Wednesday, July 30, 2008

Một điểm cho Chiến Dịch Chống Bãi Nhiệm

Thứ Tư, ngày 30 tháng 7 năm 2008
Một điểm cho Chiến Dịch Chống Bãi Nhiệm
-------------------------------------------------------------------
• Ho Van


designed by bé Tam Vi


Một điểm cho Chiến Dịch Chống Bãi Nhiệm

• Ho Van

“Chúng tôi đang điều hành một cuộc vận động tích cực và lành mạnh”, có thể nói đó là tóm tắt lời phát biểu gần đây của Nghị viên Madison Nguyễn trên đài Quê Hương, đài phát thanh tiếng Việt duy nhất phát 24/24 giờ tại San Jose, là một đài đã từng chiến đấu tích cực và bền bĩ để bênh vực cho bà Nguyễn.

Gần dây, có những lời đồn đại rỉ tai về hậu quả của việc ký tên vào đơn thỉnh nguyện Bãi nhiệm - người ký tên sẽ không được phép về Việt Nam, hoặc sẽ bị khó khăn trong việc hưởng tiền trợ cấp An sinh Xã hội (SSI) - đã được loan truyền trong cộng đồng Việt Nam. Với “chiến dịch tích cực” khủng bố người dân thế này làm cho người ta tự hỏi liệu nhóm người đòi bãi nhiệm sẽ có thể thu gom đủ chữ ký để đưa dự luật Bãi nhiệm vào lá phiếu không?

Chủ Nhật vừa qua, ngày 27 tháng Bảy, cảnh sát có lập 2 báo cáo liên quan đến hai vụ việc về phá hoại tài sản - những tấm bảng “Đòi bãi nhiệm Madison Nguyễn” - dựng trên đường King đông đúc nhộn nhịp, chính là ranh giới Khu vực 7 của Nghị viên Nguyễn, đã bị lấy cắp.

Một trong hai vụ, nạn nhân, một ông già 70 tuổi, đã phần nào chứng kiến sự việc. Theo lời ông này, vào khoảng 4:30 sáng, trong khi ông đọc báo trong phòng khách, ông nghe hai tiếng động rất lớn vang dội từ ngoài đường. Ông chạy ra và thấy tấm bảng đã biến mất, trong khi một chiếc xe đậu tại lề đường gần đó cũng vọt lẹ đi. Thật không may, ông chậm quá nên không ghi nhận được bảng số xe.

Có gì thật đặc biệt về hai sự việc này? Và tại sao phải gây đến hai tiếng động lớn để nhổ đi một bảng vận động đơn giản?

Bảng đòi bãi nhiệm Madison tại nhà của ông già này không phải chỉ treo trên một khung kẽm đơn giản như những tấm bảng vận động mà quý vị thường thấy trên bãi cỏ của các tư gia. Theo nạn nhân, vào thời gian khởi đầu ông ta đã từng treo một bảng tương tự như vậy, và đã bị lấy trộm đi thật lẹ. Sau đó ông cố gắng hết sức để làm sao tấm bảng không bị lấy trộm đi nữa - vâng, ít nhất đó là điều ông ấy nghĩ vào thời gian đó! Tấm bảng đã được đóng chắc có tính vĩnh viễn lâu dài vào một khung gỗ chắc chắn, rồi khung gỗ này lại được đóng vào một bức tường gạch quanh nhà ông. Chiến sĩ ủng hộ Madison, với 2 cú đấm mạnh xuyên qua khung gỗ, đã lấy đi tấm bảng đòi bãi nhiệm - trong khi cái khung vẫn còn nguyên vẹn. Có lẽ một điều mà ông già này có thể hãnh diện, tôi thiết nghĩ, là cái khung gỗ của ông đã thực sự chịu đựng được sự bạo động này.

Cả hai tấm bảng đã bị lấy trộm trên đường King sáng sớm hôm đó đã được cắm chắc như vậy, và cả hai đã bị lấy trộm đi theo cùng một cách giống nhau và hầu như vào khoảng cùng một thời gian.

