Friday, October 24, 2008

Thu+ Mo+`i Tham Du+. Nga`y "Mu+`ng Cu+? Tri Khu Vu+.c 7 Le^n Tie^'ng Vi` Da^n Chu?"


Thứ Sáu, ngày 24 tháng 10 năm 2008
Thư Mời Tham Dự Ngày “Mừng Cử Tri Khu Vực 7 Lên Tiếng Vì Dân Chủ” • Ủy Ban Bãi Nhiệm Nghị Viên Madison Nguyễn

Ủy Ban Bãi Nhiệm Nghị Viên Madison Nguyễn

Thư Mời Tham Dự
Ngày “Mừng Cử Tri Khu Vực 7
Lên Tiếng Vì Dân Chủ”


San Jose, Ngày 21 Tháng 10 Năm 2008.

Kính gửi:

- Quý đồng hương tại San Jose và các vùng phụ cận
- Quý thương gia, nghiệp chủ
- Quý hội đoàn
- Quý cơ quan truyền thông, báo chí

Kính thưa quý vị,

Ngày 9 tháng 10 năm 2008 vừa qua, Văn Phòng Bầu Cử Quận Hạt Santa Clara đã chính thức công nhận có ít nhất 4,775 chữ ký đòi bãi nhiệm bà Madison Nguyễn là hợp lệ trong tổng số 5,180 chữ ký đệ nạp. Đây là một tin vui cho cư dân khu vực 7 nói riêng, và cho cộng đồng Việt Nam nói chung tại vùng Bắc California.

Để chia sẻ niềm vui với cử tri khu vực 7, Ủy Ban Bãi Nhiệm Nghị Viên Madison Nguyễn sẽ tổ chức Ngày Mừng Cử Tri Khu Vực 7 Lên Tiếng Vì Dân Chủ.

Địa điểm:
Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng
2129 South 10th Street, CA 95112

Thời gian:
Đúng 2 giờ chiều
ngày Chủ Nhật 26-10-2008


Chúng tôi ước mong được các cơ quan truyền thông, báo chí hỗ trợ bằng cách cho đăng tải các thông báo, kêu gọi đồng hương tham dự thật đông đảo.

Chúng tôi trân trọng kính mời toàn thể quý đồng hương đến tham dự, để cùng chia sẻ niềm vui với cử tri khu vực 7 trong công cuộc đấu tranh đòi lại danh dự cho cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản ở vùng Bắc Ca-li, và mang lại sự trong sạch cho guồng máy chính quyền của thành phố San Jose.

Trân trọng kính mời,

Ủy Ban Bãi Nhiệm Nghị Viên Madison Nguyễn.

http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2008/20081024_04.htm