Monday, November 24, 2008

Thông Báo của Ủy Ban Bãi Nhiệm Nghị Viên Madison Nguyễn


Thông Báo của Ủy Ban Bãi Nhiệm Nghị Viên Madison Nguyễn
Ủy Ban Bãi Nhiệm Nghị Viên Madison Nguyễn
P.O. Box: 0, San Jose, CA 95151 – 0015
220 Leo Ave., Ste. B, San Jose, CA 95112
www.recallmadison.net
UBBNMN/TB5

------ o0o ------

San Jose, 19 tháng 11 năm 2008

Thông Báo

Kính Thưa Quý Vị Đồng Hương Bắc California

Ủy Ban Bãi Nhiệm (UBBN) Nghị Viên Madison Nguyễn trân trọng thông báo, Hội Đồng Thành Phố San Jose đã chính thức tuyên bố ngày bầu cử bãi nhiệm nghị viên Madison Nguyễn sẽ được tổ chức vào 3/3/2009 và ngày kỷ niệm một năm ngày cộng đồng Việt Nam Bắc California đứng lên đòi Dân Chủ và Công Bằng cho người Việt ngay trong phiên họp khoáng đại ngày 20/11/2007 tại Toà Thị Chính Thành Phố San Jose.

Ủy Ban Bãi Nhiệm rất cần sự yểm trợ tài chánh của quý vị để có thể thực hiện thành công việc bãi nhiệm nghị viên Madison Nguyễn. UBBN sẽ tổ chức hai buổi tiệc gây quỹ như sau:

Thời gian:

1/- Thứ bẩy ngày 6 tháng 12 năm 2008 vào lúc 11:00AM

2/- Chủ Nhật ngày 7 tháng 12 năm 2008 vào lúc 11:00AM


Địa điểm:

Bo Town Restaurant: 409 S. Second St., San Jose, CA 95113 (góc đường San Sanvador St., gần chợ Đại Thành – (408) 295-2125)

Giá vé ủng hộ là: $35 mỹ kim

Liên lạc: (408): 206-2605 / 202-1344 / 202-0659 / 224-4800 / 691-2520

UBBN rất mong nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt của quý vị đồng hương để giúp UB có đủ phương tiện thực hiện tốt đẹp công việc chung của cộng đồng Việt Nam Bắc California. UBBN cũng xin quý vị đồng hương lắng nghe các chương trình phát thanh đặc biệt trên các làn sóng:

- 1430AM vào lúc 12:00 trưa ngày thứ sáu và

- 6:00 chiều ngày chủ nhật trên làn sóng 1500AM

Các chương trình phát thanh này sẽ nói về kỷ niệm một năm ngày 20/11/2007, ngày cộng đồng Việt Nam đứng lên vì công bằng và dân chủ cho người Việt ở San Jose.

Ngoài ra UBBN luôn mời đón những thành viên mới muốn đóng góp tiếng nói, tài năng và thời gian cho công cuộc chung bãi nhiệm nghị viên Madison Nguyễn của cộng đồng. Xin quý vị vui lòng liên lạc với các số phone và địa chỉ nêu trên, càng sớm càng tốt.

Trân trọng kính thông báo

Ủy Ban Bãi Nhiệm Nghị Viên Madison Nguyễn

* Source: http://www.vietvungvinh.com/Portal.a...0081124_01.htm

http://www.vietland.net/main/showthread.php?t=3883

---