Friday, February 27, 2009

San Jose: Cử Tri 7 Gửi Phiếu Khiếm Diện tràn ngập phòng phiếu . Hãy Bầu YES truất phế Madison Nguyễn !

28-02-2009, 01:41
vietland
Điều Hành

Cử Tri 7 Gửi Phiếu Khiếm Diện tràn ngập phòng phiếu . Hãy Bầu YES truất phế Madison Nguyễn !

(Vietland) Một hiện tượng rất lạ cho khu vực 7 thuộc thành phố San Jose, California trong kỳ bỏ phiếu truất phế Madison Nguyễn vào ngày 3-3-2009 . Những cử tri bầu khiếm diện có thể gửi trước cho Ủy Ban Bầu Cử Quận Hạt tại địa điểm 1555 Berger Dr, Building 2 , San Jose, CA 95112 .

Theo thống kê của Ủy Ban Bầu Cử Quận Hạt Santa Clara cho biết cử tri khu vực 7 có số người ghi danh bầu cử là 30,777 người , trong số đó ghi danh khiếm diện là 19,628 người . Vào mỗi kỳ bầu cử trong nhiều năm qua, số cử tri đi bầu ở khu vực 7 nầy chỉ khoảng 30-40 phần trăm tổng số ghi danh . Năm Nay, trong số 30,777 người ghi danh ở khu vực 7 San Jose, có thể chỉ có khoảng 10-12 nghìn người là tới phòng phiếu hoặc bỏ phiếu khiếm diện qua đường bưu điện .

Trong cuộc bầu cử khu vực 7 trong năm 2005 giữa 2 ứng cử viên Madison Nguyễn và cô Linda Hàn Nguyễn , số cử tri đi bầu rất thấp so với kỳ nầy . Vào lúc đó nhờ đài phát thanh Quê Hương yểm trợ cho Madison Nguyễn , đồng bào VN tại khu vực 7 lúc đó trót nghe lời đường mật của đài P.T Quê Hương nên Madison đã được 3,341 phiếu so với cô Linda Hàn Nguyễn là 1,990 số phiếu và số phiếu còn lại bầu cho các ứng viên khác rất thấp .

Nếu đem con số thắng cử của Madison Nguyễn vào năm 2005 là 3,341 phiếu so với số người ký tên đòi truất phế Masion Nguyễn năm 2008 có trên 7,000 người và UBBN Madison Nguyễn chỉ lựa ra và nộp lên T.P trên 5,000 chữ ký yêu cầu bãi nhiệm Madison Nguyễn thì con số 3,341 phiếu đã là thiểu số .

Chưa tính lá phiếu các cử tri đi bầu trong kỳ bầu cử đặc biệt Bãi Nhiệm Madison Nguyễn ngày 3-3-2009, cho tới ngày hôm nay thì văn phòng Cử Tri quận hạt Santa Clara đã nhận được một số phiếu khiếm diện tràn ngập là 8,600 lá phiếu . Đây là số phiếu khiếm diện bất ngờ vì văn phòng Cử Tri quận hạt Santa Clara chỉ ước lượng như mọi năm là khu vực 7 chỉ đi bầu khoảng chừng 30-40 % tổng số người ghi danh . Con số 8,600 lá phiếu vừa gửi vào cho quận hạt SC cho thấy trong cuộc bầu cử lần nầy, số người đi bỏ phiếu sẽ cao hơn dự trù và có thể lên tới 50% so với năm 2005 chỉ có 25% tổng số người đi bầu .

Nếu đem con số thắng cử của Madison Nguyễn vào năm 2005 là 3,341phiếu thì trong cuộc bầu cử lần nầy nghị viên Madison phái đối đầu với số người ký tên đòi bãi nhiệm là trên 5,000 phiếu và con số thu được không chính thức của UBBN là trên 7,000 phiếu . Con số 7,000 phiếu đòi truất phế Madison Nguyễn nếu theo ước lượng của Ủy Ban Bầu Cử Quận Hạt SC thì sẽ có khoảng 30-40 phần trăm người đi bỏ phiếu trong con số 30,777 ghi danh thì có khoảng 12,000 lá phiếu sẽ đi bầu . Như vậy nếu ta lấy 12,000 tổng số trừ đi 7,000 lá phiếu đã ký tên đòi bãi nhiệm thì con số còn lại chỉ còn 5,000 lá phiếu để bầu YES hay NO trong kỳ bầu cử ngày 03-03-2009 .

Theo ước đoán của BBT Vietland thì Madison Nguyễn sẽ thua xa trong kỳ bầu cử nầy và tất nhiên số người bầu Yes sẽ vượt xa con số bầu No .

Trong cuộc đời đôi lúc có sự bất ngờ là trường hợp NGỰA VỀ NGƯỢC nên chúng ta luôn phải TẬN NHÂN LỰC mới TRI THIÊN MỆNH . Chúng ta đừng ỷ lại là chúng ta đã thắng rồi nên không chịu đi bầu nữa . BBT VIETLAND kêu gọi cử trị khu vực 7 hãy cố gắng dành thì giờ đi bầu vì mỗi lá phiếu của quí vị rất quan trọng .

BBT Vietland có người ở trong khu vực 7 và hiện đi công tác rất xa ở tận New York, Washington nhưng chúng tôi phải chịu tốn cả nghìn dollar để mua vé máy bay cho mọi người về bầu cử ngày 03-03-2009 vì chúng tôi trân trọng và quí từng lá phiếu . Chúng ta không thể bỏ rơi lá phiếu vì ỷ lại . BBT Vietland kêu gọi mọi người trong khu vực 7 hãy đi bầu thật đông ngày 03-03-2009 và bầu YES YES YES để truất phế Madison Nguyễn . Đối với một nghị viên của một Thành Phố như Madison Nguyễn thì không đến nỗi làm cho chúng tôi quan tâm .Quí vị hãy nhìn thế lực phía sau lưng Madison Nguyễn thì quí vị sẽ đồng ý với chúng tôi là phải đi bầu YES trong kỳ bầu cử nầy .

Cộng đồng NVQG chúng ta khắp nơi trên thế giới đã gửi điện thư và sẽ đến tận San Jose để yểm trợ cho UBBN (Ủy Ban bãi Nhiệm) . Các tổ chức cộng đồng NVQG chắc chắn không quan tâm lắm tới một cái ghế nghị viên thành phố hay chính cá nhân làm việc bê bối của cô Madison Nguyễn . Điều mà cộng đồng chúng ta quan tâm là những thế lực đen đang đang tìm cách phá nát cộng đồng NVHN tại San Jose .

Một lần nữa toàn Ban Biên Tập Vietland trong và ngoài nước kêu gọi cử trị khu vực 7 của T.P San Jose hãy xuống đường trong kỳ bầu cử lần nầy 03-03-2009 sắp tới và hãy dùng lá phiếu mình cho sự chính nghĩa là bầu YES để truất phế Madison Nguyễn .

Trân Trọng

BBT Vietland

http://www.vietland.net/main/showthread.php?t=5566

---