Tuesday, March 17, 2009

Bầu cử Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc Cali nhiệm kỳ V

Thứ Hai, ngày 16 tháng 3 năm 2009
Bầu cử Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc Cali nhiệm kỳ V • TS Lê Hữu Phú

Bầu cử Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc Cali nhiệm kỳ V


• TS Lê Hữu Phú

San Jose 03/16/09-- Cuộc bầu cử Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc Cali nhiệm kỳ V đáng lẽ phải được tổ chức trong tam cá nguyệt cuối năm 2007, nhưng vì cộng đồng đặt trọng tâm vào công cuộc tranh đấu Little Saigon và bãi nhiệm bà Madison nên phải dời lại cho đến nay.

Cuộc bầu cử Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc Cali nhiệm kỳ V sẽ được tiến hành từ ngày 16 tháng 3 năm 2009 đến ngày 20 tháng 6 năm 2009.

Chúng tôi xin kêu gọi qúi đồng hương cư ngụ tại vùng Bắc California có khả năng và nhiệt huyết, muốn phục vụ cộng đồng hãy nộp đơn ứng cử liên danh (Ban Chấp hành) hoặc đơn danh (Ban Giám sát), để có một cuộc tranh cử thật hào hứng chứng tỏ sự quan tâm của qúi vị trong công cuộc phục vụ cộng đồng.

Chúng tôi cũng xin kêu gọi qúi đồng hương cư ngụ tại vùng Bắc California tham gia bầu cử thật đông đảo, để bầu lên một Ban Đại Diện mới có tiếng nói đại diện mạnh mẽ, để tiếp tục tranh đấu cho chính nghiã, và quyền lợi của cộng đồng người Việt tị nạn tại điạ phương, và cho chính nghiã tự do dân chủ cho hơn 80 triệu đồng bào đang chịu ách đô hộ độc tài của Cộng sản tại Việt Nam.

Kính mời qúi đồng hương theo dõi các tin tức và chi tiết liên hệ tới việc nộp đơn ứng cử, và bầu phiếu trên các cơ quan truyền thông báo chí, và đài phát thanh trong những ngày sắp tới. Ban bầu cử chúng tôi bắt đầu nhận đơn tranh cử kể từ hôm nay 16 tháng 3 năm 2009, cho đến ngày 26 tháng 4 năm 2009. Mọi sự liên lạc xin quí vị gọi các số điện thoại (408) 568-0219 hoặc (408) 206-2605

TM Ủy ban Bầu cử Ban Đại diện Cộng đồng Bắc Cali nhiệm kỳ V:

TS Lê Hữu Phú

http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2009/20090316_07.htm

---