Khi được hỏi liệu ông sẽ cắm một bảng thứ ba kêu gọi bãi nhiệm Madison Nguyễn nữa không? Ông già này buồn bã lắc đầu và nói: “Tôi cũng không chắc, có lẽ không đâu. Nếu cháu nghe tiếng động đó sáng nay như tôi đã nghe, cháu sẽ có thể cảm nhận được bạo lực họ đã dùng để lấy đi tấm bảng. Và ý nghĩ đó làm tôi sợ. Tôi không biết sẽ còn xảy ra việc gì kế tiếp đây? - Đập vỡ kiếng xe của các con tôi? Hay ném đá vô cửa sổ phòng khách nhà tôi? Các cháu của tôi có còn được an toàn chơi đùa ở trước sân nhà nữa không? Tôi cũng hy vọng rằng họ sẽ ngưng vấn đề bạo lực sau khi họ cướp đi tấm bảng, nhưng ai mà biết được. Hãy nhìn vào bản thỉnh nguyện giả nộp cho Hội đồng TP với 92 chữ ký giả của các chủ nhân các cơ sở thương mại. Tôi không nghĩ rằng những người này có chút tinh thần thượng tôn Luật pháp nào. Và điều đó làm cho tôi sợ hãi.”

Vậy, hãy ghi một điểm cho Chiến dịch Chống Bãi nhiệm - ít nhất nó đã thành công trong việc lấy đi vĩnh viễn tấm bảng đòi bãi nhiệm Madison Nguyễn trên con đường King đông đúc nhộn nhịp- bằng cách khủng bố thô bạo một ông già hiền lành 70 tuổi.


One point for the Anti-Recall Campaign

• Ho Van

“We are running a positive campaign” was the statement recently made by San Jose Councilmember Madison Nguyen on Que Huong radio, the only Vietnamese-language 24-hour radio station in San Jose, a station that has fought long and hard to defend her.

Recently, whispered rumors of the consequences of signing the Recall petition – the signer won’t be allowed to go back to Vietnam, or will have their hard-earned Social Security benefits terminated – have been spreading in the Vietnamese community. With this effectively run “positive campaign” of terrorizing the citizens, it makes one wonder whether the recall team will be able to collect enough signatures to put the Recall measure on the ballot.

Last Sunday, July 27, two police reports were filed regarding two incidents of destroyed property – “Recall Madison Nguyen” signs – on the busy street of King, the very border of Councilmember Nguyen’s District 7.

In one incident, the victim, an old man of 70, was able to partially witness the incident. According to his statement, at about 4:30 AM, while he was reading in his living room, he heard two very loud noises coming from the street. He ran out and saw that the recall sign was gone, while a car parked at the curb nearby zoomed away. Unfortunately, he was too late to be able to see the car’s license plate.

What is so special about these two incidents? And why does it take two loud impacts to remove a simple campaign sign?

The Recall Madison Nguyen on the old man’s house was not just set on a simple wire frame like the campaign signs you normally see on people’s lawns. According to the victim, he did have a simple sign like that at first, and it had been quickly stolen. After that, he put in a considerable amount of effort to make sure it could not be stolen again – well, at least that was what he thought at the time! The sign was permanently screwed on to a sturdy rectangular wood frame that was bolted to the brick fence around his house. Our valiant pro-Madison campaigner, with two hard punches through the wood frame, was able to remove the Recall sign – while leaving the frame intact. Well, one thing the old man can be proud of, I suppose, is that his wood-work did withstand the violence!

Both signs that were stolen on King Road that early morning were installed sturdily like that, and were both stolen in a very similar manner and at about the same time.

When asked if he is going to put up a third “Recall Madison Nguyen” sign, the old man sadly shook his head and said: “I am not sure, probably not. If you heard the noise this morning as I did, you would be able to feel the considerable amount of force that these people had to use, to remove the sign. And that thought scares me. I don’t know what would be next. Smashing the windshield on my children’s car? Throwing a brick through my living room window? Can my grandchildren safely play in the front yard? I would like to think that the violence would stop with the recall sign, but look at the faked petition submitted to the City Council with 92 forged business owners’ signatures. I don’t think these people have much respect for the law. And that scares me.”

So, chalk up one point for the Anti-Recall Campaign – at least they have succeeded in permanently removing one Recall Madison Nguyen sign on the busy street of King – by violently terrorizing a sweet old man of 70.

http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2008/20080730_01.htm