Friday, February 6, 2009

Quanh vụ kiện ông Henry Lê Văn Hướng, đồng sáng lập viên hệ thống Lee Sandwiches

* Quanh vụ kiện ông Henry Lê Văn Hướng, đồng sáng lập viên hệ thống Lee Sandwiches

-TS Lê Hữu Phú -

San Jose ngày 3 tháng 2 năm 2009- Trong buổi điều trần ngày 4 tháng 3 năm 2008, mọi người theo dỏi câu chuyện dài về Little Saigon tại San Jose đều biết đến vụ ông Henry Lê Văn Hướng, chủ nhân cơ sở Lee Sandwiches giả mạo danh sách của 92 thương gia trong vùng Story Rd và lân cận thỉnh nguyện hội đồng thành phố không đặt tên cho khu vực thương mãi trên đường Story để họ vin vào đó quyết định đình chỉ việc đặt tên cho khu vực thương mãi này là Little Saigon theo ước vọng của tuyệt đại đa số cư dân gốc Việt tại khu vực 7 nói riêng và tại thành phố San Jose nói chung.

Cho đến hôm qua theo tin tức của LS Đỗ Văn Quang-Minh cho biết, ông đã đại diện cho một nhóm khá đông các vị thương gia này đệ đơn kiện ông Henry Le tại toà thượng thẩm quận hạt Santa Clara về tội danh lạm dụng cơ sở thương mãi của họ, gian lận và lừa đảo khi thu thập các chữ ký của họ (một số chữ ký còn bị giả mạo) để đệ nôp cho hội đồng thành phố San Jose.

Qúi độc giả có thể vào trang web www.mercurynews.com để coi hồ sơ vụ án với các tài liệu đính kèm trên 40 trang. Ký giả của báo Mercury, ông Ken Mc Laughlin cũng viết bài về vụ kiện này dưới tựa đề "Vụ kiện Little Saigon buộc tội đồng sáng lập viên của Lee Sandwiches lừa đảo hội đồng thành phố San Jose và các chủ nhân cơ sở thương mãi".

* Chúng tôi chỉ có thể tóm lược nội dung bài báo -- vì nếu phiên dịch toàn bài có thể vi phạm luật bản quyền -- như sau:

Hồ sơ kiện tụng tại tòa thượng thẩm quận hạt Santa Clara cáo buộc rằng ông Henry Huong Le, đã làm một thỉnh nguyện thư gian lận cho hàng chục chủ nhân cơ sở thương mãi ký vào nói rằng họ không muốn khu vực được gọi là Little Saigon.

Bà Nguyễn ưa chuộng tên "Saigon Business District" hơn và tên này được đa số hội đồng thành phố bầu chọn trong tháng 11 năm 2007. Sau nhiều tháng tranh cãi gay go của những người mong muốn tên "Little Saigon", trong mùa Xuân 2008, hội đồng thành phố quyết định không đặt một tên nào chính thức cho khu vực và cho phép những người tranh đấu treo các lá phướn Little Saigon tại khu vực bằng tài chánh của họ đóng góp.

Hồ sơ vụ kiện nói là những người đi lấy chữ ký cho bản thỉnh nguyện trong thời gian năm 2007 bảo rằng họ ký vào một bản yêu cầu đòi hỏi có thêm các máy thu hình cho vấn đề an ninh; khuyến cáo nên có các đoàn múa lân ở địa điểm Grand Century Mall ở góc đường Story Rd và Mc Laughlin Avenue, hoặc chỉ muốn rất đơn giản là khu vực đường Story Rd thuộc phiá Tây Xa lộ 101 được chỉ định là một "khu thương mãi người Việt mà không có một danh xưng nào rõ rệt nào cả.

Sau khi thu thập xong chữ ký, theo như hồ sơ vụ kiện, ông Lê đệ trình thỉnh nguyên thư cho hội đồng thành phố tại buổi điều trần trong tháng Ba năm 2008 và trong buổi họp này các nghị viên đã thu hồi lại việc bầu chọn tên "Saigon Business District". Một thư đính kèm với các chữ ký của 92 thương gia nói rằng "họ không muốn người ngoài áp đặt một danh xưng nào lên khu thương mãi của họ và họ không cần và không muốn trong thời gian này".

Vụ kiện đòi hỏi ông Lê phải bồi thường một số tiền thiệt hại và trừng phạt không rõ bao nhiêu. Qua một vài cuộc phỏng vấn với báo Mercury, một số chủ nhân cơ sở thương mãi trong khu Grand Century cho biết là thương vụ của họ bị giảm từ 20 tới 30 phần trăm sau khi thỉnh nguyện thư được công chúng biết vì những người ủng hộ Little Saigon đã tẩy chay họ không công bằng.

Cũng theo bài báo của ông Mc Laughlin, Nghị viên Madison cho biết, bà ấy không thấy trước bản thỉnh nguyện cho đến khi ông Lê Văn Hướng đệ trình cho hội đồng thành phố. Theo cá nhân tôi, đây là một điều khó tin. Bà Madison có sự liên hệ rất chặc chẽ với ông Lê Văn Hướng. Hiện tại văn phòng vận động chống Recall của bà cũng nằm trong khuôn viên tài sản của ông Lê Văn Hướng. Có thể là bà Madison không biết là ông Lê Văn Hướng giả mạo chữ ký nhưng điều nhiều người nghĩ tới là việc làm một kiến nghị do các thương gia trong vùng đứng tên có thể được bàn tính gìưã bà Madison và ông Hướng để xử dụng trong buổi đìều trần ngày 4 tháng 3 năm 2008.

Một dữ kiện đáng ghi nhận khác là ông Mc Laughlin viết thêm nghị viên Sam Liccardo tin rằng thỉnh nguyện thư của ông Lê Văn Hướng đã hướng dẫn sai lạc hội đồng thành phố. Theo lời ông Liccardo: "Bản thỉnh nguyện đã tạo nên ấn tượng rằng các chủ nhân cơ sở thương mãi trong khu vực không muốn hội đồng thành phố áp đặt một danh xưng trên họ, "Văn kiện này có vẻ là một sự gian lận". Điều đáng nực cười là ông Liccardo là người chủ xướng dùng danh sách giả mạo này làm lý do để kêu gọi các đồng viện không ủng hộ tên Little Saigon và đình chỉ việc đặt tên cho khu vực.

Vụ kiện này có thể xem như là thêm một chứng cớ nưã chứng tỏ bà NV Madison đã âm mưu dùng mọi cách để chống lại việc đặt tên Little Saigon. Việc này có thể so sánh như vụ bà Madison từng đã yêu cầu hội viên của hội Story Rd Business Association bầu lại để ủng hộ cho tên "Saigon Business District", mặc dù trước đó họ đã đồng ý ủng hộ cho tên Little Saigon, vì theo như một số hội viên cho biết họ không hiểu ý nghiã của danh xưng quan trọng như thế nào nên tên nào đối với họ cũng được cả!

Cử tri khu vực 7 nên cân nhắc sự việc của vụ kiện này như là một gạch nối trong suốt cả một tiến trình hoàn toàn có chủ mưu hầu bịt miệng tiếng nói dân chủ của cư dân bằng mọi cách để cứu xét có nên bãi nhiệm bà nghị viên luôn chống đối nguyện vọng chính đáng của qúi vị qua sự cấu kết với những thế lực mờ ám trong thành phố.

---