Friday, February 27, 2009

THÔNG CÁO BÁO CHÍ của Cộng Đồng Việt Nam/Hoa Kỳ


Cuộc "Biểu Dương Vì Little Saigon" trước Tòa Thị Chính San Joe ngày 2 tháng 3 năm 2008 (Photo: MyLoi - vietvungvinh.com)

Thứ Năm, ngày 26 tháng 2 năm 2009
THÔNG CÁO BÁO CHÍ của Cộng Đồng Việt Nam/Hoa Kỳ

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Nhằm ủng hộ công cuộc đấu tranh chính đáng của đồng bào tỵ nạn cộng sản Việt Nam miền Bắc California, Hoàn toàn ủng hộ việc thực thi quyền dân chủ của Ủy Ban Bãi Nhiệm và kêu gọi Cử tri khu vực hãy hành xử quyền đầu phiếu để chọn lựa người đại diện xứng đáng, liêm chính và thực sự quan tâm đến nguyện vọng chính đáng của cử tri.
10 phái đoàn đại diện các Cộng đồng Việt Nam tại các tiểu bang toàn Hoa Kỳ sẽ về tham dự cuộc Biểu dương sức mạnh của Cộng đồng VN/BCL

Cộng đồngVN/HK sẽ tổ chức họp báo lúc:

1:00 pm ngày 1/3/2009
tại Trung Tâm Sinh Hoạt CĐVN/BCL
2129 S. 10th Street, San Jose, CA 95112


Thời gian dành cho cuộc họp báo khoảng 45 phút, sau đó là cuộc biểu dương sức mạnh cộng đồng VN và phần phát biểu của các đại biểu ủng hộ cuộc đấu tranh của đồng hương VNtỵ nạn CS miền Bắc California.

Kính mời toàn thể quý cơ quan truyền thông báo chí tham dự cuộc họp báo và
Quý đồng hương cùng đến biểu dương sức mạnh cũng như ủng hộ việc làm chính đáng của UBBN.

San Jose, 26/2/2009
TM. CĐVN/HK
Nguyễn Ngọc Tiên, Chủ tịch CĐVN/BCL,
Phó Chủ tịch Hội đồng Đại Biểu CĐVN/HK

Các Phái đoàn đại biểu về tham dự ngày 1/3/2009:

- HĐĐB Cộng đồng VN/HK: Ông Nguyễn Văn Tần, (Washington DC)
- HĐ Chấp hành CĐVN/HK: Ông Nguyễn Bác Ái, (Oregon)
- HĐĐB CĐVN Tiểu bang FL: Ông Trần Minh Trung (Florida)
- HĐ Chấp hành CĐVN Tiểu bang FL: Bà Đồng Thanh (Florida)
- CĐVN Nam Califonia: Bà Nguyễn Minh Nguyệt và phái đoàn.
- CĐ NVQG Landcaster: Ông Lê Văn Chiếu (PA)
- CĐ NVQG Dallas và CĐNVQG ForthWorth (TX): Bà Nguyễn Thái Thủy
- CĐ VN/Pomona, CA: Bác sĩ Võ Đình Hữu
- CĐVN/ Sonoma, CA: Ông Trần Đình Kế

http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2009/20090226_05.htm

---