Saturday, February 14, 2009

Hãy Bỏ Phiếu “Yes” Bãi Nhiệm Nghị Viên Madison Nguyễn

Thứ Sáu, ngày 13 tháng 2 năm 2009
Hãy Bỏ Phiếu “Yes” Bãi Nhiệm Nghị Viên Madison Nguyễn:
Việc bãi nhiệm không phải là một sự trả thù như ban chủ biên của báo Mercury News tuyên bố.

NV Madison Nguyễn

Hãy Bỏ Phiếu “Yes” Bãi Nhiệm Nghị Viên Madison Nguyễn:

Việc bãi nhiệm không phải là một sự trả thù như ban chủ biên của báo Mercury News tuyên bố. Theo lời của ông Frank Chavez, một nhà lãnh đạo trong cộng đồng Mễ, cựu ứng cử viên Giám sát quận hạt đơn vị 2 viết: bà Madison yêu cầu được nói chuyện với Hội thương gia của Story Rd của chúng tôi về vấn đề đặt tên cho khu thương mãi mới. Cuộc bỏ phiếu của hội nhất trí chọn tên Little Saigon, vào thời gian đó bà ấy nói rằng nơi nào bà đến đều chọn lựa tên Little Saigon. Do đó chúng tôi nghĩ rằng tên Little Saigon sẽ là tên được đặt cho khu thương mãi mới. Nhưng khoảng một ngày trước buổi họp hội đồng thành phố (ngày 20 tháng 11 năm 2007) để bầu cho việc đặt tên, chúng tôi nhận được email của ông Chủ tịch chúng tôi là ông Rich De La Rose bảo bầu lại, nhưng lần này cho cái tên bà Madison và TT Reed đã lựa chọn. Vì vậy mà mọi người phải bầu lại không biết chuyện gì xảy ra. Sau đó, tôi mới biết bà Madison trách nhiệm trong vụ (đổi chác) cho Phòng thương mãi Mễ và Latinh (Hispanic) được tặng một số ngân qũy $100,000.

Trích dẫn tiếp theo các lời phát biểu của ông Zamora là sáng lập viên của Phòng Thương Mãi Liên Bang của người Mỹ gốc Mễ và Latinh và Tây Ban Nha, từng là thành viên của Ban tổ chức kỷ niệm 200 năm thành lập nước Mỹ về vấn đề bãi nhiệm: “Tôi phải (hãnh diện) là một người gốc Latinh, khi tôi phải đối đầu với nghịch cảnh, và chọn lựa giữa điều đúng và sai, giữa sự trong sạch và việc làm lấy lệ và cho lợi ích riêng tư, giữa sự thật và điều chỉ muốn quần chúng biết đến. Tôi tưởng là đã quá già để tham dự vào thêm một cuộc đấu tranh cho dân chủ. Nhưng con trai tôi nói rằng tôi không bao giờ quá già nếu phải làm việc cho lẽ phải. Bà Madison đã làm quá nhiều việc thiếu sự liêm khiết và vi phạm dân quyền của các cư dân San Jose, hơn cả 3 thành viên hội đồng thành phố—Kathy Cole, Terry Gregory và Ron Gonzales cộng lại.

“Nếu thành phố muốn tiết kiệm tiền bạc, họ nên đòi hỏi bà phải từ nhiệm Các sự vi phạm rất nặng nề và trầm trọng. Phát đi từ sự vi phạm đạo luật Brown Act. Phát đi từ việc dành quyền đặt tên cho một tư nhân phát triển đia ốc. Phát đi từ việc tránh né các cuộc điều trần công khai để thỏa thuận “dưới gầm bàn.” Cho phép một danh sách tên tuổi gian lận để vận động điều bà muốn và nhiều việc làm khác nữa mà mỗi việc đều đáng bị trừng phạt. Tất cả mọi cư dân không những chỉ cư dân gốc Việt cần ủng hộ chúng tôi và đòi hỏi sự trừng trị giống như tất cả các nghị viên khác phải bị khi họ làm việc thiếu sự liêm khiết.”


---- o0o ----


The Recall is not a vengeance as proclaimed by Mercury News' Editorial, Quoting Frank Chavez, a Mexican community leader, candidate for Supervisor, District 2:: Madison asked to speak at our Story Road Business Association Meeting regarding the naming of the new shopping center. The vote was unanamious in favor of "LITTLE SAIGON", at which time she told us that everywhere she went and asked, "LITTLE SAIGON", was the choice. So, we were led to believe that "LITTLE SAIGON", was going to be the name given to the shopping center. But a day or so before the Council meeting where they were going to vote on the name, we received an e-mail from our President Rich De La Rosa to vote again, but this time it was on the new name that was selected by Madison and Mayor Reed. So everyone on the Board voted again not knowing what was really going on at the time. Later I was told that Madison was responsible for the Hispanic Chamber getting a $100,000 Grant.

Quoting John Zamora, the founder of US Hispanic Chamber of Commerce, a former Planning Commissioner and Bicentenial Commissioner about the Recall: " I must be myself as a Latino, when I face adversity, and choose right over wrong, ethic over convenience and self benefit, truth over popularity. I thought I was too old to enter one more fight for democracy one more time. But my son told me you are never too old to do what is right. Madison Nguyen has broken so many ethics and violated the rights of the citizens of San Jose, more than the last three embattled councilmembers – Kathy Cole, Terry Gregory and Ron Gonzales put together. If the city wants to save money, they should ask her to resign. That would save all the money in the world. The violations are grave and serious-Starting with the Brow Act violation. Starting with given the right of names to a private developer. Starting with trying to go around public hearing of her backroom dealing. Allowing a fraudulent list of names so that she gets her way. And many more and each of them deserves punishment Every citizen, not only Vietnamese-American in San Jose should join us and call for the same punishment that every other embattled councilmembers faced for lack of ethics.".

http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2009/20090213_01.htm

---