Sunday, July 27, 2008

Take2Tango : Tuồng Vietnam Town Thành Vở Little Saigon

Tuồng Vietnam Town Thành Vở Little Saigon

Chống lại cái tên Little Saigon, đi ngược lại nguyện vọng của đa số người Việt có lợi gì cho Chuck Reed và các nghị viên Mỹ? Trực tiếp thì chắc không có lợi gì cả, vì người Mỹ don't care, tên gì cũng được, có phiếu bầu cho họ là được rồi. Chống tên Little Saigon chỉ có thể có hại cho họ vì làm nhiều người Việt thất vọng. Như vậy ắt phải có cái lợi gián tiếp, lợi này lớn hơn hại. Có ai đó đàng sau ông Chuck nữa, không muốn thấy cái tên Little Saigon, cho họ một cái lợi. Chống lại cái tên Little Saigon thì có lợi gì cho Việt Tân? Đệ cũng không thấy cái lợi trực tiếp cho họ, vì làm như vậy Việt Tân đã bị mất lòng rất nhiều người. Nhưng tại sao như vậy mà quan chức VT lại phải nhào vô chống, qua cái tập đoàn Our Voice? Chắc hẳn là phải có cái lợi gián tiếp, và cũng có ai đó đàng sau lưng cho họ cái lợi này, cũng như đã cho Chuck Reed và đám Nghị viên người Mỹ. Điều VC muốn nhất là vùng đất này được gọi là Little HCM city...

Xem tiếp

http://take2tango.com/default.aspx?display=4727

---