Friday, February 27, 2009

Tam Thu Kinh Goi Quy Dong Huong

Kính thưa Qu‎ý đồng hương,

Từ lâu nay gia đình chúng tôi vẫn tích cực ủng hộ bà Madion Nguyễn vì quan niệm “ người Việt phải ủng hộ người Việt “, vì quá lầm tin vào luận điệu mê tín không tưởng cuả các cụ cao niên Trương đình Sửu, Võ Toàn, Nguyễn hữu Hãn ở hội Đền Hùng là “ chắc chắn ứng cử viên Hơn Liên sẽ thắng tại khu vực 4 trước Kansen Chu trước đây bởi vì các cụ đã cầu xin Quốc Tổ Hùng Vương như Madison rồi! “.

Bây giờ sau cả một thời gian dài theo dõi những buổi phát thanh cuả những người ủng hộ bà Madison trên làn sóng đài Quê Hương AM 1120, nhất là sau buổi đấu tố qu‎ý cụ cao niên người Việt trong Cộng Đồng người Việt chúng ta, không những chỉ ở San Jose mà ở khắp mọi nơi trên đất nước Hoa Kỳ cuả đài phát thanh Viên Thao cuả ông nhà văn Đỗ vẫn Trọn vào chiều Thứ Ba ngày 24 tháng 2 năm 2009 vưà qua, đã khiến đại gia đình chúng tôi chịu hết nổi rồi.

Trong cuộc họp mặt đại gia đình vào chiều tối hôm qua Thứ Năm ngày 26 tháng 2 năm 2009 sau cuộc biểu tình sơ khởi chống đài phát thanh Viên Thao , đại gia đình chúng tôi gồm 23 cử tri khu vực 7 đã đi đến quyết định tối hậu là sẽ phải lên đường vào ngày Thứ Ba 3 tháng 3 năm 2009 tuần tới để cùng với bà con cử tri VOTE YES-YES-YES TO RECALL MADISON!

Thay mặt đại gia đình họ Nguyễn Senter Road.

Nguyễn lộc An
anloc..1972@yahoo.com
Date: Fri, 27 Feb 2009 04:18:28 -0800 (PST)

---