Wednesday, May 20, 2009

BẢN LÊN TIẾNG

CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM BẮC CALIFORNIA
2129 South 10th Street, San Jose , CA 95112
Điện thoại: 408-298 6174 Email: norcalvacom@yahoo.com

BẢN LÊN TIẾNG


Kính thưa: Quý bậc trưởng thượng,

Quý Hội đoàn, Đoàn thể,

Quý cơ quan truyền thông báo chí

Và toàn thể quý đồng hương Việt Nam miền Bắc California .

Kính thưa quý vị,

Kể từ ngày 5 tháng 6 năm 2007, Bà nghị viên Madison Nguyễn đã dùng mọi thủ đoạn vận động Hội đồng thành phố, đưa ra những quyết định phản dân chủ, đi ngược lại ý kiến của đại đa số đồng hương mong muốn đặt tên Little Saigon cho khu vực thương mại trên đuờng Story, chỉ vì bà cho rằng Little Saigon mang âm hưởng chống cộng. Đông đảo anh chị em trẻ sinh ra, lớn lên tại Hoa Kỳ, với khả năng và kiến thức có được, đã góp mặt với cha anh, trong mọi công cuộc tranh đấu của cộng đồng, từ Phong Trào Vận Động Chọn Tên Little Saigon, Phong Trào Cử Tri San Jose Đòi Dân Chủ, đến Ủy Ban Bãi Nhiệm Nghị Viện Madison Nguyễn, rồi Liên Đoàn Cử Tri Người Việt Miền Bắc California . . . Tất cả những cuộc đấu tranh do các Phong trào trên phát động, nhằm đòi hỏi thành phố phải tôn trọng tiếng nói của người dân, dân chủ phải được thực hiện, lẽ phải phải được tôn trọng. Anh chị em trẻ cũng đã nhận lãnh công việc vận động thay thế người nghị viên đại diện bất xứng, qua Ủy Ban Bãi Nhiệm.

Cộng đồng đã hoàn toàn trông cậy vào kiến thức và khả năng kỹ thuật của Anh chị em. Với quyết tâm và lòng nhiệt thành, Anh chị em đã khéo léo vận động được sức mạnh của cộng đồng, sự đoàn kết đồng lòng của đồng hương, trong những công tác cộng đồng, chưa bao giờ mạnh mẽ như thời gian qua, làm cho Hội đồng thành phố, các vị dân cử và cộng đồng các sắc dân bạn, phải thực sự lưu tâm đến tiếng nói của cộng đồng Việt Nam chúng ta.

Việc Bãi Nhiệm Nghị Viên Madison, tuy chưa thành công, như đa số đồng hương mong muốn, vì nhiều yếu tố. Nhưng sự ra đời của Liên Đoàn Cử Tri Người Việt là thể hiện sự kết hợp chặt chẽ sức mạnh của đại khối Người Việt quốc gia, tạo cơ hội dành mọi thắng lợi, trong tương lai. Sau những phiên họp chuẩn bị cho sự ra đời của Liên Đoàn Cử Tri, tuy Ủy Ban Bãi Nhiệm công bố chấm dứt nhiệm vụ trước cộng đồng, nhưng anh chị em còn tiếp tục giải quyết những công việc còn lại, do luật pháp quy định.

Ban Đại diện cộng đồng Việt Nam Bắc California và đồng hương Việt Nam luôn luôn ghi nhận và trân trọng sự đóng góp của anh chi em trẻ, trong các công tác vừa qua, nếu không có các anh chị em, cộng đồng chúng ta đã không huy động được sức mạnh, để hàng ngàn đồng hương tham dự các cuộc điều trần, các cuộc biểu tình thứ ba đen, các cuộc biểu dương sức mạnh, v.v... Ban đại diện cộng đồng cũng như hàng chục ngàn đồng hương hoàn toàn tin tưởng tinh thần hy sinh, sự trong sáng của các anh chị em, về công việc cũng như về tài chánh.

