Monday, February 23, 2009

Cập Nhật Danh Sách Các Tổ Chức Cộng Đồng, Hội Đoàn Ghi Danh Ủng Hộ UBBN Nghị Viên Madison Nguyễn (Lần 5)


Tuyên Cáo

Ủng Hộ Ủy Ban Bãi Nhiệm Nghị Viên Madison Nguyễn

Xét rằng:


1. Nghị Viên Madison Nguyễn đã nhiều lần bác bỏ nguyện vọng chính đáng của tập thể người Việt tại Hoa Kỳ nói chung và khối cử tri người Mỹ gốc Việt tại Khu Vực 7, thành phố San Jose, CA trong việc đặt tên Little Saigon cho một khu thương mại trên đường Story Road, thành phố San Jose, CA.

2. Nghị Viên Madison Nguyễn đã hành xử chức vụ dân cử của mình nhằm mục đích phục vụ quyền lợi riêng tư của một số người thay vì phục vụ cho quyền lợi chung của cử tri trong Khu Vực 7.

3. Nghị Viên Madison Nguyễn đã có những lời nói, hành động làm tổn thương và tạo sự chia rẽ, xáo trộn đời sống trong cộng đồng Việt Nam tại San Jose qua cơ quan truyền thông của Hoa Kỳ và Việt Nam .

4. Nghiêm trọng nhất là kể từ ngày xảy ra vụ cái tên Little Saigon, Nghị Viên Madison Nguyễn đã xa lánh cộng đồng người Việt tỵ nạn, không tiếp cư dân người Mỹ gốc Việt thuộc khu vực 7, dù họ gọi đến xin gặp.

5. Nghị Viên Madison Nguyễn với hành động bất xứng và để thực thi quyền dân chủ, một Ủy Ban Bãi Nhiệm Nghi Viên Madison Nguyễn đã được thành lập thể theo nguyện vọng của cử tri trong Khu Vực 7, thành phố San Jose

Cộng Đồng Việt Nam Hoa Kỳ trân trọng tuyên cáo:


1. Hoàn toàn ủng hộ cuộc đấu tranh chính đáng của đồng bào tị nạn Cộng Sản và cử tri người Mỹ gốc Việt và tại Khu Vực 7, tại Bắc California và nhiều nơi khác tại hải ngoại.

2. Hoàn toàn ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa và thực thi quyền dân chủ của Ủy Ban Bãi Nhiệm.

3. Kêu gọi các cử tri Khu Vực 7 hãy hành xử quyền đầu phiếu của mình để lựa chọn người đại diện xứng đáng.

Làm tại Hoa Kỳ ngày 10 tháng 2 năm 2009

Đồng ký tên:

1. Cộng Đồng Việt Nam Hoa Kỳ (Nguyễn V. Tần , CT /HĐĐB; Nguyễn Bác Ái, CT/HĐCH; Trương Ngọc Tích , CT /HĐGS)
2. Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas (Thái Hóa Tố, Chủ Tịch)
3. Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Đông Bắc Pennsylvalnia (gồm CĐNVQG Allentown, CĐNVQG Bethlehem & Easton, CĐNVQG Reading, CĐNVQG Lancaster, Hội Bạn Hữu Người Việt Lebanon) (Nguyễn V. Thanh, Chủ Tịch)
4. Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Fort Worth (Nguyễn Xuân Hùng, Chủ Tịch)
5. Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Lancaster, PA (Lê V. Chiếu, Chủ Tịch)
6. Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Michigan , (Phạm V. Thanh, Chủ Tịch)
7. Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia San Antonio (Phan Quang Trọng, Chủ Tịch)
8. Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tacoma & Pierce County (Nguyễn Xuân Dũng, Chủ Tịch)
9. Cộng Đồng Người Việt Tampa Bay , FL. (Vũ Đình Vượng, Chủ Tịch)
10. Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Minnesota (Nguyễn Quốc Đống, Chủ Tịch)
11. Cộng Đồng Việt Nam Bắc Cali (Nguyễn Ngọc Tiên, Chủ Tịch)
12. Cộng Đồng Việt Nam Florida (Đồng Thanh, Chủ Tịch; Trần Minh Trung, Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu)
13. Cộng Đồng Việt Nam Miền Nam Florida (Lê Liêm, Chủ Tịch, Nguyễn Kim Sơn, Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu)
14. Cộng Đồng Việt Nam Nam Cali (Nguyễn Xuân Vinh, Chủ Tịch)
15. Cộng Đồng Việt Nam New Hampshire (Cao Xuân Khải, Chủ Tịch)
16. Cộng Đồng Việt Nam Pensacola ( Phan Tri Justin, Chủ Tịch)
17. Cộng Đồng Việt Nam Pomona (Võ Đình Hữu, Chủ Tịch)
18. Cộng Đồng Việt Nam Sonoma (Trần Đình Kế, Chủ Tịch)
19. Cộng Đồng Việt Nam Tại Colorado (Nguyễn Vạn Thắng, Chủ Tịch)
20. Cộng Đồng Việt Nam Tại Massachusetts (Nguyễn Thanh Bình, Chủ Tịch)
21. Cộng Đồng Việt Nam Trung Tâm Florida ( Lưu Tươi, Chủ Tịch)
22. Cộng Đồng Việt Nam Thống Hợp Georgia (Ngô Thanh Lâm, Chủ Tịch)
23. Hội Người Việt Thành Phố Jacksonville , Fl. (Hoàng Cầm, Chủ Tịch)
24. Văn Bút Việt Nam Hải Ngoai (Nguyễn Đăng Tuấn, Chủ Tịch)
25. Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại – Khu Vực Tây Bắc Hoa Kỳ ( Hoàng Xuyên Anh, Chủ Tịch)

Danh Sách sẽ được tiếp tục cập nhật cho đến ngày 28 tháng 2 năm 2009.

http://www.vietland.net/main/showthread.php?t=5262

---