Thursday, February 12, 2009

Nếu là cư dân quận 7 San Jose, tiểu đệ sẽ vote YES recall Madison

Thứ Năm, ngày 12 tháng 2 năm 2009
Nếu là cư dân quận 7 San Jose, tiểu đệ sẽ vote YES recall Madison • Hoàng Nguyễn

Nếu là cư dân quận 7 San Jose, tiểu đệ sẽ vote YES recall Madison

• Hoàng Nguyễn

Kính thưa quý vị,

Tiểu đệ ghi nhận công phu của bác Phạm Lễ đã bỏ ra để viết một bài viết dài.

Là người ở tận nam bán cầu, tiểu đệ không có thiên kiến gì với Ủy Ban Bãi Nhiệm Madison. Điều tiểu đệ không thích và nếu là cư dân quận 7 San Jose sẽ vote YES recall Madison, là ở sự tráo trở của bà ta, cái phong cách thiếu lễ độ, xem thường cử tri của bà. Rất tiếc, bài viết của bỉnh bút Phạm Lễ không làm sáng danh bà Madison, không làm người đọc thương bà Madison, nên thiếu tính thuyết phục để người đọc Vote No Recall.

Mở đầu, bác Phạm Lễ tấn công phe yêu cầu bãi nhiệm như sau:

"Sức mạnh của sự đòi hỏi Tự Do – Dân Chủ khác biệt với độc tài, cực đoan, cuồng tín ở chỗ "Bịt Miệng" đối phương kiểu cộng sản quá khích, nếu người khác không nói theo họ, không làm theo những gì mà họ đang làm. Ai nói hay nhận định ngược lại phe Recall là họ cho ngay vài thùng phân bón ruộng của nhà nông, hay những lời lẽ loại văn hoá chưa từng thấy dạy trong các cơ sở giáo dục của VNCH, văn phong thiếu tự trọng với nộ khí đủ thứ ra khỏi miệng họ ngay. Lúc đó chỉ còn biết đấm ngực kêu trời mới thấu."

Đầu tiên, chính bác Phạm Lễ đã lên tiếng nhận định "tố" phe bãi nhiệm nhưng bác đã "phóng thanh, phang ngữ" thoải mái. Không ai bịt miệng được bác.

Tiếp đến, cách tấn công phe yêu cầu bãi nhiệm Madison của bác Phạm Lễ làm tiểu đệ thất vọng. Trong một tập thể lớn nào cũng có một số người ôn hòa, một số người quá khích. Trong đảng lớn nào cũng có cánh tả, cánh hữu, ngay trong cánh tả cũng còn có cánh trung tả, cực tả. Không nên vì đảng Ku Klux Klan (KKK) và hành động khủng bố của đảng này mà ta lên án tất cả dân Mỹ là kỳ thị hay là khủng bố.

Ngay cả những người của phe Madison cũng có thể trà trộn vào phe đòi bãi nhiệm để có những hành động quá khích, ta không nên nhìn đời qua một góc cạnh phiến diện, một con mắt hời hợt hay một chủ tâm thiên kiến. Khi nào phát ngôn nhân của phe bãi nhiệm lên tiếng quá khích, hay đa số tập thể thì ta mới đánh giá tập thể đó, còn dùng một vài dẫn chứng không chính thức để tố cáo một tập thể lớn thì một là nông cạn như mù sờ voi, hoặc là ác tâm.

Lối "dùng một phần để chỉ toàn thể" thường được các tay viết bình dân sử dụng, có ảnh hưởng lên những người ít suy xét nhưng lại kém giá trị trong mắt của người có ít nhiều chiều sâu nhận thức.

Viết một bài ngắn mà động được tâm tư của người đọc thì thật là khó. Viết một dòng mà ảnh hưởng được tư tưởng của người đọc càng khó. Viết trăm trang mà đọc rồi... không thấy "phê" gì cả thì không khó.

Kính,
Hoàng.

http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2009/20090212_02.htm

---