Thursday, March 5, 2009

Chiến lược của TT Reed đã giúp bà Madison khỏi bị bãi nhiệm


Đông đảo đồng hương tập trung tại VP TTCĐVN Bắc Cali trong ngày bầu bãi nhiệm NV Madison Nguyễn 3/3/2009 (Photo: MyLoi)

Chiến lược của TT Reed đã giúp bà Madison khỏi bị bãi nhiệm

TS Lê Hữu Phú

San Jose ngày 4 tháng 3 năm 2009 -- Tình trạng kinh tế suy thoái và
chiến lược của TT Reed trong quyết định tổ chức bầu cử làm tốn thêm 1
triệu mỹ kim thay vì bổ nhiệm người thay thế đã giúp cho bà Madison
khỏi bị bãi nhiệm. Trái với nguyện vọng của cộng dồng Việt Nam, qua Ủy
Ban Bãi Nhiệm NV Madison, đã yêu cầu TT Reed đề cử người thay thế nếu
bà Madison bị bãi nhiệm vì lý do thành phố đang bị thâm thủng ngân
sách trầm trọng, TT Reed vẫn quyết định tổ chức bầu cử. Thay vì dùng
phương cách bổ nhiệm như Hiến chương Thành phố cho phép và cũng như
từng xảy ra trong qúa khứ, TT Reed đã tạo áp lực trên cử tri khu vực 7 bằng
quyết định "ngụy dân chủ" là phải tổ chức bầu cử thay vì chỉ định
nhưng thật sự ông muốn đe dọa cử tri khu vực 7 là họ phải chịu tiền
thuế để trả cho 2 cuộc bầu cử nưã nếu như họ chọn lựa bãi nhiêm bà
Madison. Và chiến lược này đã đem lại chiến thắng cho bà ấy trong
ngày bầu cử 3/3 vừa qua. Chính TT Reed, tuy chưa có cuộc họp chính thức
của Hội đồng Thành phố đã phát biểu trên đài KCBS, rằng cuộc bầu cử
sơ bộ chọn người thay thế sẽ xảy ra vào ngày 7 tháng 7.

Qua sự thăm dò cử tri tại các điạ điểm bỏ phiếu, rất nhiều người cho
biết họ bầu chống bãi nhiệm là vì họ lo sợ phải tốn phí ngân qũy thành
phố thêm cả triệu bạc, chứ không hẳn họ hoàn toàn tín nhiệm hay bênh
vực bà Madison. Ngoài ra, ít ai biết đến các hành động sai trái của bà
đối với cộng đồng người Việt, mà họ chỉ biết một cách hời hợt rằng cộng
đồng Việt Nam muốn bãi nhiệm bà ta chỉ vì bất đồng ý kiến về việc đặt
tên Little Saigon. Với sự ủng hộ của báo chí dòng chính như Mercury
News, đài phát thanh KLIV, các thế lực của thành phố và nguồn tài
chánh dồi dào không những do bà quyên góp được mà còn thêm nguồn tài
chánh và nhân lực hùng hậu của Nghiệp đòan vùng Nam Vịnh và Phòng
Thương mãi San Jose, bà Madison đã thành công trong việc chuyển đạt lý
do duy nhất và sai lạc này đến các cử tri ngoài cộng đồng Việt trong
khu vực 7. Hai yếu tố quan trọng vừa kể đã làm cho khối cử tri gốc
Việt không thể đối lực với các khối cử tri khác, một khi họ tham gia
bầu cử thật đông đảo trong cuộc bầu cử vừa qua với con số kỷ lục cao
nhất trong suốt 6 cuộc bầu cử gần đây tại khu vực 7, chỉ trừ một
trường hợp ngoại lệ duy nhất.

Theo sự tiếp xúc với UBBN tôi được biết rằng trong số cử tri đã cho
hơn 5,000 chữ ký trong thỉnh nguyện bãi nhiệm thì một số khá nhiều đã
không liên lạc được và một số đã thay đổi ý kiến từ khi có quyết định
tổ chức bầu cử của TT Reed. Thường trong các cuộc bầu cử khác chỉ có
khoảng 8,000 đến 10,000 người tham gia mà thôi. Lần này có tới 12,779
cử tri bỏ phiếu, gồm có 7,083 chống bãi nhiệm và 5,696 thuận bãi nhiệm
(tỷ lệ 55.43% và 44.67%. Phiá chống bãi nhiệm hơn thuận bãi nhiệm
1,387 cử tri, nghiã là nếu có 694 cử tri thay đổi ý kiến bầu thuận bãi
nhiệm thì bà Madison đã phải rời ghế nghị viên (trong khi theo danh
sách ủng hộ cũ cuả UBBN thì chúng ta mất đi khoảng 1,000 cử tri về
phiá đối nghịch từ khi TT Reed quyết định tổ chức bầu cử).

