Monday, October 6, 2008

Thông Báo của Ủy Ban Bãi Nhiệm Nghị Viên Madison Nguyễn


Chủ Nhật, ngày 5 tháng 10 năm 2008 -UPDATED CHO NGÀY 18/9/2008
Thông Báo của Ủy Ban Bãi Nhiệm Nghị Viên Madison Nguyễn
--------------------------------------------------------

Ủy Ban Bãi Nhiệm Nghị Viên Madison Nguyễn
Recall Madison Nguyen Committee
P.O. Box: 0, San Jose, CA 95151 – 0015
220 Leo Ave., Ste. B, San Jose, CA 95112
www.recallmadison.net


San Jose, ngày 5 tháng 10 năm 2008

Kính thưa quý đồng hương,

Trước tiên, ủy ban bãi nhiệm (UBBN) xin được một lần nữa tri ân sự đóng góp mạnh mẽ của toàn thể quý vị đồng hương trong thời gian qua. Nếu không có sự đóng góp của quý vị, chúng ta sẽ không bao giờ làm nên lịch sử với hơn 5,000 chữ ký cho việc bãi nhiệm Nghị viên Madison Nguyễn.

Sau khi có kết quả của việc kiểm chữ ký, hội đồng thành phố (HĐPT) sẽ có nhiều nhất là 14 ngày để quyết định thủ tục bầu cử bãi nhiệm đặc biệt (special election format.) Hiện thời, hiến chương của thành phố không chỉ định rõ ràng thủ tục này, vì vậy HĐTP có thể đi đến quyết định là có ít nhất là 2 cuộc bầu cử (cho cử tri khu vực 7) để bãi nhiệm nghị viên Madison Nguyễn: (1) cuộc bầu cử thứ nhất chỉ hỏi xem cử tri có muốn bãi nhiệm NV Nguyễn không? (2) cuộc bầu cử thứ hai sẽ gồm danh sách các ứng cử viên thay thế bà Nguyễn để phục vụ khu vực 7 cho hết nhiệm kỳ này. Thủ tục này vừa tốn rất nhiều tiền thuế của dân, vừa kéo dài quá lâu để có người nghị viên mới cho khu vực 7. Thủ tục này rất khác với thủ tục bãi nhiệm của tiểu bang đã được áp dụng trong cuộc bãi nhiệm thống đốc Gray Davis năm 2003; Tiểu bang chỉ cần một lần bầu cử mà đạt được nguyện vọng của toàn dân và đã tiết kiệm được rất nhiều tiền đóng thuế của dân chúng.

Vì vậy, đây là thời gian mà toàn thể cư dân San Jose chúng ta (không nhất thiết là cư dân khu vực 7), phải tham gia vận động, lên tiếng với HĐTP để có một cuộc bầu cử duy nhất hầu tiết kiệm tiền đóng thuế của chúng ta.

Đính kèm là mẫu thư bằng anh ngữ mà UBBN đã soạn (và bản dịch tiếng Việt hầu cung cấp thêm nhiều thông tin cần thiết cho quý vị), xin quý vị gởi mẫu anh ngữ đến ông thị trưởng và các nghị viên theo địa chỉ dưới đây.

UBBN tha thiết kêu gọi quý vị tự viết thư, giải thích rõ việc làm thiết thực này với con cháu trong nhà và khuyến khích các em viết thư, liên lạc trực tiếp đến văn phòng ông thị trưởng và các NV trong HĐTP. Khi viết thư hay gọi điện thoại vào các văn phòng, xin quý vị nhấn mạnh là quý vị yêu cầu HĐTP có 1 cuộc bầu cử bãi nhiệm duy nhất, dựa trên 3 lý do sau:

