Thursday, July 10, 2008

Ca^`n pha?i duy tri` ma(.t tra^.n pha'p ly' ddo^'i vo+'i tp SJ & NV Madison


Thứ Năm, ngày 10 tháng 7 năm 2008
Cần phải duy trì mặt trận pháp lý đối với thành phố San Jose và NV Madison
-------------------------------------------------------
• TS Lê Hữu Phú


Cần phải duy trì mặt trận pháp lý đối với thành phố San Jose và NV Madison

• TS Lê Hữu Phú

Trong thời gian gần đây NV Madison đã vận động các vị dân cử trong Vùng Vịnh lên tiếng ủng hộ việc chống đối nỗ lực bãi nhiệm bà. Tất cả đều viện dẫn cùng một lý do duy nhất: đó là vì sự chống đối của NV Madison trong vấn đề đặt tên Little Saigon nên cộng đồng người Việt đã tiến hành thỉnh nguyện thu thập chữ ký để bãi nhiệm bà. Với tánh chất lừa đảo cố hữu chắc chắn NV Madison đã dùng thủ đoạn lừa dối họ và che dấu sự thật của vấn đề để kéo họ về phiá bà. Gần đây nhất là trường hợp ông Willie Brown, cựu thị trưởng thành phố San Francisco, một nơi cách xa và chẳng dính dáng gì đến TP San Jose. Tờ báo Anh ngữ lớn nhất của San Jose là Mercury News cũng luôn dùng cùng một luận điệu trên đây tạo ra sự hiểu lầm mà chúng tôi nghĩ cộng đồng Việt Nam và Ủy Ban Bãi Nhiệm phải cố gắng làm sáng tỏ cho các cử tri và các cộng đồng khác ngoài cộng đồng người Việt thấu rõ cốt lõi của vấn đề không phải hoàn toàn như thế. Ngay một số không ít cử tri gốc Việt ở khu vực 7 cũng chưa hiểu rõ vấn đề.

Cốt lõi của sự sai trái của NV Madison là nguyên nhân đàng sau những hành động chống đối tên Little Saigon. Tất cả các hành động của bà khởi đầu với sự giúp đỡ đặc biệt đại thương gia Tăng Lập cho ý muốn ông ta đặt tên Vietnam Town cho toàn khu vực thuơng mãi trên đường Story để quảng bá cho khu thương xá ông đang phát triển. Tiếp theo là âm mưu xếp đặt ra một danh sách gồm 15 danh tánh vừa cá nhân vừa một số hội ái hữu (mà sau đó các hội viên đã tố cáo bị lạm danh cũng như một số cá nhân đã rút tên ra khỏi danh sách) để ủng hộ một sự chọn lựa khác là tên New Saigon Business District nhằm mục đích dựa vào đó nói rằng cộng đồng chia rẽ để bà ta dùng tên Saigon Business District như là một giải pháp “dung hòa.” Sau đó NV Madison cũng bỏ thì giờ để vận động hội Story Road Business Association bầu lại cho tên Saigon Business District mà bà đã chọn mặc dù trước đó họ đã quyết định ủng hộ cho tên Little Saigon theo như đại đa số thành viên trong cộng đồng Việt cũng như các thương gia trong khu vực và các cư dân sống quanh đó 1000 ft mong muốn và phù hợp với kết quả của sự thăm dò mà chính bà ta chủ xướng. NV Madison cũng dồn mọi nỗ lực và ảnh hưởng của mình để vận động ông thị trưởng và các nghị viên khác trong hội đồng thành phố ủng hộ cho tên Saigon Business District để nhất định chống lại tên Little Saigon.

Qua sự tiết lộ của NV Forrest Williams, NV Madison đã cho cư dân có ấn tượng (perception) là bà đã vi phạm đạo luật Brown Act với sự đồng lõa của một số vị khác trong hội đồng thành phố nhưng nhân vật chủ yếu vẫn là bà NV Madison. Chính vì ấn tượng nầy mà luật sư thành phố đã khuyến cáo hội đồng thành phố phải hủy bỏ quyết định đặt tên Saigon Business District dù ông ta nói rằng ông không tìm ra bằng chứng thành phố và NV Madison vi phạm Brown Act. Tuy nhiên, điều không thể chối cãi là trong quá khứ thành phố San Jose đã nhiều lần vi phạm đạo luật Brown Act.

