Friday, May 16, 2008

Khai Bút Chào Mừng Little Saigon


Thứ Năm, ngày 15 tháng 5 năm 2008
Khai Bút Chào Mừng Little Saigon
---------------------------------
• Lý Tống


Khai Bút Chào Mừng Little Saigon

• Lý Tống

Những kẻ “chống Cộng bằng mồm”, những kẻ chuyên “sát Phật thành Phật” hoặc đám “cò mồi Cộng Sản” thường tìm mọi cách, tưởng tượng mọi chuyện và “phịa”mọi thứ để chụp mũ, đánh phá bất cứ ai, bất cứ vấn đề gì để được đời “biết tên” hoặc để kiếm điểm “quan thầy”.

Ngày Đại Hội Chào Mừng Little Saigon do bận tổ chức Quốc Hận vào tháng 4, do kẹt ngày lễ lớn của người Mễ, và do City Hall bị “booked” trước trong 2 tuần đầu tháng 5 nên Cộng Đồng quyết định tổ chức Đại Hội Little Saigon vào ngày 18/5/2008. Thế là có vài kẻ thuộc các nhóm kể trên “lu loa” cho rằng Cộng Đồng và Phong Trào cố ý chọn ngày nầy để “Kỷ niệm Sinh nhật Hồ tặc”, bởi 18/5 tại Hoa Kỳ, do cách kinh tuyến một ngày, trùng thời điểm 19/5 tại Việt Nam!

Như đã từng trình bày, tôi chủ trương cần “Khai tử CS trong ngày Khai sinh” (2/9), hay “Cộng tử trong ngày Cộng sinh”; khai tử Đảng CS ngày thành lập (3/2), tức “Đảng tử trong ngày Đảng sinh”; khai tử “Quân đội Nhân dân” ngày chào đời 22/12, hay “Quân/ Binh tử trong ngày Quân/ Binh sinh”; và “chôn” HCM trong ngày “mở mắt” lọt lòng xú mẫu, tức “Hồ tử trong ngày Hồ sinh” v.v… bởi, thí dụ, trong ngày Quốc khánh VC, nếu biết sử dụng lợi thế có hàng chục ngàn người dân bị VC bắt đi tham dự lễ Quốc khánh, xem diễn hành … vận động và tổ chức dân chúng, dùng “Sức Mạnh Quần Chúng” để lật đổ CS trong dịp nầy vừa khả thi lại vừa có ý nghĩa.

Nếu lý luận theo kiểu hàm hồ trên, việc tổ chức ngày Quốc Hận vào dịp 30/4 cũng hàm nghĩa vinh danh ngày “Đại Thắng Mùa Xuân”, ngày “Giải Phóng Miền Nam” của VC ?!? Chúng ta cần chấm dứt tổ chức Quốc Hận để khỏi bị chụp mũ, hoặc để bị sập bẫy vào mưu đồ đen tối của “bọn thối mồm”?!? Mỗi vấn đề cần xét ý nghĩa và hình thức tổ chức. Nếu đổi Ngày Quốc Hận thành Ngày Tự Do, hay nhảy đầm, liên hoan vào dịp nầy thì tội đã rành rành, không thể chối cãi . Nhưng nếu Vinh Danh các Chiến sĩ chống Cộng hay Chào Mừng Little Saigon, cái tên hàm nghĩa chống Cộng, vào dịp nầy thì chỉ những kẻ “đầu tôm” mới có thể suy luận và chụp mũ kiểu nầy!

Do ngày Đại Hội Chào Mừng Little Saigon có dàn Ca-Nhạc sĩ hùng hậu và Quan khách cùng Diễn giả đông đảo nên mỗi Ca sĩ chỉ được hát 1 bài và mỗi Diễn giả chỉ được phát biểu 1 phút, tôi định chỉ đọc 4 câu thơ ngắn để chào mừng Little Saigon. Vì thơ nặng phần “chơi chữ” và không đủ thì giờ để trình bày ý nghĩa, tôi viết phần nầy để giải thích những ngụ ý trong 4 câu thơ dùng chữ KHAI nầy:

Khai tử Cộng Sản ngày Cộng khai sinh (1)
Khai sáng Xan Hô ngày Hồ khai nhãn (2)
Khai lập Đế Mỗ, khai trừ Ảo Vọi (3)
Khai Quốc công Thần, khai huyệt tội Ma.(4)

Chú Thích:
(1)Đọc bài “Khai Tử Cộng Sản Ngày Khai Sinh 2/9” của Lý Tống.

(2)Xan Hô tức San Jose. Khai sáng San Jose cho Hội Đồng Thành Phố biết “Sức
Mạnh Quần Chúng” của Cộng Đồng VN tại Bắc Cali vào ngày Hồ tặc mở mắt chào đời (19/5 tại VN).

(3)Đế Mỗ: “Democracy” đọc tắt, tức “Phong Trào Cử Tri San Jose Đòi Dân Chủ”, còn có nghĩa: Vương Quốc của Chúng ta, hay Quê Hương Thứ Hai tại Hải ngoại .
Ảo Vọi: “Our Voice”, còn có nghĩa: Thằng Vọi có thể lực lớn nhưng đầu óc ngây ngô. Vọi (Voice) có tài lực lớn nhưng do “ảo” vọng làm “trùm” thiên hạ, dù thiểu số vẫn “đội đá vá trời” chống lại Tuyệt đại Đa số, nên bị thảm bại và bị khai trừ khi SJVFD được khai lập.

(4)Khai huyệt tội Ma: Đào mồ chôn kẻ “tội” đồ phản bội “Ma” Di Xân Nguyễn bằng bãi nhiệm .

LY TONG.


http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2008/20080515_05.htm