Thursday, February 26, 2009

Yêu cầu điều tra những lời hăm doạ đã được phát ra trên đài KSJX 1500AM Chương Trình Radio Viên Thao, Thứ Ba 24/2/2009 • Luật Sư Đỗ Văn Quang Minh

Thứ Năm, ngày 26 tháng 2 năm 2009

Yêu cầu điều tra những lời hăm doạ đã được phát ra trên đài KSJX 1500AM Chương Trình Radio Viên Thao, Thứ Ba 24/2/2009 • Luật Sư Đỗ Văn Quang Minh

4 N. Second Street, Suite 280
San Jose, CA 95113-1323
P.O. Box 90487
San Jose, CA, USA 95109-3487 Minh Q. Steven Dovan
Attorney - At - Law Tel: (408) 287-2555
Fax: (408) 287-2564
Luatlaw2@sbcglobal.net

RẤT KHẨN CẤP, CHỈ GỬI BẰNG ĐIỆN THƯ

Chánh Biện Lý Carr (408) 294-6746,
CST Davis (408) 277-5771,
Luật Sư Michel (202) 307-3961

Honorable Dolores Carr, DA
Santa Clara County DA’s Office
70 W. Hedding St., West Wing
San Jose, CA 95110 Chief Rob Davis
San Jose Police Dept.
201 W. Mission Street
San Jose, CA 95110 Olimpia Michel, Esq.
US Dept. of Justice
Civil Rights Div. Voting Sect.
950 Pennsylvania Ave., NW
Washington DC 20530

VV: Yêu cầu điều tra những lời hăm doạ đã được phát ra trên đài KSJX 1500AM
Chương Trình Radio Viên Thao, Thứ Ba 24 Tháng 2, 2009 khoảng từ 3g40 tới 3g50 chiều


Kính Thưa Quí Vị:

Tôi viết lá thư này với tư cách là luật sư đại diện Ủy Ban Bãi Nhiệm Madison Nguyễn trong vấn đề này, và cũng với tư cách là một cư dân San José có sự quan tâm.

Vào ngày Thứ Ba, 24 Tháng 2, 2009 khoảng từ 3g40 đến 3g50 chiều, đài KSJX 1500AM tại San José và chương trình phát thanh Radio Việt Ngữ Viên Thao đã cho phát 2 phần phát biểu dài của một phụ nữ tự xưng là Nga Nguyễn. Chương Trình phát thanh bằng tiếng Việt. Qúi vị có thể lấy những cuốn băng phát thanh này từ đài phát thanh KSJX 1500AM và chương trình Radio Viên Thao.

Người nói đã tự xưng tên của mình và cũng cho biết chức vụ của bà ta làm cho Bộ Xã Hội. Bà này đã có những lời lẽ hăm dọa dữ dằn, đầy ác ý với mục đích nhắm thẳng vào những ông già Việt Nam mà bà cho là những kẻ đang ăn trợ cấp xã hội và đang hưởng tiền tàn phế. Bà này lập đi lập lại và hù dọa nhiều lần trong băng và nói thẳng vào những ông gìa Việt Nam là họ không được quyền biểu tình hoặc chống cô Madison Nguyễn. Bà ta hù doạ là bà biết những ông già này là ai, và dọa sẽ lấy hồ sơ của họ trong Bộ Xã Hội, và sẽ cắt trợ cấp của họ. Người nghe có thể hiểu bà Nga Nguyễn ám chỉ là họ không đuợc chống Madison Nguyễn. Chúng ta biết cuộc bầu cử Bãi Nhiệm sẽ diễn ra vào ngày Thứ Ba, mùng 3 tháng 3, 2009.

Tôi yêu cầu văn phòng Biện Lý Quận Hạt Santa Clara, Cảnh Sát Trưởng Thành Phố San Jose, và Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ Đơn Vị Bảo Vệ Dân Quyền và Bầu Cử, phải lập tức điều tra hành động này mà tôi tin là có vi phạm nhiều Bộ Luật. Nếu thật sự có bà Nga Nguyễn làm việc cho cơ quan chính phủ như Bộ Xã Hội, thì những lời hăm dọa của bà Nga Nguyễn rõ rệt là trái luật và bà phải bị trừng phạt vì bà đã hù dọa những người dân khi họ xử dụng và thực thi những quyền Hiến Định của họ. Đài Radio KSJX 1500AM, tọa lạc tại 501 đường Wooster, San Jose, CA Điện Thoại (408) 280-1515, Radio Viên Thao do Đỗ Đình Trọn (Tức Đỗ Vẫn Trọn) làm chủ, tọa lạc tại 545 Đường Parrot, San Jose, CA Điện Thoại (408) 947-7518.

