng Thành Phố có thể dồn hết tâm trí trở lại phục vụ cư dân của thành phố danh tiếng San Jose một cách hiệu quả.

Kính chào,
Đỗ Hùng

Phong trào Cử Tri San Jose Đòi Dân chủ

---------- o0o ----------


Cử Tri San Jose Đòi Dân Chủ
P.O. Box O, San Jose, CA 95151 - 0015
Phone: (408) 786-5875 & (408) 608-5632

San Jose, ngày 8 tháng Giêng, 2008.Kính gửi: Nghị viên Madison Nguyễn - Hội Đồng TP. San Jose

Căn cứ vào Nghị Quyết của buổi họp khoáng đại của hơn 2,000 thành viên thuộc cộng đồng Mỹ gốc Việt đã được tổ chức tại Unified Event Center tại San Jose vào ngày 9 tháng 12 năm 2007, Phong Trào Cử tri San Jose Đòi Dân Chủ cực lực yêu cầu bà từ chức ngay lập tức để tránh một tiến trình bãi nhiệm tốn kém mà người thọ thuế San Jose phải trả.

Các cử tri Khu vực 7 đã hoàn toàn mất tín nhiệm và sự tin tưởng vào vai trò một đại diện dân cử của bà cho Khu vực này, nhất là cử tri người Mỹ gốc Việt đã ủng hộ sự vận động tranh cử của bà và đã bỏ phiếu cho bà để trở thành người Mỹ gốc Việt đầu tiên được đắc cử vào Hội đồng TP San Jose.

Cộng đồng người Mỹ gốc Việt không bao giờ được văn phòng của bà tham khảo ý kiến về bất cứ một vấn đề quan trọng nào hoặc những vấn đề về quyền lợi cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở San Jose. Những quan tâm chính yếu như Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng đồng người Mỹ gốc Việt, và mới đây, việc đặt tên cho một khu vực nổi bật với các doanh nghiệp do người Mỹ gốc Việt quản trị.

Hơn nữa, sự bỏ rơi đại đa số đồng hương của bà quá lộ liễu, với lá phiếu tán tận lương tâm, bà đã tỏ rõ là người dân cử chống lại quyền lợi của cử tri của bà. Thái độ, lời nói coi thường của bà đối với cư dân San Jose đã đến dự Đêm Điều Trần của thành phố 20th tháng 11 (2007) vừa qua là không thể nào tha thứ được.

Chúng tôi khẩn thiết yêu cầu bà, trong tinh thần nghiêm túc, hãy suy nghĩ chín chắn về lời kêu gọi từ chức này để tạo cơ hội cho người dân San Jose trở lại sinh hoạt bình thường. Sự ra đi của bà không những đem lại lợi ích cho cả thành phố, mà còn cho cử tri Khu vực 7 có cơ hội chọn lựa người đại diện mới trong điều kiện ít tốn kém ngân sách của thành phố cũng như tiền thuế của người dân.

Kính chào,
Đỗ Hùng

Phong Trào Cử Tri San Jose Đòi Dân chủ

http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2008/20080110_02.htm