Vì vậy Ban Đại Diện Cộng Đồng Bắc Cali đã nhờ luật sư tìm cách điều tra đâu là sự thật. Viện dẫn đạo luật về các tài liệu công khai, luật sư của cộng đồng đòi hỏi thành phố phải cung cấp các sự liên lạc đi và đến của văn phòng NV Madison kể từ khi bà nhậm chức cho đến nay. Nỗ lực này đang bị thành phố gây trở ngại như đòi một số tiền thật lớn cho chi phí cung cấp các tài liệu này trong khi đó đúng ra các yêu cầu này không phải trả tiền. Hiện nay luật sư của cộng đồng đang tranh cãi tại Tòa án về sự việc này. Các tài liệu này rất quan trọng vì có thể giúp tìm ra bằng chứng NV Madison – cùng một số vị khác trong hội đồng thành phố - vi phạm đạo luật Brown Act hoặc từ đó phanh phui ra những hành động mờ ám vi phạm pháp luật khác của bà ấy. Một khi có thêm đủ dữ kiện luật sư đại diện cho cộng đồng có thể xin án tòa đòi hỏi NV Madison phải ra Tòa để phải trả lời hữu thệ các câu hỏi của luật sư liên quan đến nội vụ. Các lời khai hữu thệ nếu không đúng có thể dẫn đến tội trạng ngăn cản luật pháp (obstruction of justice), một tội trạng hình sự rất nặng. Chắc hẳn quí vị còn nhớ trường hợp của ông Henry Hướng Lê thuộc Lee Sandwiches đã giả mạo văn bản của 92 thương gia trong khu vực Story Rd nhưng vì thành phố viện cớ là các lời trình bày tại hội đồng thành phố không phải hữu thệ nên đã quyết định không truy tố ông ta.

Nếu chứng tỏ NV Madison vi phạm Brown Act thì điều này sẽ gây ảnh hưởng mạnh mẽ trong việc vận động đủ con số chữ ký để thành phố phải tổ chức cuộc bầu cử đặc biệt bãi nhiệm bà ấy. Như vậy đây là một việc làm quan trọng để hỗ tương cho tiến trình bãi nhiệm. Ngoài ra, sau khi có đủ số chữ ký mà cuộc bầu cử đặc biệt đòi hỏi, cư dân trong khu vực 7 chắc chắn tham gia đông đảo và bầu THUẬN trong lá phiếu bãi nhiệm. Nếu cho các vị dân cử đang ủng hộ chống việc bãi nhiệm NV Madison biết rằng bà đang ở trong vòng tranh chấp pháp lý với cộng đồng thì họ sẽ ngần ngại hơn trong việc ủng hộ bà ấy chống bãi nhiệm. Theo cung cách làm việc đặc biệt ưu đãi của NV Madison đối vói ông Tăng Lập, người ta không thể không nghĩ đến bà có thể đã nhận “quà cáp” gì đó của ông ta. Cá nhân tôi không dám xác quyết là bao nhiêu nhưng hành động của bà đã mang lại cái “ấn tượng” (perception) là bà có ăn hối lộ. Sở dĩ tôi muốn nhấn mạnh đến danh từ ấn tượng vì hiện nay không tìm ra được bằng chứng -- nếu có bằng chứng thì bà đã bị còng tay vào ngồi tù và cộng đồng chẳng phải phí công sức bãi nhiệm. Tuy nhiên không ai ngăn cản việc nhiều người đã có ấn tượng đó và chúng tôi có toàn quyền tự do nói lên điều này vì việc làm không chính đại của bà đã tạo ra ấn tượng đó. Giả sử NV Madison không nhận tiền hối lộ của ông Tăng Lập nhưng giúp ông để nhắm vào việc ông sẽ đóng góp cho qũy tái tranh cử của bà ấy trong tương lai cũng là có tội như thường.

Vì là ủy viên y tế của quận hạt Santa Clara, điều mà tôi học nằm lòng trong bài học về chính trực dạy các cá nhân phục vụ trong các ủy ban thành phố hay quận hạt (cũng như các vị dân cử) theo đạo luật AB1234 của tiểu bang bắt buộc chúng tôi hai năm phải học lại một lần là khi chúng tôi tạo cho người dân cái ấn tượng là mình làm việc vì lợi ích riêng là đã sai trái mặc dù trên thật tế chúng tôi không hành động như vậy.

