Thursday, March 12, 2009

THƯ MỜI Tham dự Buổi họp mặt HỘI NGỘ ĐOÀN KẾT • Cộng Đồng Việt Nam Bắc California

Thứ Ba, ngày 10 tháng 3 năm 2009
THƯ MỜI Tham dự Buổi họp mặt HỘI NGỘ ĐOÀN KẾT • Cộng Đồng Việt Nam Bắc California

CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM BẮC CALIFORNIA
2129 South 10th Street, San Jose , CA 95112
Điện thoại: 408-242 4056, 408-712 5977, 408-568 9936

THƯ MỜI

Tham dự Buổi họp mặt HỘI NGỘ ĐOÀN KẾT


Kính thưa quý vị đồng hương Việt Nam tỵ nạn cộng sản,

Một phiên họp bất thường vào tối Thứ Sáu ngày 6 tháng 3 năm 2009 để thảo luận, biểu quyết và yêu cầu Ban Đại diện Cộng đồng đứng ra tổ chức:

Buổi họp mặt HỘI NGỘ ĐOÀN KẾT

tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng
2129 South 10th Street, San Jose , CA 95112

Từ 6 giờ 00 Chiều Thứ Sáu
Ngày 13 tháng 3 năm 2009.


Ban tổ chức sẽ vận động sự đóng góp tài chánh từ đồng hương, một số mạnh thường quân sẽ ứng trước cho ban tổ chức thực hiện buổi họp mặt, và khi quý đồng hương tham dự sẽ tiếp tay đóng góp tùy hỉ.

Ban tổ chức kính mời toàn thể quý đồng hương tham dự Buổi HÔI NGỘ ĐOÀN KẾT này. Sự tham dự đông đảo của quý vị đồng hương là thể hiện tinh thần đoàn kết mạnh mẽ hơn lúc nào hết của cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản, là biểu lộ lòng trân trọng đối với những thành viên trong Ủy Ban Bãi Nhiệm nhất là Anh Chị Em Trẻ đã dấn thân hy sinh trong hơn một năm qua, cương quyết thực hiện lòng mong muốn của đa số đồng hương.

Sự hiện diện đông đảo của quý vị cũng nói lên quyết tâm đoàn kết xây dựng cộng đồng vững mạnh tại Miền Bắc California .

Trân trọng kính mời

TM. Ban tổ chức
Trưởng ban Nguyễn Ngọc Tiên

http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2009/20090310_01.htm

---