Tuesday, March 3, 2009

Hướng Dẫn Đơn Vị 7 San Jose Đi Bầu Hôm Nay 03-03-2009 RECALL MADISON NGUYEN .

03-03-2009, 22:46
vietland
Điều Hành

Hướng Dẫn Đơn Vị 7 San Jose Đi Bầu Hôm Nay 03-03-2009 RECALL MADISON NGUYEN .

(1) Tất Cả Các Phiếu Bầu Bầu Khiếm Diện Chưa Gửi Đi Xin Đem Thẳng Tới Địa Chỉ 1555 Berger Drive, Building 2, San Jose . Địa Điểm Nầy Sẽ Mở Cửa Từ 7 Giờ Sáng Tới 8 Giờ Tối . (Chú Ý: Đừng Gửi Phiếu Bầu KHIẾM DIỆN Qua Đường Bưu Điện Trong Ngày Hôm Nay)

(2) Tìm Địa Chỉ Nơi Bỏ Phiếu Xin Bấm Theo Đường Link Phía Dưới , Điền Tên Đường, Số Nhà Và Zip code vào và bấm SUBMIT . Nếu Tìm Không Được Nơi Bỏ Phiếu Xin Gọi Cho Văn Phòng Quận Hạt Số: 408-299-8683

http://eservices.sccgov.org/pollingp...o?action=begin

** Ghi Chú : Một Số Người Lạ Mặt Đã Đưa Địa Chỉ, Địa Điểm Đi Bầu Cho Quí Vị . Những Địa Điểm Nầy Có Thể Không Đúng . Nếu Tới Địa Điểm Mà Không Đúng Nơi Đầu Phiếu Xin Gọi Ngay Cho Văn Phòng Quận Hạt Số: 408-299-8683 Để Được Hướng Dẫn .

http://www.vietland.net/main/showthread.php?t=5620

---