Monday, February 23, 2009

Hề Chính Trị

San Jose có thêm hề chính trị

Với mắt xanh mũi đỏ mới lạ kỳ

Nắm được quyền Thị Trưởng vác ô đi

Xin từng phiếu cho bà Mê Đi mới lạ


Ngày 3 tháng 3 đồng bào tị nạn đã

“Yes” recall tên phản trắc Mê Đi

Bị tiền tài bọn Tư Bản đỏ xi

Nên Thị Trưởng và Mê Đi đội mưa xin phiếu .


Dư luận Mỹ cho đây là chuyện tếu

Đồng bào ta thường nói bị tiền tài

Đám thời cơ đón gió làm tay sai

Ta vote “Yes” đồng bào ơi ! hãy vote “Yes”


Ngày lịch sử cộng đồng San Jose quận 7

Hăng hái lên vote “Yes” cho thật đông

Để nói lên đoàn kết của cộng đồng

Lấy “Sức mạnh toàn dân làm căn bản “

Trần Bửu Hạnh
Ngày 21 tháng 2 năm 2009

http://tranbuuhanh2.blogspot.com/

---