Monday, November 3, 2008

Thông Báo Mời Họp lúc 12 giờ trưa Ngày 4/11/2008 tại tòa thị chính TP. San JoseThông Báo Mời Họp lúc 12 giờ trưa Ngày 4/11/2008 tại tòa thị chính TP. San Jose


Mời bấm vào đây để nghe audio của Thông Báo:

http://vietvungvinh.com/VietNam/2008/Audio/20081103_ThongBaoUBBNNV-Ma.mp3

UBBNNV Madison Nguyễn trân trọng kính mời quý vị đồng hương Việt Nam miền bắc California vui lòng đến tòa thị chính TP. San Jose tại 200 E. Santa Clara St., San Jose 95113 để tham dự thật đông đảo phiên họp khoáng đại lịch sử vào lúc 12 giờ trưa ngày 4/11/2008.

Quý vị sẽ chứng kiến những diễn biến tranh cãi lịch sử giữa luật sư chuyên môn về bầu cử do UBBN mời đến để đối chất với luật sư của thành phố về tính cách hợp hiến của việc tổ chức một cuộc bầu cử bãi nhiệm theo khuôn mẫu của tiểu bang California.

Xin quý vị tiếp tay với UBBN đến tham dự thật đông đảo và lên tiếng yêu cầu hội đồng thành phố các điều sau đây:

1/-Yêu cầu nghị viên Madison Nguyễn từ chức vì cử tri không còn tín nhiệm bà nữa.

2/-Yêu cầu HĐTP tổ chức một cuộc bầu cử tổng hợp để bãi nhiệm và chọn người thay thế cùng một lúc.

3/-Yêu cầu HĐTP đối xử công bằng trong việc để luật sư của UBBN được trình bầy trước HĐTP trong mười phút về vấn đề pháp luật liên quan đến một cuộc bầu cử bãi nhiệm tổng hợp sắp đến.

Đây là phiên họp lịch sử vô cùng quan trọng cho cộng đồng. UBBN kêu gọi quý vị đồng hương tham gia thật đông đảo để nói lên tinh thần đoàn kết, quyết tâm tranh đấu đến thắng lợi cuối cùng cho cộng đồng Việt Nam chúng ta.

UBBNNV Madison Nguyễn kính mời.

http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2008/20081103_04.htm