Thursday, November 6, 2008

San Jose Ngày 3-3-2009 Sẽ Bầu: Nghị Viên Madison Về Vườn

San Jose Ngày 3-3-09 Sẽ Bầu: Nghị Viên Madison Về Vườn
Việt Báo Thứ Năm, 11/6/2008, 5:18:00 PM

SAN JOSE NGÀY 3-3-09 Sẽ BẦU: NGHỊ VIÊN MADISON Về Vườn


San Jose (Tổng hợp)- Trưa ngày Thứ Ba 4-11-09, giữa lúc dân Mỹ đi đến các phòng phiếu để bầu cử thì tại phiên họp hàng tuần của Hội đồng Thành phố San Jose, khỏang ba trăm dân gốc Việt đã kéo đến để bày tỏ ý kiến về việc tổ chức bầu cử liên quan đến chuyện bãi nhiệm nghị viên gốc Việt Madison Nguyễn, thuộc khu vực 7.

Hai tuần trước , Hội đồng thành phố San Jose đã chấp nhận kết quả gần 5000 chữ ký đòi bãi nhiệm là hợp lệ của Ủy ban bầu cử hạt Santa Clara chuyển đến và phiên họp này là chọn ngày bầu cử bãi nhiệm.

Đa số người gốc Việt tham dự buổi họp này là những người ủng hộ tên Little Saigon cho khu thương mại người Việt. Thành phố đã nghe ý kiến của một số người phát biểu và nhóm người này đã nhờ luật sư Michael Sweet đến từ San Francisco, chuyên viên về luật bầu cử yêu cầu hội đồng thành phố nên tổ chức bầu cử bãi nhiệm và chọn người thay thế vào một lần duy nhất, giống như cách bầu cử của tiểu bang California. Lý do đưa ra là để tiết kiệm tài chánh.

Luật sư Rick Doyle của thành phố đã đưa ra lý luận rằng luật bầu cử của thành phố San Jose khác với luật của tiểu bang.

Luật thành phố San Jose nói rằng cuộc bầu cử bãi nhiệm để hỏi ý kiến cử tri Yes hay No có đồng ý bãi nhiệm vị dân cử . Nếu đa số đồng ý bãi nhiệm thì sau đó thành phố tổ chức cuộc bầu cử khác để tìm người thay thế vị dân cử bị bãi nhiệm.

Cuộc bầu cử thay thế này phải chọn ứng cử viên nào đạt hơn 50% số phiếu cử tri đi bầu. Nếu vòng đầu không có ai đạt quá bán số cử tri thì phải tổ chức vòng chung kết giữa hai ứng cử viên về nhất nhì.

Sự khác nhau giữa luật bầu cử bãi nhiệm của thành phố và tiểu bang là luật tiểu bang chỉ chọn ứng cử viên thay thế nào có nhiều phiếu nhất trong khi luật thành phố San Jose phải chọn người nào có số phiếu hơn 50%.

Sau khi nghe 21 người phát biểu ý kiến cùng sự trình bày của luật sư Sweet cùng lý luận của luật sư Doyle, hội đồng thành phố quyết định chọn ngày 3-3-09 là ngày bầu cử cho cử tri khu vực 7 quyết định sự nghiệp chính trị của nghị viên Madison Nguyễn. Nếu đa số chấp thuận bãi nhiệm thì cô phải ra đi, nếu đa số không đồng ý thì cô tiếp tục nhiệm vụ dân cử của mình đại diện cho khu vực 7.

Trường hợp bãi nhiệm thành công thì thành phố có quyền quyết định tổ chức bầu cử tìm người thay thế hoặc là chỉ định người kế nhiệm, luật sư thành phố Doyle đã tuyên bố như vậy.

Theo ước tính thì cuộc bầu cử bãi nhiệm 3-3-09 tốn khoảng nửa triệu đô la.

Phe bãi nhiệm đòi nghị viên Madison Nguyễn từ chức và cô tuyên bố rằng chỉ khi nào toàn thể 96 ngàn người trong khu vực 7 muốn cô ra đi. Cô vẫn làm việc để phục vụ cho cử tri khu vực 7.

http://www.vietbao.com/?ppid=45&pid=45&nid=136729

http://www.vietnamdaily.com/index.php?c=article&p=47576

---