Friday, October 10, 2008

Thỉnh Nguyện Yêu Cầu Bãi Nhiệm Nghị Viên Madison Nguyễn Hội Đủ Tiêu Chuẩn Để Đưa Ra Đầu Phiếu

Thứ Năm, ngày 9 tháng 10 năm 2008
Thỉnh Nguyện Yêu Cầu Bãi Nhiệm Nghị Viên Madison Nguyễn Hội Đủ Tiêu Chuẩn Để Đưa Ra Đầu Phiếu • By Joshua Molina - Mercury News

Thỉnh Nguyện Yêu Cầu Bãi Nhiệm Nghị Viên Madison Nguyễn Hội Đủ Tiêu Chuẩn Để Đưa Ra Đầu Phiếu

Bài tường trình của Joshua Molina
San Jose Mercury News
Đưa lên liên mạng lúc 4 giờ 38 phút 35 giây chiều ngày 9/10/2008

Viên chức của thành phố San Jose cho biết: Cô Madison Nguyễn, Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố San Jose sẽ phải đối đầu với nỗ lực đòi bãi nhiệm cô trong một cuộc bầu cử đặc biệt sẽ tổ chức vào tháng Ba. Cô là người đã làm cho hàng ngàn cư dân Mỹ gốc Việt tức giận vì cô từ chối không chịu đặt tên “Little Saigon” cho một khu thương mại có nhiều người Việt.

Ủy Viên Văn Phòng Đăng Ký Cử Tri Quận Hạt Santa Clara đã xác nhận bản thỉnh nguyện của những người chống cô Nguyễn, vào hôm thứ Năm tuần này. Bản thỉnh nguyện đã được đệ nạp hồi tháng Tám. Viên chức thành phố cho biết có ít nhất 4,775 chữ ký trong tổng số 5,180 chữ ký đệ nạp được xác nhận là hợp lệ. Muốn đệ trình thỉnh nguyện bãi nhiệm chỉ cần 3,162 chữ ký hợp lệ là đủ.

Ông Dennis Hawkins, Phụ Tá Thư Ký Thành Phố nói rằng Hội Đồng Thành Phố dự trù sẽ xác nhận bản thỉnh nguyện này vào ngày 21 tháng 10, và sau đó sẽ thực hiện một cuộc bỏ phiếu chính thức vào ngày 4 tháng 11 để đưa vấn đề bãi nhiệm này ra đầu phiếu vào tháng Ba.

Sau khi nghe tin bản thỉnh nguyện bãi nhiệm được chấp thuận, cô Nguyễn bầy tỏ cảm nghĩ của mình như sau: “Tôi hết sức thất vọng về tin này, nhưng tôi cũng đã chuẩn bị để đối phó với cuộc đầu phiếu đòi bãi nhiệm. Tôi vẫn tin rằng quyết định của tôi làm là đúng.”.

Nhìn lại quá trình diễn tiến của sự việc này, cô Nguyễn nói cô lấy làm ngạc nhiên không ngờ những người chủ trương bãi nhiệm cô lại nhất định đi xa đến như vậy. Cô phân trần: “Tôi không bao giờ nghĩ rằng chỉ vì một bất đồng về một vấn đề mà phải đưa ra cả một chiến dịch bãi nhiệm, nhưng dầu gì đi nữa tôi cũng sẵn sàng đối đầu với chiến dịch bãi nhiệm này.”.

Nguyễn Minh Tâm dịch.

--------------------------------------------------------------------

Recall of San Jose Councilwoman Nguyen qualifies for ballot

• By Joshua Molina
Mercury News
Article Launched: 10/09/2008 04:38:35 PM PDT

Madison Nguyen, the embattled San Jose City Councilwoman who enraged thousands of the city's Vietnamese-American residents over her refusal to name a retail area "Little Saigon," will face a recall attempt in a March special election, city officials said.

The Santa Clara County Registrar of Voters on Thursday certified a petition Nguyen's opponents submitted in August. Officials said at least 4,775 of the 5,180 signatures submitted were valid. Recall proponents only needed to submit 3,162 valid signatures in support of the recall.

Deputy City Clerk Dennis Hawkins said the council is scheduled to certify the petition on Oct. 21 and then take a formal vote Nov. 4 to place the recall on the ballot in March.

"I'm disappointed, but I am also prepared for a recall election," Nguyen said shortly after learning the news. "The decision I made was correct. I still believe that."

Looking back, Nguyen said she is surprised the recall effort has gone so far.
"I never thought a disagreement over one issue would strike a recall effort, but I am prepared for a recall campaign," she said.

Nguồn: http://www.mercurynews.com/ci_10681011

http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2008/20081009_07.htm