■ Tiết kiệm gần 1 triệu đô la tiền đóng thuế của cư dân thành phố San Jose nhất là khi thành phố đang nằm trong tình trạng thâm thủng ngân sách tệ hại nhất từ trước đến nay (save taxpayers money)
■ Sớm giải quyết vấn đề hầu góp phần mang lại sự ổn định cho thành phố (restore normal business)
■ Sớm có người xứng đáng đại diện và phục vụ cho quyền lợi chính đáng của cư dân khu vực 7 (district 7 residents need representative)

Đây là việc đem lại lợi ích chung cho toàn thể cư dân thành phố chúng ta, vì vậy chúng tôi tha thiết kêu gọi sự yểm trợ của quý vị trong công cuộc này. Xin quý vị vận động mỗi người trong nhà gửi một lá thơ tương tự như lá thư do UBBN đã soạn bằng anh ngữ để gửi cho ông thị trưởng và các nghị viên TP. San Jose qua văn phòng thơ ký thành phố. Văn phòng thơ ký TP sẽ lưu lại và báo cáo cho các cơ quan truyền thông biết về ý kiến và nguyện vọng của toàn dân ở San Jose. Mỗi lá thư của quý vị là một viên đá xây dựng nền dân chủ cho thành phố San Jose của chúng ta.

Trân trọng kính chào,
Ủy Ban Bãi Nhiệm Nghị Viên Madison Nguyễn.

Xin quý vị điền họ tên, địa chỉ vào bản thỉnh nguyện thư tiếng Anh, rồi bỏ vào trong 1 phong bì, dán tem và viết địa chỉ của văn phòng thơ ký thành phố ngoài phong bì theo địa chỉ sau:

Office of the City Clerk
200 East Santa Clara Street
San Jose, CA 95113-1905

-----------------------------------------------------------------

Bản dịch Việt ngữ mẫu thư tiếng Anh:

Ngày Tháng Năm:

Kính Gửi Ông Thị Trưởng và Các Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố San Jose,

Là một cư dân San Jose, chúng tôi hoan nghênh Thị Trưởng Chuck Reed về những cải cách do ông đã đề ra trong Reed Reforms, mà một trong những điểm thay đổi đầu tiên là việc rút gọn thủ tục cho các cuộc bầu cử bãi nhiệm đặc biệt của thành phố. Chúng tôi cũng khen ngợi toàn thể hội đồng thành phố đã đồng thuận với Thị Trưởng qua việc bầu chấp thuận sự sửa đổi hiến chương bầu cử của thành phố vào ngày 6 tháng 2, 2007.

Đề nghị sửa đổi trên phù hợp với bộ luật bầu cử của tiểu bang California, mà theo lời giải thích của luật sư thành phố, “đơn giản hóa tiến trình bãi nhiệm với duy nhất một cuộc bầu cử quyết định xem có nên bãi nhiệm vị dân cử đó hay không và đồng thời chọn lựa người thay thế cùng lúc để tiếp tục phục vụ đến hết nhiệm kỳ còn lại.”

Là một công dân của thành phố San Jose, chúng tôi hiểu rằng thành phố đang nằm trong tình trạng thâm thủng ngân sách tệ hại nhất từ trước đến nay; vì vậy một cuộc bầu cử bãi nhiệm dựa theo luật lệ của tiểu bang nêu trên là một việc hết sức cần thiết.

Vì vậy chúng tôi yêu cầu quý vị áp dụng thủ tục bầu cử như đã nêu trên cho cuộc bầu cử bãi nhiệm Nghị Viên Khu Vực 7, Madison Nguyễn. Điều này hoàn toàn không đi ngược lại với luật lệ bầu cử của thành phố mà còn tiết kiệm được cho thành phố chúng ta ít nhất hơn nữa triệu Mỹ kim. Với một cuộc bầu cử duy nhất này, chúng ta cũng góp phần mang lại sự ổn định cho thành phố thay vì kéo dài sự việc này một cách không cần thiết và làm tốn kém ngân quỹ của thành phố.

