Wednesday, September 3, 2008

Bước kế tiếp của RECALL

Thưa diễn đàn

Theo message từ văn phòng bà thư ký tại tòa thị chính San Jose Price, Lee thì những bước kế tiếp của chuyện RECALL đi theo như sau:

HOW THE RECALL RUN
____________________________________

From: Price, Lee
Sent: Monday, September 01, 2008 2:46 PM
To: #CityCouncil_PO; #MayorPO; Figone, Debra; Doyle, Richard; Attard, Barbara; Mavrogenes, Harry; Erickson, Sharon
Cc: #CityClerkPO
Subject: Recall Petition Filed; Next Steps

....(5184 sơ khởi so với 3162 cần có đủ , 147 xin rút tên )

1. Văn phòng bầu cử quận Santa Clara (ROV) có 30 ngày không kể ngày nghĩ đễ hoàn thành thủ tục chứng thực tổng số chữ ký hợp lệ hay không.

2. ROV sẽ tiến hành một thử nghiệm NGẪU NHIÊN để chứng thực bằng cách dùng computer lấy ra 500 chữ ký tình cờ và đối chiếu với chữ ký gốc trong hồ sơ đăng ký của cử tri:

-- Nếu thử nghiệm ngẫu nhiên đó cho ra con số chữ ký hơn 110 % của con số cần có (1.1x 3162=3478.2 = 3479 phiếu) thì toàn bộ hồ sơ chính thức HỢP LỆ - như thế 500 chữ ký computer móc ra ngẫu nhiên ít nhất phải có 348 CHỮ KÝ HỢP LỆ trong trường hợp này hội đồng thành phố phải triệu tập BẦU CỬ ĐẶC BIỆT trong vòng 14 ngày.

-- Nếu mẫu xét nghiệm ngẩu nhiên như trên chỉ đạt từ 90 đến 110 phần trăm chữ ký đúng thôi thì ROV phải có NHIỆM VỤ xét lại toàn bộ từng chữ ký. Nếu quá 3162 thì toàn bộ hồ sơ HỢP LỆ, nếu dưới 3162 thì xem như KHÔNG HỢP LỆ.

-- Nếu mẫu trấc nghiệm điện toán kể trên đem lại dưới 90 % chữ ký đúng mà thôi thì ROV sẽ tuyên bố hồ sơ KHÔNG hợp lệ.

-- Khi ROV phán quyết không hợp lệ thì KHÔNG CÒN ĐƯỢC TIẾP TỤC TIẾN TRÌNH NÀO KHÁC NỮA.

Xuân Khê lược dịch từ message của bà Price, Lee

CHÍNH NGHĨA TẤT THẮNG
LẠY HỒN THIÊNG SÔNG NÚI ĐỘ TRÌ


Xuân Khê

#2 03-09-2008, 07:21
Micael Trần Văn Thành Viên Join Date: Aug 2008Posts: 7

--------------------------------------------------------------------------------
Nguyện cầu hồn thiêng sông núi linh thiêng phò hộ cho người tỵ nạn CSVN bị áp bức bởi con ma giáo Madison ỷ quyền lực City Hall, ỷ tiền bạc của tài phiệt đỏ CSVN trong đó có luôn tài phiệt CS Tậu

5181 Chử ký của bao nhiêu người hy sinh thì giờ quí báo để hoàn tất công tác xin chử kỷ, để dẹp tan thế lực thành phố phi dân chủ, làm sạch sẽ thành phố bất lương San Jose, được lảnh đạo bởi vỏ biền Chuck Reed, tên mưu đồ chính trị bất chánh, nó run thành phố không ra hồn, dơ bẩn nhất trong lịch sử San Jose chưa bao giờ loạn và dơ bẩn như ngày hôm nay sau khi con nghị nói láo như máy vào City cộng thêm thằng thị trưởng dơ bẩn chó má rất là phi dân chủ!

Muốn làm sạch thành phố là phải đẩy lui cái con nghị lưu manh Madison, bước kết tiếp là vụ Brown Act, xong hai việc nầy thằng thi trưởng cũng hú hồn me nó luôn, rồi nó cũng chỉ một nhiệm kỳ nầy thôi về vườn đuổi gà cho vợ nó. Cái gương mặt con ma giáo Madison nầy nó choắc như chuột, gương mặt nầy không khá cộng thêm lưu manh quá chịu hổng nổi, rồi trước sau gì rồi cũng phải "Bye bye my ugly woman, you're lỉa! Good bye and hope you will return never more!"

Micael Trần Văn

#3 03-09-2008, 08:21
Dominic Thành Viên Join Date: Jun 2008Posts: 10

Anh Michael,
--------------------------------------------------------------------------------
Cám ơn Michael Trần đã chửi chính xác vào đám lưu manh này.

Dominic

#4 03-09-2008, 12:40
Micael Trần Văn Thành Viên Join Date: Aug 2008Posts: 7

Hồn thiêng sông núi linh thiêng sẽ giúp người tỵ nạn CSVN --------------------------------------------------------------------------------
Cám ơn anh Domicic,

Rất là đau lòng nhất là những người nguỵ tỵ nạn làm lợi cho con Ma, bị nó mua chuộc rồi bán linh hồn cho quỷ đỏ, sẳn đó mấy thằng VC ăn ké hùa vô kiếm ăn. 5181 chử ký nầy là cái tát tay vô mặt đám thổ tả thời cơ đám phải gió như Hoàng thế Dân, như Hoàng Thưởng đám Thủ Đức bể mặt vì thằng khốn nạn nầy, thằng gian thương bánh mì Lê văn Hướng nó sẽ trả cho hậu quả việc làm của nó 92 chử ký gian, hậu vận nó cũng chẳng hơn gì con Ma nầy đâu!

Madison từ một con lưu manh bụi đời không tiền đủ trả tiền rent appartment sau 2 năm làm nghị viên bây giờ nhà trên đồi tiền đâu mà ra vâ.y? Brown Act móc ra nếu nó dính líu tời TQ thì còn đả dữ nha. Bao nhiêu oan hồn uỗng tử chết vì quỷ đỏ, hồn thiêng sông núi sẽ linh thiêng phò hộ cho chúng ta. Những anh hùng vô danh và 5 vị tướng tuẫn tiết sẽ không tha cho lủ bán nước nầy. San Jose muốn trừ hậu hoạn lủ VC là phải đẩy con nầy ra khỏi cái ghế nghị viên con Việt gian phục chỉ biết phục vụ cho gian thương đỏ !

Michael Trần

http://www.vietland.net/main/showthread.php?s=70f3e56937b2c7db09ac957db4205be1&t=2185