Ban Đại diện cộng đồng Việt Nam Bắc California thành thật xin lỗi toàn thể quý đồng hương, cũng như anh chị em trẻ, vì đã không kịp thời có những biện pháp hữu hiệu, nhằm chận đứng những tin đồn, thắc mắc gây tổn thương đến sự trong sáng của các anh chị em trẻ, đang dấn thân giúp đỡ cha anh, trong cộng đồng. Ủy Ban Bãi Nhiệm được hơn 5,181 cử tri Khu vực 7 đã tín nhiệm cho chữ ký, đã được hàng ngàn đồng hương khắp nơi lên tiếng ủng hộ và yểm trợ tài chánh, dĩ nhiên Ủy Ban sẵn sàng chịu trách nhiệm không chỉ với họ, mà còn cả với các cơ quan luật pháp, trong quận hạt, Tiểu bang. Tất cả những đòi hỏi phải tổng kết và báo cáo tài chánh chi tiết, trong khi Ủy Ban chưa nộp những báo cáo cuối cùng cho thành phố, theo luật định, là điều hoàn toàn không hợp lý.

Một lần nữa, Ban đại diện cộng đồng Việt Nam Bắc California và đông đảo đồng hương xác định sự trân trọng và lòng tin tưởng vào sự đóng góp trong sáng của anh chị em trẻ, nhất là Ủy Ban Bãi Nhiệm. Mọi sự thật sẽ được anh chị em tường trình với đồng hương, sau khi nộp báo cáo cuối cùng cho thành phố theo luật định.

Ban Đại diện cộng đồng Việt Nam Bắc California cực lực lên án những cá nhân tung tin đồn vô căn cứ, vu cáo cá nhân là việt gian hay tay sai cộng sản, mà không nêu bằng cớ. Chúng tôi cũng yêu cầu các cơ quan truyền thông, không nên tiếp tục khai thác những bất đồng ý kiến, trong cộng đồng, có thể đưa đến chia rẽ, tổn hại đến khối đoàn kết mà mọi người đã nỗ lực xây dựng, trong những năm qua.

Cấp thời Ban Ðại Diện Cộng Ðồng yêu cầu Ủy Ban Bãi Nhiệm, Hội Ðoàn hay cá nhân nào, nhận được sự tung tin đồn không căn cứ, hoặc sự vu cáo Việt gian, hay tay sai mà không nêu ra bằng cớ xác đáng, xin gửi ngay bằng chứng nhận được như: copy các email, hoặc tên người nói vu cáo, tung tin đồn với ngày, giờ, địa điểm... với vài người cùng nghe làm chứng, về Ban Ðại Diện Ðồng, trực tiếp mang tay đến, hay gửi theo địa chỉ bưu điện hay email; Tuỳ từng trường hợp, Ban Ðại Diện Cộng Ðồng sẽ họp với các Hội Ðoàn giải quyết, như mời họ đến bàn bạc xây dựng, khuyến cáo yêu cầu chấm dứt và cuối cùng phải đưa ra pháp luật nếu mọi biện pháp không hiệu quả. Tránh tranh cãi tay đôi, đã và đang xảy ra những hậu quả xấu, trong cộng đồng.

Trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp để giải quyết những bất đồng, Ban Ðại Diện Cộng Ðồng kính mong tất cả Quý Vị bình tĩnh sáng suốt cùng nhau hợp tác để góp phần xây dựng sự an bình, và phát triển Cộng Ðồng Việt Nam tỵ nạn Cộng Sản, tại miền Bắc California tốt đẹp về mọi mặt. Chúng tôi xin mọi người vì danh dự cộng đồng, hãy tôn trọng nhau, để cùng nhau đóng góp cho sự tồn vong của cộng đồng, tại địa phương, cũng như cho tương lai của dân tộc, tại Việt Nam .

Trân trọng kính chào Quý Vị.

San Jose, ngày 20 tháng 5 năm 2009

TM. Ban Chấp Hành

Chủ Tịch

Nguyễn Ngọc Tiên

---