Vì vậy mà tôi khuyên bà Madison -- và phe nhóm -- đừng quá kiêu hãnh
trong sự chiến thắng của bà, vì khối cử tri chống đối bà không phải nhỏ
mà là một con số thật đáng kể. Khối cử tri này chắc chắn nhất định sẽ
không ủng hộ bà trong cuộc tranh cử sơ bộ bắt đầu tháng 2 năm tới. Như
tôi đã nói ở trên, thông thường chỉ có dưới 10,000 cử tri tham gia bầu
cử mà bà Madison đã có gần 5,700 cử tri nhất quyết hạ bệ bà vào năm
tới thì cơ hội bà thắng cử trở lại như là chỉ mành treo chuông. Lấy
kinh nghiệm cuộc bầu cử trong khu vực 8, cộng đồng Việt Nam sẽ đoàn
kết dồn phiếu cho một cử tri sáng giá nhất mà thôi, cộng với một hai
cử tri khác từ cộng đồng Mễ mà cử tri cộng đồng này cũng sẽ ủng
hộ cho họ thì bà Madison còn lại được bao nhiêu phiếu để dành cho bà
trong cuộc bầu cử sơ bộ sắp tới? Có thể nói gần như chắc chắn bà Madison
sẽ bị loại ngay từ vòng đầu, mặc dù lần này bà có bao nhiêu thế lực
đàng sau ủng hộ cho mấy đi nưã. Cộng đồng Mễ và Việt Nam chiếm ba phần tư
cử tri khu vực 7 và các cộng đồng khác rất là thiểu số.

Qua tiến trình tranh đấu cho Little Saigon và bãi nhiệm Madison, cộng
đồng chúng ta đã thành cộng lớn lao khi đoàn kết và đến với nhau cùng
một mục tiêu là tranh đấu cho chính nghiã quốc gia cũng như chống lại
các sự áp bức và độc tài từ thành phố. Mặc dù chúng ta tạm thất bại
trong dịp kéo bà Madison ra khỏi ghế nghị viên lần này, nhưng cơ hội
lần tới chẳng còn bao xa và lần này chắc chắn chúng ta sẽ thành công.
"Thắng không kiêu, bại không nản", con đường tranh đấu chúng ta vẫn
còn tiếp diễn và mở rộng thênh thang. "Đường đi không khó vì ngăn sông
cách núi nhưng chỉ khó vì lòng người ngại núi e sông!". Và đường đi
trước mắt của chúng ta là phải làm những gì trong những ngày sắp tới
mà tôi sẽ trình bày bên dưới.

Ngoài ra qua tiến trình tranh đấu vừa qua, cộng đồng chúng ta nay đã
rõ ai là người quốc gia, ai là kẻ thân cộng, làm lợi cho cộng sản để
tẩy chay họ. Nhờ cuộc tranh đấu này mà bọn chúng đã để lộ bộ mặt thật
của chúng (cũng như qua trận công kích Tết Mậu Thân thì bọn cán bộ
nằm vùng mới xuất đầu lộ diện). Chúng ta cũng biết các đài phát thanh nào, các
tờ báo nào đi ngược lại ý nguyện của cộng đồng cũng như chính nghiã
quốc gia của người Việt tị nạn.

Công tác trước mắt cộng đồng phải làm là quay lại đặt trọng tâm vào
việc dứt điểm vụ kiện thành phố vi phạm đạo luật Brown Act. Vụ án này
đã được tòa thượng thẩm quận hạt cho tiến hành xét xử, mặc dù thành phố
xin tòa bãi nại vì luật sư cộng đồng đã trưng bằng cớ vững chắc. Trong
những ngày sắp tới các nghị viên Williams và Madison phải đến văn
phòng luật sư đại diện cộng đồng để khai cung hữu thệ và phiên xử sẽ
xảy ra sau đó. Thắng lợi trong vụ kiện này sẽ mang lại danh dự cho
cộng đồng chúng ta và cho các cộng đồng khác biết là cộng đồng chúng
ta đã bị chính quyền thành phố ức hiếp bất kể luật pháp. Ngoài ra,
thắng lợi sẽ mang lại sự khó khăn rất lớn cho cả cặp bài trùng
Madison-Reed khi tranh cử trở lại vào năm tới. Thêm nữa qua vụ kiện,
luật sư cuả Ban Đại Diện Cộng Đồng sẽ có cơ hội biết thêm những hành
vi mờ ám cuả bà Madison và chính quyền thành phố.

Mặc dù không đạt được thành quả trong việc bãi nhiệm bà Madison lần
này, sức mạnh chính trị cộng đồng người Việt không mảy manh suy
chuyển. Khối cử tri gốc Việt vừa đoàn kết vừa đông đảo tại khu vực 7
và tại thành phố San Jose vẫn còn đó. Nếu lần này chúng ta chưa kéo
được bà Madison xuống thì cơ hội sắp đến cũng chỉ còn chưa đến một
năm. Lần tới cộng đồng chúng ta sẽ có cơ hội xử dụng lá phiếu lật đổ
cả cặp bài trùng Madison-Reed tiện luôn một thể!

Nhân danh thủ quỹ cuả quỹ Tranh đấu Little Saigon, tôi trân trọng kính
mong tất cả đồng hương tại điạ phương và trên khắp thế giới ủng hộ tài
chánh thêm cho vụ kiện thành phố San Jose được tiến hành đến kết quả
mỹ mãn.

http://www.vietland.net/main/showthread.php?s=510ad48bd8ed63414db8617544eef605&t=5649

http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2009/20090305_01.htm

---