Quyền lợi của cư dân khu vực 7 đã và đang suy giảm trong những năm vừa qua, vì vậy nếu lãng phí thời gian với ít nhất hai cuộc bầu cử riêng biệt không cần thiết thì mất đi sự công bằng cho cư dân khu vực 7.

Having a combined election is in complete compliance with the present San Jose City Charter. It does not require any change to the San Jose City Charter. At the same time, it fulfills the intention of Mayor Reed and the San Jose City Council to streamline this process, and saves taxpayer money.

Một cuộc bầu cử kết hợp là hoàn toàn phù hợp với Hiến Chương hiện thời của Thành Phố. Vì vậy, điều này không đòi hỏi bất kỳ sự thay đổi nào trong Hiến Chương của Thành Phố. Đồng thời, điều này lại đáp ứng ý định của ông thị trưởng cũng như HĐTP trong việc đơn giản hoá thủ tục bãi nhiệm và tiếc kiệm tiền đóng thuế của người dân.

Vì sự thịnh vượng của cư dân thành phố San Jose nói chung, và của cử tri khu vực 7 nói riêng, xin quý vị nghị viên hội đồng thành phố hãy chấp thuận chọn cách thức bầu cử nói trên khi việc này được đưa ra trong cuộc họp hội đồng gần nhất.

Thành thật cảm ơn sự quan tâm của quý vị trong vấn đề quan trọng này.

Trân Trọng,

---------------------------------------------------------------

Xin mời bấm vào đây để lấy in
bản Thỉnh Nguyện Thư ở dưới


http://vietvungvinh.com/VietNam/2008/Files/thinh-nguyen-thu-one-recall-Election-English.doc

To: Office of the City Clerk of San Jose
Honorable Mayor Reed and San Jose City Councilmembers
200 East Santa Clara Street
San Jose, CA 95113-1905

RE: Special Election Format for the Anticipated Recall Election of Councilmember Nguyen

Dear Honorable Mayor Reed and San Jose City Councilmembers:

As a San Jose resident, I would like to applaud Mayor Reed’s proposed Reed Reforms, in which the number one reform is to streamline the recall election process for our city. I would also like to applaud the rest of the San Jose City Council for following Mayor Reed’s lead in approving this reform on February 6, 2007.

This proposed reform to follow the California State Election Code is intended to give “a more streamlined, efficient recall process with one election deciding the question of whether to recall the official and, if so, who will serve the remainder of the term”, as stated by the San Jose City Attorney.

Like most concerned citizens, I am acutely aware of the fact that we are now experiencing the worst budget deficit in the history of our city. To save precious taxpayer dollars, a combined election, modeled after the one used by the State of California, is badly needed.

Therefore, for the special recall election of Councilmember Nguyen (District 7), we urge you to use the State of California’s model of having a combined election as it does not conflict in any way with our current City Charter. This method would save a least half a million dollars of taxpayers’ money. This method is also more economical, efficient, and pragmatic.

Furthermore, peace and harmony will be quickly restored to City Hall and the Council can return to its job of serving the people. This can be accomplished with a single (combined) election instead of having this matter drag on for at least another 3 to 4 months if there are two separate elections.

Lastly, District 7 has always been under-served. Therefore, having two separate elections will only prolong and delay bringing the badly needed leadership that the residents of District 7 truly deserve.

Having a combined election is in complete compliance with the present San Jose City Charter. It does not require any change to the San Jose City Charter. At the same time, it fulfills the intention of Mayor Reed and the San Jose City Council to streamline this process, and saves taxpayer money.

For the sake of our City, and for the sake of the residents of District 7, please cast your vote to support a combined election format when it comes before the San Jose City Council.

Thank you for your time and attention in this important matter.

Best Regards,


Signature: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date: . . . . . . . . . . . . . .
Name: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Address: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Phone: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2008/20081005_04.htm


http://www.vietland.net/main/showthread.php?s=aff0d568ebdeb4a7de1a07ec551de36a&t=2831