Saturday, March 7, 2009

San Jose Mercury News: Are you happy with the outcome of the Madison Nguyen recall vote? "NO"

San Jose Mercury News: Are you happy with the outcome of the Madison Nguyen recall vote? "NO"

Xin mời Quý Vị bạn đọc tham gia vào cuộc trưng cầu ý kiến của tờ báo San Jose Mercury News, một tờ báo chuyên đăng những bài viết đả kích Ủy Ban Bãi Nhiệm và không đăng những bài bất lợi cho NV Madison.

Chúng ta nên cho họ biết rằng NV Madison Nguyễn không bị bãi nhiệm vì những mưu mô chính trị bẩn thỉu của chúng.

Xin quý vị bấm vào link dưới đây để vote "No" trong trang

Are you happy with the outcome of the Madison Nguyen recall vote?


http://forums.mercurynews.com/poll/are-you-happy-with-outcome-of-madison-nguyen-recall-vote

Thứ Sáu, ngày 6 tháng 3 năm 2009

http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp

http://www.vietland.net/main/showthread.php?t=5685

---