Tuesday, February 24, 2009

Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại: San Jose và Nghị Viên Madison Nguyễn

VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI
11203 Denmore Lane, Riverview, FL 33579
E-Mail: TNguyen205@aol.com Phone: 813-677-3206

Ngày 21 tháng 2 năm 2009

THƯ NGỎ gửi Nghị Viên Madison Nguyễn, thành phố San Jose, California

Thưa Bà (*) Madison Nguyễn,

Sau nhiều tháng đấu tranh của người dân tại Hạt 7 (District 7), số chữ ký yêu cầu bãi nhiệm Bà đã trên mức luật định. Việc tiến hành bãi nhiệm mà kết quả sẽ xảy ra vào ngày Ba tháng Ba tới này.

Sự việc này xảy ra vì rõ ràng Bà đã không đại diện cho người dân trong việc hành xử của một công bộc, mà chỉ chú trọng vào thiểu số riêng rẽ. Một chính quyền cho dân, của dân và vì dân là một chính quyền sẽ được tồn tại.

Nay, sự phản bội của Bà đến người dân trong phạm vi trách nhiệm của Bà đã khiến người dân trong vùng đòi bãi nhiệm Bà.

Việc làm của người dân trong vùng là biểu tượng dân chủ tuyệt vời mà những người đồng chủng như Bà tại Việt Nam mong mỏi mà không có được.

Chính quyền cho dân, do dân và vì dân là một chính quyền luôn được yêu mến bởi toàn thể mọi người, dù là cư dân hay không.. Nay Bà, trong tư cách nghị viên thành phố San Jose, đã phản bội lại tinh thần thiết tha đến người dân trong vùng trách nhiệm trên, đã khiến chúng tôi, những người cầm bút luôn tranh đấu cho người ở quê nhà được có quyền lên tiếng nói, cũng cần lên tiếng:

Xin Bà Madison hãy từ nhiệm để giữ lại cho người dân trong khu vực, cùng qúy đồng hương một tấm lòng qúy trọng đến con người công bộc, biết rằng dân chủ tại xứ sở Hoa Kỳ là biểu trưng của nền tự do mà người quê nhà luôn mong mỏi.

Kính chào Bà, và mong Bà được tinh thần an lạc.

Trân trọng

T.M. BCH VBVNHN

Chủ Tịch

Nguyễn Đăng Tuấn

(*) Cá nhân tôi muốn dùng xưng hô Cô, thay vì Bà. Như Nghị Viên Madison Nguyễn nhận đọc thư này trong dạng chữ Cô thay vì Bà thì sẽ thấy thân thiết hơn. NĐT

http://www.danviet.de/baiOhne-v1.php?bai=803&LinkIndex=index-v1.php?&muc=0&AnfPos=0&Auswahl=&Eingabe=&Gr=0&Eb1=0&Eb2=0&Eb3=0&TypEb=

---