Tôi thành khẩn yêu cầu các cơ quan của quí vị tiến hành cấp bách điều tra sự vi phạm nghiêm trọng này.

Kính Thư,

ĐỖ VĂN QUANG MINH, Luật Sư
cc: Ủy Ban Bãi Nhiệm Madison Nguyễn, Các Cơ Quan Truyền Thông Mỹ và Việt
Tổng Cục Truyền Thông Liên Bang (Federal Communications Commission)

02-25-09_Urgent_1010_Viet_ViaFax_LT_DoloresCarr_RobDavis_DOJ.doc

---


4 N. Second Street, Suite 280
San Jose, CA 95113-1323
P.O. Box 90487
San Jose, CA, USA 95109-3487 Minh Q. Steven Dovan
Attorney - At - Law Tel: (408) 287-2555
Fax: (408) 287-2564
Luatlaw2@sbcglobal.net

URGENT and EXTREMELY TIME-SENSITIVE, SENT VIA FAX ONLY:

CDA Carr (408) 294-6746, Chief Davis (408) 277-5771, Attorney Michel (202) 307-39611

Honorable Dolores Carr, DA
Santa Clara County DA’s Office
70 W. Hedding St., West Wing
San Jose, CA 95110 Chief Rob Davis
San Jose Police Dept.
201 W. Mission Street
San Jose, CA 95110 Olimpia Michel, Esq.
US Dept. of Justice
Civil Rights Div. Voting Sect.
950 Pennsylvania Ave., NW
Washington DC 20530

Re: Multiple threats broadcasted on Radio KSJX
1500AM and Vien Thao Program
on Tuesday 2-24-2009
around 3:40PM-3:50PM by a caller who identified herself as Nga Nguyen, and claimed to be an employee of Santa Clara County (California) Department of Social Services


Dear Gentlepersons:

I am writing on behalf of the Committee to Recall Madison Nguyen and also as a concerned citizen. On the aforementioned date and times, San Jose radio station KSJX 1500AM, broadcasted the Vietnamese Radio Program Vien Thao, which aired 2 lengthy recorded messages from a caller who identified herself as Nga Nguyen. The recordings (in Vietnamese) can be obtained from KSJX as well as the Vien Thao Radio Program.

The caller clearly identified herself and her job title and made very vicious, clear and unequivocal threats in Vietnamese on the aforementioned radio program directed specifically to elderly Vietnamese males who she claimed are recipients of public benefits e.g. on welfare, SSI, or disability. The call repeatedly warned this targeted group not to participate in any demonstrations against Madison Nguyen. She further claims that she knows the identity of all these elderly men, and warned that she will get their files and cut off their benefits if they continue to demonstrate and oppose Madison Nguyen. The messages can also be understood to warn people not to oppose Madison Nguyen. The election to recall Madison Nguyen is Tuesday March 3, 2009.

I respectfully request the District Attorney’s office, the San Jose Police Department, and the Department of Justice Civil Rights Division Voting Section, to immediately investigate this conduct which I feel has risen to the level of a crime under applicable statutes. If in fact Ms. Nga Nguyen is a real person and an employee as she claims of a governmental agency, i.e. the County Department of Social Services, or other governmental agencies, her public threats and intimidation of people for exercising their constitutional rights and civil liberties is a crime. Radio KSJX 1500AM, is at 501 Wooster Avenue Phone (408) 280-1515, and the program Vien Thao is owned by Mr. Tron Dinh Do, and is located at 545 Parrot, San Jose, CA, Phone (408) 947-7518.

I respectfully request that your agencies take action and immediately investigate this urgent matter.

Sincerely,

MINH Q. STEVEN DOVAN, Esq.
cc: Committee to Recall Madison Nguyen
Media (English and Vietnamese)
sa[c] 02-25-09 Urgent LT DA Delores Carr, Police Chief Rob Davis, Attorney Michel, Dept. of Justice Civil Rights Div., Voting Section

Minh Q. Steven Dovan
Attorney-At-Law
4 North Second Street, Suite 280
San Jose, CA 95113-1323

http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2009/20090226_03.htm

---