Tuesday, October 7, 2008

Thu+ mo+`i tham du+. "Little Saigon - SJ Banner Ceremony"


Thư Mời

Tham dự "Lễ Treo Lá Phướn Little Saigon"


Trân trọng kính mời:

Quý Đồng Hương cùng các Sắc Dân,

Quý Thương Gia Nghiệp Chủ,

Quý Hội Đoàn và Quý Cơ Quan Truyền Thông Báo Chí,

Vui lòng đến tham dự "Lễ Treo Lá Phướn Little Saigon" tại Khu Vực Story Road, Thành Phố San Jose, được tổ chức:

Thời gian: 3 giờ chiều Thứ Bảy ngày 11 tháng 10 năm 2008

Địa điểm: Tại Ngã Tư Roberts & Story Road


Chúng tôi rất mong Quý Vị tham dự đông đảo, để chứng tỏ sự đoàn kết gắn bó và sự quan tâm đặc biệt của Cộng Đồng đối với sự kiện lịch sử tại Thành Phố San Jose.

Trân trọng,

San Jose, ngày 24 tháng 9 năm 2008

TM. Little Saigon-San Jose Foundation

Chủ Tịch Điều Hành


Cao Hiền