Cũng trong bài học này tôi được biết rằng giới hạn quà cáp tối đa cho các cá nhân phục vụ trong các ủy ban hoặc các chức vụ dân cử là 390 cho nguyên một năm. Ngay cả khi được mời ăn tiệm các vị dân cử phải bỏ tiền túi ra để chia phần chi phí của mình cho dù trong lúc ăn có hoặc không bàn cãi đến công việc của thành phố hay quận hạt. Ông Terry Gregory chỉ vì ăn hối lộ có một két rượu trị giá 500 (tức trên giới hạn 390) mà bị bắt buộc phải từ chức và nhờ đó mà NV Madison thắng cử trong cuộc bầu cử đặc biệt sau đó để thay thế ông. Sự ưu đãi đặc biệt của NV Madison đối với ông Tăng Lập đã làm cho chúng tôi và rất nhiều người khác đang muốn bãi nhệm bà ấy có ấn tượng là số quà cáp phải hơn con số 500 rất nhiều! Vấn đề là NV Madison đã khôn ngoan hơn ông Gregory nên khó truy được dấu vết hơn. Nhưng không phải vì vậy mà cộng đồng không tìm mọi nỗ lực để tìm cho ra vết tích.

Một khi bà NV Madison đã tạo cho cư dân có ấn tượng bà làm việc vì lợi ích riêng thì họ không thể nào tiếp tục đặt tin tưởng vào bà trong vai trò nghị viên đại diện cho họ nữa.

Thành phố dưới sự lãnh đạo của thị trưởng Chuck Reed đang dùng công quỹ do tiền thuế của cư dân để vùi dập nỗ lực tìm kiếm những khúc mắc mờ ám quanh vụ Little Saigon. Họ đang hết sức ngăn cản và ỷ vào sức mạnh tiền bạc của thành phố để cố đè bẹp các nỗ lực về mặt pháp lý của cộng đồng. Khi thị trưởng Chuck Reed ra tranh cử ông đã dùng các khẩu hiệu Honesty (Trong sạch), Integrity (Vẹn toàn), Open government (Cởi mở) nhưng ngay những ngày tháng đầu khi nhậm chức ông đã vi phạm các lời hứa tranh cử. Chắc rằng nhiều quí vị đã theo dõi sát những sự việc đã xảy ra trong cuộc tranh cử của bà Hon Liên vào chức vụ nghị viên thành phố do thị trưởng Reed đạo diễn để mưu toan đưa vào hội đồng thành phố một nghị gật làm vây cánh dù cho bà ấy không biết tí gì về các vấn đề của thành phố. Vụ này đã làm xôn xao dư luận và báo SJ Mercury News cũng có đề cập tới sự việc thị trưởng Reed đã trả lương cho ông Vic Ajlouny từ ngân quỹ thành phố. Trước đó ông Ajlouny từng là cố vấn tranh cử của ông Reed và sau đó thị trưởng Reed lưu ông Ajlouny lại làm cố vấn cho ông tại thành phố, một việc hiếm có vì thường sau khi ứng viên thắng cử thì hầu như cố vấn tranh cử không còn liên hệ gì nữa. Điều đã làm dân chúng thắc mắc hơn nữa là ông Ajlouny còn là cố vấn tranh cử toàn thời gian cho bà Hon Liên. Dạo đó báo Mercury News đã đưa ra thắc mắc là không có một ranh giới rõ rệt giữa vai trò cố vấn của ông Ajlouny cho thị trưởng Reed và cho bà Liên.

Công trình xây cất “Cổng chào Little Saigon San Francisco” vừa được hoàn tất vào chiều thứ Ba 01 tháng 07 năm 2008 vừa qua. Mặc dù thành phố San Francisco là nơi đặt trụ sở của Lãnh sự quán cộng sản Việt Nam, thành phố San Francisco đã chính thức có tên khu Little Saigon trên bản đồ thành phố. Đây là niềm hãnh diện của Cộng đồng người Việt tại San Francisco và khắp nơi ở hải ngoại. Qua sự việc này tôi không khỏi bồi hồi tự hỏi một thành phố không có vị dân cử nào trong hội đồng thành phố (vừa là quận hạt San Francisco) thì vấn đề đặt tên và thực hiện cổng chào hết sức trôi chảy với sự giúp đỡ tích cực của một giám sát viên không phải gốc Việt, còn tại San Jose có một nghị viên gốc Việt sờ sờ ra đó thì chính bà này lại ra mặt hết sức chống đối danh xưng Little Saigon. Thật là chuyện oái ăm, cười ra nước mắt. Chắc chắn sự chống đối hết sức tích cực của NV Madison phải có nguyên nhân sâu xa và công lý phải làm sáng tỏ nguyên nhân mờ ám đó.

Cộng đồng chúng ta không thể để thành phố dùng tiền thuế của cư dân đóng góp để bóp chẹt chúng ta ngưng tranh tụng trên mặt pháp lý với họ mà phải tiếp tục vụ kiện tụng cho công lý được sáng tỏ.

http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2008/20080710_02.htm