Wednesday, June 25, 2008

Chút Thiển Nghĩ Về Tổ Chức Và Hành Động Của Tổng Uỷ Ban Bãi Nhiệm Tại San Jose


Thứ Ba, ngày 17 tháng 6 năm 2008
Chút Thiển Nghĩ Về Tổ Chức Và Hành Động Của Tổng Uỷ Ban Bãi Nhiệm Tại San Jose
-----------------------------------------------------------
• Lê Kích (06/16/08)


Chút Thiển Nghĩ Về Tổ Chức Và Hành Động Của
Tổng Uỷ Ban Bãi Nhiệm Tại San Jose
• Lê Kích ( 06/16/08)

Tổ chức và chính nghĩa là yếu tố chủ yếu để chiến thắng trong bất cứ một cuộc xung đột nào. Chính nghĩa đã được chứng minh trong mấy tháng nay rồi cho đến ngày hôm nay, 06/16/08, nên phương cách hành động là chủ điểm của bài nầy bởi vì đây là thời điểm cấp bách mà phe bãi nhiệm phải hành động tích cực ngay . Bài nầy chỉ hạn chế một chút thiển ý về phương diện dân vận, thông tin và tài chính.

Căn cứ vào những tin tức từ diễn đàn tranh luận, phe chống bãi nhiệm đang tung tin tức sai lầm để đánh lừa, lung lạc tinh thần, dọa nạt những người nghèo đang hưởng Medicaid và welfare tại quận bảy hoặc đề cao sức mạnh bác bỏ việc bãi nhiệm của chính quyền địa phương. Dĩ nhiên những luận điệu bá đạo nầy - theo định nghĩa của một chiến hữu của tôi - chỉ là một trò hề cho những kẻ hiểu luật pháp dân chủ Hoa Kỳ - nói chung - và địa phương San Jose - nói riêng - Tuy nhiên thử hỏi có bao nhiêu người trong Quận Bảy may mắn hiểu được luật lệ nầy. Đây là lãnh vực chuyên môn của những vị đang làm việc tại các cơ quan “social services” hay “welfare” để trả lời cho đồng bào bị đánh lừa bởi những kẻ bá đạo. Họ đang ở đâu rồi? Người vợ lính Ngu Lắm Cơ hay cấp thẩm quyền trong lãnh vực nầy đang ở nơi mô? Ủy ban dân vận đang cần những bài viết chính thức của các bạn đây.

Dù ủy ban dân vận đã có những bài có thẩm quyền trong lãnh vực chuyên môn nầy, nhưng thử hỏi bao nhiêu người có thì giờ để đọc trên diễn đàn. Vì vậy ủy ban truyền thông sẽ tiếp tay với ủy ban dân vận để truyền đạt các bài viết giá trị nầy đến người dân. Phương tiện tốn kém nhất và đòi hỏi nhân lực là in ra trên giấy, rồi phân phát cho họ tại nhà của họ. Đỡ tốn kém nhân lực là phát cho các vị đến ký tên tại các địa điểm ký tên bãi nhiệm rồi nhờ mỗi vị đến trao cho ba hay bốn vị khác trong khu vực mà họ biết là những kẻ nầy đang lưỡng lự việc bãi nhiệm, rồi nhờ họ làm như mình đã làm. Phương tiện ít tốn kém về tài và nhân lực là bằng điện thọai hay gởi E-mail. Việc chọn lựa phương cách là do vị tổng ủy ban, tùy theo nhân lực và tài chính hiện hữu.

Nếu tất cả phương cách được thực hiện đồng loạt thì hiệu quả lại sẽ mãnh liệt. Thế hệ trẻ có thể làm như vậy khi họ biết số điện thoại hay E-mail của các bạn học. Ngoài ra thế hệ thứ hai đang làm nghề báo chí Hoa Kỳ cũng bắt đầu nhập cuộc bằng cách viết những bài Anh ngữ để đăng lên trên các báo Mỹ và truyền hình trên toàn quốc cũng như địa phương.

CĐVNHN đang có hàng trăm tổ chức với danh nghĩa chống cộng trên 30 năm nay; khẩu hiệu và lý thuyết trông thật sâu sắc và trí thức, một lòng yêu nước thương dân. Họ đã phối hợp và thành công trong việc bảo vệ được lá cờ vàng, hay bày tỏ ý thức hệ chống chủ nghĩa cộng sản trước công lụân thế giởi, cũng như các công tác từ thiện giúp đỡ lẫn nhau … Họ cũng đã ngồi chờ thời cơ để nhập cuộc vào phong trào giải thể ít nhất điều 4 của bản HPCS.

Tôi xin thưa với quí vị là thời cơ đã đến để nhập cuộc với tập thể San Jose. Dù tôi không ở San Jose, tôi vẫn nhập cuộc sau khi tìm hiểu chiều sâu của hiện tượng nầy. Đó là một sự tranh chấp giữa ta và nghị quyết 36 của CSVN. Chiến trường đang khởi điểm từ đây! Thời điểm xuất quân đã đến! CĐVN tại San Jose đang cần sự chọn lựa sự nhập cuộc của quí hội đoàn bằng tài lực hay vật lực, để đánh bại nghị quyết 36. Dù muốn dù không, một cuộc nổi loạn tại quốc nội rồi mất nước cho ngoại bang không thể tránh khỏi nếu chúng ta không đồng lòng nhập cuộc trong thời điểm đúng lúc nầy. Sự chần chừ hay tính toán sai lầm chỉ dẫn đến một sự chiến bại cho ý thức hệ chống cộng mà chúng ta đã và đang đeo đuổi cho đến ngày từ giã cỏi tạm.

Đánh bại nghị quyết 36 là điều kiện tiên khởi để có cuộc đoàn kết CĐHN thành một khối. Từ đó chúng ta xử dụng sức mạnh của lá phiếu để đòi hỏi một sự định nghĩa lại chính sách Hoa Kỳ đối với Việt Nam trong tương lai, một chính sách bình đẳng giữa hai quốc gia tự do dân chủ trong tương lai. Ngoài ra phải chăng hiện tượng San Jose sẽ giúp CĐVNHN nhận diện bản chất thật của các hội đoàn trong tương lai, cơ hội chủ nghĩa xôi thịt hay là một lòng yêu nước chống cộng? Chờ xem.

Lê Kích ( 06/16/08)
Viết cho CĐ San Jose

http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2008/20080617_05.htm